Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải cùng xử lí tối ưu những dạng bài tập trong đề thi THPT tổ quốc môn Hóa" trình diễn các phương thức giải những bài tập về xác định chất, xác minh lượng chất, xác minh lượng chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa trong đề thi đại học


*

Nội dung Text: phương pháp giải với xử lý các dạng bài tập hóa học trong đề thi thpt Quốc gia: Phần 1
" ĐẶNG VIẾT THẮNG ĐOÀN VẢN VIỆT - NGƯYỂN XUÂN HÙNG Mời những -ban tìm -áac: ( O y ^ m m ì T Â Ỉ u ậ u ỘM T»H T H p T
A ĐẶNG VIẾT THẮNG ĐOÀN VẢN VIỆT - NGƯYỂN XUÂN HÙ NG (Giáo viên siêng Hoá)^ ế » f ÌM f k ,ử ỉÌầ l( t icăc dạng tạptrong nhằm thi TWT qiức gia pni m Ô 4 t ^ ★ Rèn tài năng giải nhanh những bầi tập trọng tâm. Giành riêng cho HS lớp 11,12 ôn luyện thi THPT đất nước và xét tuyển 0H-CĐ. Biên soạn theo câu chữ ôn thi tiên tiến nhất của bộ GD&ĐT. H à NW NHÀ XUẤT BÂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜ I N Ó I Đ ổ u những em học viên ửiân mến! bên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kĩ lưỡng câu trúc, đ ề thi THPT nước nhà á ia bộ
GD-ĐT và cập nhập các dạng bài bác mới vào đê" thi năm nay như bài tậpthực tiễn, thực tê^ thực hành, liên môn, thắc mắc mở,... Shop chúng tôi đã biênsoạn tập sách: hướng dẫn giải và xử lí về tối tnt các dạng bài bác tập trong đề thi
yahoo.com Xin thực tâm cảm ơn! CÁC TÁC GIẢ CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH CHẤT (KIM LOẠI, PHI KIM, HỌP CHẨT) A. PHươ
NG PHÁP GIẢI Đé giãi các bài tập dạng này cớ thé sử dụng các phuơog pháp giái nhanh: cách thức xác định chất dựa vào công thức tính phân tử khối: trả sử chũm chất mang đến electron là A. Ta có; ke m. M. Vậy: .k = n e(cho) M. ^ e (c h o ) + phụ thuộc các dữ kiện bài bác ra cho, xác minh được những đại lượng ni
A, k, ne(,ho)- + Tính quý hiếm nguyên tử khối Ma. + tự nguyên tử khối xác minh được kim loại cần tìm.- phương thức trung bình: công thức tính nguyên tử khối trung bình của nhì kim — m*hh loại liên tục trong cùng một nhóm A: M= n hh + Tính các lượng hóa học đã mang lại trong bài xích ra. + Viết phương trình hoá học tập (sơ vật dụng hoá học) thực hiện kí hiệu trung bình. + Tính nguyên tử khối trung bình, suy ra hai kim loại cần tìm.- phương pháp bảo toàn electron: Trong bội phản ứng oxi hoá khử, tổng số mol elecừon vì chất khử cho đề xuất đúng bởi tổng sớ mol elec
Uon bởi chất oxi hoá nhận: s e (cho) = s e (nhận) => n,h„.N, ,h„ = n„hân.N, nhân + Viết các quá trình oxi hoá, quá trình khử (không buộc phải viết phương trình phản bội ứng oxi hoá - khử). + Đặt ẩn, nhờ vào định pháp luật bảo toàn electron lập được phương ưình đại số. + Giải hệ phương trình, xác định được nguyên tử khối M => kim loại cần tìm.- cách thức bảo toàn khối lượng: vào một bội nghịch ứng hoấ học, tổng trọng lượng của các chất thành phầm bằng tổng cân nặng của những chất tham gia phản ứng. Áp dụng: vào một phản bội ứng, gồm n hóa học (kể cả chất phản ứng với sản phẩm), giả dụ biết trọng lượng của (n - 1) hóa học thì túứi được khối lượng của hóa học còn lại.