Tháng 1 năm năm nhâm thìn (January 2016 Edition: 2016.1.1) , Phòng phân tách Cybermetrics, nằm trong Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), một tổ chức xếp hạng thư viện năng lượng điện tử số (webometrics ) gồm uy tín, trụ sở bao gồm tại Tây Ban Nha, đã chỉ dẫn Bảng " xếp thứ hạng web các trường đh ở nước ta - Vietnam | Ranking website of Universities"

Ranking

World Rank

*

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

1226

Vietnam National University Hanoi

532

1813

285

1704

2

1661

Can Tho University

790

956

1075

3140

3

1936

Hanoi University of Science & Technology

1980

3590

3676

1992

4

2181

Hanoi National University of Education

1925

1887

4876

3092

5

2300

Vietnam National University Ho bỏ ra Minh City

7336

4812

8141

1651

6

2595

Ho đưa ra Minh city University of Agriculture & Forestry (Nong Lam University)

2798

3652

1494

3363

7

2713

Ho chi Minh đô thị University of Technology

1034

817

1343

548

8

2979

Tra Vinh University

4306

785

3782

5484

9

2997

University of da Nang

788

3701

933

4315

10

2999

Thai Nguyen University

1223

1696

282

5484

11

3070

Ho bỏ ra Minh đô thị University of Medicine and Pharmacy

2212

5670

2298

3481

12

3161

Hanoi Medical University

4057

5305

3994

3422

13

3784

Duy chảy University

525

3366

1355

5484

14

3871

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

6486

1600

8497

5484

15

4033

National Economics University

6779

5978

5599

3960

16

4299

Hue University

3393

6066

3941

4565

17

4311

Vinh University

4800

7510

9595

3746

18

4478

Hanoi School of Public Health

6285

7964

8332

3746

19

4515

Ho bỏ ra Minh city University of Economics

1307

4352

3083

5484

20

4656

Danang University of Technology

7298

2517

9541

5484

21

4674

Foreign Trade University

5000

1548

19173

5484

22

4763

Hung Yen University of Technology and Education

6056

2078

15971

5484

23

4826

(1) Ho bỏ ra Minh city University of Science (Natural Sciences)

2824

5145

1779

5484

24

4826

Hanoi University of Mining và Geology

5833

8496

6561

3960

25

4877

Ho chi Minh thành phố University of Engineering & Technology

1176

5269

2689

5484

26

4934

Ton Duc Thang University

2835

4801

3355

5484

27

4976

Ho đưa ra Minh city University of Information Technology

2461

4481

5512

5484

28

4991

International University National University tp hcm City

4521

4125

5274

5484

29

5051

An Giang University

847

7913

2981

4892

30

5337

Quangbinh University

9916

6221

7565

4565

31

5456

Ho đưa ra Minh đô thị University of Social Sciences and Humanities

2224

6004

3676

5484

32

5456

Hoa Sen University

5448

5431

2820

5484

33

5517

Quy Nhon University

9860

7411

18739

3567

34

5682

Ho chi Minh city University of Law

3741

5622

4984

5484

35

5778

Nha Trang University

5139

9604

3159

4565

36

5930

Vietnam Maritime University

7782

6299

1636

5484

37

6103

FPT University

3464

6218

6128

5484

38

6123

Vietnam National University of Agriculture (Hanoi Agricultural University)

3750

11614

4947

4116

39

6247

Hong Bang University

5409

6699

3570

5484

40

6271

University of Technical Education Ho đưa ra Minh City

3531

7194

3664

5484

41

6292

National University of Civil Engineering

7680

7007

9520

4892

42

6364

Hanoi mở cửa University

6482

5770

7114

5484

43

6825

Hai Phong Private University

2637

8853

2795

5484

44

6851

Electric power University (EVN University of Electricity)

3412

10274

4547

4892

45

6936

Ho bỏ ra Minh City xuất hiện University

6096

8011

2932

5484

46

6945

Post & Telecommunications Institute of Technology

3387

8341

4074

5484

47

7056

Lac Hong University

762

9614

3254

5484

48

7174

Vietnam Commercial University

4812

6443

12023

5484

49

7656

Hong Duc University

6182

11154

8628

4565

50

7664

Nguyen Tat Thanh University

5125

9253

3481

5484

51

7822

RMIT International University Vietnam

9566

7159

7939

5484

52

7849

Ho chi Minh đô thị University of Industry

3844

9051

6389

5484

53

7990

Hanoi Law University

4426

9092

6372

5484

54

8193

Hanoi University of Culture

6043

9314

5129

5484

55

8296

(3) Vietnam National University IC design Research Education Center

13942

5823

13321

5484

56

8483

Banking Academy of Vietnam

4541

10161

4984

5484

57

8750

VNU University of Economics & Busines

1387

12259

2345

5484

58

8770

University of Economics & Law

5882

10385

4694

5484

59

8943

Ho chi Minh city University of Transport

5767

9204

11068

5484

60

9165

Saigon công nghệ University

3468

11528

4562

5484

61

9199

Academy of Finance

7483

9881

7794

5484

62

9222

Banking University Ho chi Minh City

6242

10455

6584

5484

63

9418

Pham Ngoc Thach University of Medicine Ho đưa ra Minh City

6712

9863

10371

5484

64

9443

Hanoi University of Architecture

10855

9765

6530

5484

65

9872

Dong Thap University of Education

4671

12116

4887

5484

66

10078

Dong Thap Community College

7937

9437

14564

5484

67

10089

Le Quy Don Technical University

8976

13310

5599

4892

68

10096

University of domain authority Lat

10316

10470

7537

5484

69

10393

Vietnam Forestry University

7679

11653

6491

5484

70

10497

Hanoi University of Business and Technology

6253

10255

15151

5484

71

10593

Hanoi University of Industry

9675

11223

7756

5484

72

10610

Hanoi University of Pharmacy

7221

11867

7327

5484

73

10610

Vietnamese German University

10658

10653

9608

5484

74

10693

Binh Duong University

9786

11238

8191

5484

75

10863

Ba Ria - Vung Tau University

4986

13597

3907

5484

76

10952

VNU Hanoi University of Science

3800

13382

6245

5484

77

11036

(1) Van Lang University

8982

11687

9058

5484

78

11059

Ho đưa ra Minh city University of Foreign Languages and Information Technology

8958

11805

8649

5484

79

11404

Saigon Institute of Technology

6493

12883

8303

5484

80

12047

Thai Nguyen University of Technology

8060

13056

10091

5484

81

12071

Hai Phong University

10305

11966

13081

5484

82

12169

Thuyloi University

5203

16499

6372

4892

83

12383

Dong Nai University of Technology

6501

14038

9681

5484

84

12716

(3) University of Social Sciences and Humanities Department of Vietnamese Studies