- cách thức hoá trị trung bình: trong số những trường vừa lòng hỗn hợp tất cả hai cực hiếm hoá ưị (hoặc trạng thái sô" oxi hoá) ưở lên ta rất có thể sử dụng phương pháp hoá trị vừa phải để giải quyết các yêu mong của bài bác toán. Thí dụ: Khi các thành phần hỗn hợp Mg, AI tính năng với axit HCl thì ta cũng đều có 2 1,12 lít khí (đktc) với dung dịch Y chỉ cất một chất tan duy nhất gồm nồng độ 39,41%. Kim loại M là A Zn B. Ca c. Mg D. Cu (Trích đê thi TỈIPT Quốc gia) khuyên bảo giải 100.39,2 . Số mol axit sunluric: n. = 0,4(m ol) H2SO4 100.98 Khí hiện ra là co^: nco2 = 1,12/22,4 = 0,05 (mol) do dung dịch Y chỉ đựng một hóa học tan => II2SO4 phản írng vừa đủ, hóa học tan là MSOị. Sơ đồ vật phản ứng: X + II2SO4 (dung dịch) —> Y (dung dịch) + CO2 1 Theo định chính sách bảo toàn cân nặng ta gồm (tính cân nặng dung dịch sau bội phản ứng (mjj ,,„)): mx + mjj tixii ^ dd
Kiiu *^C02 ■=> mjjsa„ = 24 + 100 - 0,05. 44 = 121,8 (gam) - vì chưng bảo toàn SỐ mol ion so^^nên: ni^sod “ *^Hi
S04 - 0,4(m ol) 0,4(M + 96).100 Theo bài ra: = 39,41 121,8 => M = 24 (M là sắt kẽm kim loại Mg) Đáp án đúng là C.Càu 2: mang đến 1,67 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại ở nhì chu kì liên tiếp thuộc đội IIA (phân nhóm bao gồm nhóm II) tính năng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí II2 (ở dktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là A. Mg cùng Ca. B. Ca và Sr. C. Be và Mg. D. Sr với Ba. (Trích để thi TIIPT Quốc gia) lỉướng dẫn giải Sô" mol khí H,: ĨIịt —" = 0 ,0 3 (m o l) 22,4 Đặt cách làm chung của hai kim loại tiếp tục nhóm IIA là M . PTPƯ: M + 2IIC1-------M CI2 + I l i t 0,03 (mol) 0,03 (mol) Suy ra: M = ^ ^ ^ = 55,67 ^ “ 0,03 Suy ra, hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ đó là Ca (40 55,67). Đáp án và đúng là B.Câu 3: cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M chảy hê"t trong hỗn hợp HNO, loãng, thu được 940,8 ml khí N,Oy (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) bao gồm tỉ khối đối với II2 bằng 22. Khí N,Oy và kim loại M là A. NO và Mg. B. N2O và Al. C . N2O và Fe. D. NO2 và Al. (Trích đề thi TIIPT Quốc gia) hướng dẩn giải xác minh khí N,Oy; /H2 = 22 M Nv
Oy = 22 => Mn = 4 4 (N ,0 ) Vậy khí N,Oy là khí N^o. 940,8 Số mol N2O: thành phố hà nội „ = 0,042 (moi) " ^ 22400 Ta có: 2N + 2 .4 e ------>N2Ơ 0,042. 8 0,042 ^ Sn, („„Ị„) = 0,336 (mol) = Zn,(,h„) Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối ta có: m
M mm n„ ‘e(cho) 0,336 vì chưng đó, giá chỉ trị vừa lòng là k = 3 => M = 27 (Al) Đáp án và đúng là B.Cảu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo hợp có Fe và kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí II2. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí hồ hết đo ở đk tiêu chuẩn. Kim loại X là: A. Zn B. Cr c. AI D. Mg ’ (Trích đề thi TIỈPT Quốc gia) chỉ dẫn giải bí quyết l: Số mol những chất: n^2 = 0,0475 (mol); n
No = 0,04 (mol) Các quy trình nhường electron: + Trong quá trình hoà tung vào hỗn hợp IICl (sắt tạo nên hợp chất hoá trị II, X tạo ra hợp hóa học hoá trị n): fe - 2e ^ Fe"" X -> 2x X - ne ^ X"" y^ny + Trong quá trình hoà tan vào dung dịch HNO, (sắt chế tạo ra hợp hóa học hoá trị III, X tạo nên hợp chất hoá trị m): F e - 3 e ^ F e ’" X —>• 3x X - me X™" y -> my <56x -t- x .y = 1,805 Ta có: ■2x + ny = 0,0475.2 = 0,095 3x + my = 0,04.3 = 0,12 * mang sử n = m => X = 0,025; ny = 0,045 => X. Y = 1,805 - 56. 0,025 = 0,405 X 0,405 vày đó: =9 ny n 0,045 n 1 2 3 M 9 18 27 tóm lại Loại nhiều loại AI Cặp nghiệm hợp lý n = 3; X = 27 (Al) Đáp án đúng là c. * giả dụ ní«í:m=>n = 2;m = 3= > H ệvô nghiệm. Vậy loại trường hcíp này. Cách 2: Số mol các khí: nj^2 = 0,0475 (mol); n
N,j = 0,04 (mol) Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối ta có; _ m^ 1 ,8 0 5 -( 0 ,0 4 .3 -0 ,0 4 7 5 .2 ).5 6 y milimet n e(cho) 0 ,0 4 .3 - ( 0 ,0 4 .3 - 0 ,0 4 7 5 .2 ) .3 n 1 2 3 M 9 18 27 tóm lại Loại một số loại AI Cập nghiệm hợp lý là k = 3, mm = 27 (Al) Đáp án và đúng là c.Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp kim loại M cùng oxit của nó vào nước, nhận được 500 ml dung dịch cất một hóa học tan tất cả nồng độ 0,04M với 0,224 lít khí Hi (ở đktc). Kim loại M là: À. Ba. B. K. C. Ca. D. Na. Hướng dẩn giải _ 0 224 Theo bài xích ra: Oh - = ’ = 0,01 (mol); n^Miian = 0,5. 0,04 = 0,02(mol). ^ 22,4 + Trường phù hợp 1: kim loại M là sắt kẽm kim loại kiềm => oxit là M2O. M + H2O -------- > MOH + - II2 1 2 X X 0,5 X (mol) M2O + H2O ------ > 2MOH y 2y (mol) Theo bài ra ta có: r 0,5. X = 0,01 ■Ị X + 2y = 0,02 < m . X + (2M + 16). Y = 2,9 Giải ra ta được: X = 0,02; y = 0 => loại. + ngôi trường họp 2: M là kim loại kiềm thổ => oxit là MO. M + 2H2O -------^ M(OH)2 + H j t X X X MO + H 2O -------- > M(0 H )2 ỵ y Theo bài ra ta có: X = 0,01 x = 0,01 X + y = 0,02 y = 0,01 M. X + (M + 16). Y = 2,9 M = 137 (Ba) Vậy sắt kẽm kim loại M là Ba. Đáp án đúng là A.Câu 6: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay team IIA). Mang đến 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X cùng Zn tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl, hình thành 0,672 lít khí H ị (ở đktc). Phương diện khác, khi mang lại 1,9 gam X chức năng với lưọmg dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích klií hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là: A. Mg. B. Sr. C. Ba. D. Ca. Trả lời giải Số mol khí ỈI2 trong nhị thí nghiệm: Hh 2 = 0,03 (mol); 56,67 Mx XSO4 + B 2 nx 1,9/ 0,05 = 38 ( 2) i
U (1, 2) ta trường đoản cú la 1có: ^1/. JO iĩ
Im = my - ni
F^= 3,61 - 0,05. 56 = 0,8l(gam) Áp đụng phương pháp tính nguyên tử khối ta có: „ _ nt
M , 0,81.k |k = 3 -,k=- -,k = = 9k ne(cho) 0 ,0 9 5 .2 -0 ,0 5 .2 M = 2 7 : AI Đáp án đúng là c.Cáu 9: có 2 bình A, B dung tích hệt nhau và mọi ở 0"c. Bình A cất 1 mol O2, bình B cất 1 mol CI2, trong mỗi bình phần lớn chứa 10,8 gam sắt kẽm kim loại M hóa trị k duy nhất. Nung nóng những bình tính đến phản ứng hoàn toàn, kế tiếp làm rét mướt bình cho tới 0"c. Bạn ta phân biệt tỉ lệ áp suất trong hai bình bây chừ là 7/4. Thể tích các chất rắn không đáng kể. Kim loại M là A. Zn. B. Mg. C. Al. D. Cu hướng dẫn giải xác định số mol mỗi khí làm phản ứng với kim loại M: 1-x G ọino (pư) = x => n CI2 (p ư ) :2 x ^ = ^ - > x = 0,3no. L - 2x xác minh nguyên tử khối của sắt kẽm kim loại M: M m =- j ị ^ . K = i 2: « . K = 9 k - . í " = ^ ^ e (c h o ) 0,3.4 1M = 27 : AI Đáp án và đúng là c.Câu 10: Cho đôi mươi gam sắt kẽm kim loại R (ở nhóm A) chức năng với Nj làm cho nóng thu được hóa học rắn X. Cho X vào nước dư chiếm được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí khô có tỉ khối so với với II2 bởi 4,75. Sắt kẽm kim loại R là: A. Na B. Ca c. Bố D. K lí giải giải Theo bài xích ra, chất rắn X tác dụng với nước sinh ra tất cả hổn hợp khí => trong X có còn dư kim loại R và R tác dụng được với nước sinh ra H2. Sơ đồ những phàn ứng xảy ra: R(OH), NH3-3 + n
H2-2 DH IM. Na
OH i m Kim 1 o >; ri/i loại đó li- là: A. Tía B. Ca ,c. Mg D. Be Hướng nhấn giải M + H 2SO, M SO, "4 ^ H ^ ^ 2, t ( 1) H SO +2Na
OH- 2 4 ->Na,SO, + 2H,0 ( 2) "^Na
OH “ 0,03.1 —0,03 (mol) ^H2S04 = 0,15.0,5 = 0,075 (mol) nn^so^ o, = 0 ,0 7 5 - - ° ^ = 0,06(m ol) 1,44 T h e o (l)c ó ĩ
I m =n„,^so4 = 0 ,0 6 (m o l) =^M kl = ; ^ ^ = 24 Mg Đáp án đúng là c.Câu 12: Iloà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp tất cả Fe cùng một sắt kẽm kim loại hoá trị II trong hỗn hợp HCl chiếm được 1,12 lít H2 làm việc đktc. Sắt kẽm kim loại hoá trị II đó là: A. Mg B. Ca c. Zn D. Be. Phía dẩn giải VI các kim loại đều hoá trị II nên được sắp xếp công thức bình thường của fe và kim loại cần search là M. PTHH: M + 2HC1- ->M Cl2 + H 2 T 1,12 0,05 (mol) ■ 0,05(m ol) 22,4 _ quận 5 Nguvên tử khối trung bình của hai kim loại; M = _ ’ = 10 ^ ^ 0,05 bởi Mp,; = 56 > 10 ^ Kim loại sót lại có NTK kim loại hoá trị II là Be (M = 9 0,6 M = 9 (loại vì không tồn tại kiựi loại nào) + n = 2 = > M = 1 8 (loại) + n = 3= > M = 27 (Al) Đáp án đúng là B.Cảu 14: cho 9,6 gam bột sắt kẽm kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl IM, lúc phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là: A. Mg B. Ca C .Fe D.Ba. Chỉ dẫn giải bí quyết 1: sử dụng công thức tính nguyên tử khối: 9,6 |k = 2 .k = 20k => 5,376 M - 4 0 (Ca) 22,4 Đáp án và đúng là B. Phương pháp 2: phụ thuộc các câu trả lời đã mang lại thì các kim loại đều phải có hoá trị II M + 2HC1 -> M CI2 + H2 = 0,24(m ol) 22,4 ,, m 9,6 V ậy
M M = — = ’ = 40 M là Ca n 0,24 Đáp án đúng là B.Câu 15: Điện phân lạnh chảy muối clorua của sắt kẽm kim loại M. Nghỉ ngơi catot thu được 6 gam sắt kẽm kim loại và nghỉ ngơi anot bao gồm 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối bột clorua kia là: A. Na
Cl B. KCl c. Ba
Cli D. Ca
Cl^ giải đáp giải PTĐP: 2MC1„ ------ )■ 2M + n
Clg 0,3 0,15 (mol) n 3.36 ,, _ 0,15. 2 _ 0,3 , ,, ^Ci2 - ^ ^ = 0,15(m ol) =>H m = _ = ^ (m o l) 22,4 n n12 0,3.M Ta có: = 6 >M = 20n n Cặp quý hiếm thoả mãn là n = 2 => M = 40 (Ca) Vậy muối clonia đó là Ca
Cl^ Đáp án và đúng là D.Câu 16: Điện phân muối clorua của một sắt kẽm kim loại kiềm nóng chảy, thu đuợc 0,896 lít khí (đktc) làm việc anot với 3,12 gam sắt kẽm kim loại ở catot. Hãy xác minh công thức phân tử của muối sắt kẽm kim loại kiềm đó. Ilướng dẫn giải 2MC1 ...2M + CL 0,896 0,08 (mol) = 0,04(m ol) 22,4 3,12 milimet = = 39 => M là kim loại K. 0,08Cáu 17: mang lại 3,1 gam lếu hợp bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm ở hai chu kỳ tiếp nối nhau vào bảng tuần hoàn tính năng hết với nước chiếm được 1,12 lít sinh hoạt đktc với dung địch kiềm. A) khẳng định tên hai kim loại đó cùng tính thành phần phần trăm cân nặng mỗi kim loại. B) Tính thể tích hỗn hợp HCl 2M cần dùng làm trung hoà hỗn hợp kiềm và khối lượng hỗn phù hợp muối clorua thu được. Chỉ dẫn giải a) Đặt công thức chung của 2 sắt kẽm kim loại kiềm là M . M + H ,0 -> MOH + - H o t 2 ^ 1,12 0,1 0,1 = 0,05 (mol) 22,4 M =-^ -3 1 0,1 Suy ra 2 sắt kẽm kim loại kiềm là na (M = 23 31) hotline X là số mol sắt kẽm kim loại Na, ta có; 23x + 39. (0,1 - x) = 3,1 => X = 0,05 (mol) Vậy thành phần % khối lượng mỗi kim loại: 2 3 .0 ,05.100% %m
N3 = -3 7 ,1 % 3,1 %m^ - 1 0 0 - 3 7 ,1 =62,9% b) H C l + MOH -------)• MCI + II2O nnci =n
MOH = 0 ,1 (mol) Vậy: Thể tích hỗn hợp HCl phải dùng: V d d H c i= -^ = 0,05 (lít) = 50(ml) 13 trọng lượng hỗn đúng theo muối clorua thu được: = (31 + 35,5). 0,1 = 6,65 (gam)Câu 18: cho 2 gam một sắt kẽm kim loại thuộc team IIA tính năng hết với hỗn hợp HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Sắt kẽm kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây? A. Be; B. Mg; c. Ca; D. Bố Hướng dẫn giải Đặt công thức sắt kẽm kim loại hoá trị II là M. M + 2IIC1 — ^ MCỈ2 + H 2 t ^Mcio ‘ CI, = 0 ,05(mol) 71 M = = 40 (Ca) 0,05 Đáp án đúng là c .Cảu 19: Khi rước 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ bao gồm hoá trị II cùng một lượng muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại dó tất cả sô" mol bằng số mol muối bột clorua thì thấy khác biệt 7,95 gam. Khẳng định tên kim loại. Hướng dản giải gọi số mol của muối MCI2 là X, ta có: (M + 124).x - (M + 71).x = 7,95 => X = 0,15(m ol) c.. AT 14,25 Suy ra: M MCI2 95 M = 9 5 - 7 1 = 24 M là sắt kẽm kim loại Mg.Câu 20: Đốt cháy không còn 1,08 g kim loại hóa trị III vào khí CI2 nhận được 5,34 g muối clorua của sắt kẽm kim loại đó. Khẳng định kim loại. Lí giải giải hotline M là sắt kẽm kim loại cần tìm. PTHH: 2M + 3C1, 2MC1, ( 1) Số mol CI2 đang phản ứng là = = 0,06 (mol) Theo (1) số mol kim loại phản ứng là: n,vi = Q’06.2 _ (mol) 1 08 trọng lượng mol của kim loại là : M m = _ = 27 (g/mol) 0,04 kim loại là Al.Câu 21: đến 3 g láo hợp bao gồm Na và kim loại kiềm M công dụng với nước. Để trung hòa - nhân chính dung dịch thu được cần 800 ml hỗn hợp HCl 0,25M. Sắt kẽm kim loại M là A. Li B. Cs. C k. D. Rb " lí giải giải điện thoại tư vấn M là cách làm chung của hai kim loại kiềm, ta có: nua = 0,8.0,25 = 0,2 (mol) ĩv ĩ+ H 2O -> M O H + Ỉ H 2T (1)14 M O H + HCl ^ MCI + H2O (2) từ bỏ (1) cùng (2): n,.h = n„ci = 0,2 (mol) 3 M = — = 15 0^2 Nguyên tử khối vừa đủ là 15 thì phải có một kim loại có nguyên tử khối 15. Vậy chỉ gồm Li (M = 7) cùng Na (M = 23) là phù hợp. Vậy sắt kẽm kim loại kiềm M là Li. Đáp án À.Câu 22: cho 17 g hỗn hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong đội l
A tính năng với nước nhận được 6,72 lít H2 (đktc) cùng dung dịch Y. A) các thành phần hỗn hợp X tất cả A. Li và Na B. Na cùng K c. K cùng Rb D. Rb cùng Cs b) Thể tích dung dịch IICl 2M đề nghị để th-nc dung dịch Y là Á. 200 ml ’ B. 250 ml c. 300 ml D. 350 ml gợi ý giải a) call M là bí quyết chung của hai sắt kẽm kim loại kiềm: 2 M + 2II2O ------ >2 M O H + H2t 0,6 (mol) M là Na. Muối bột là Na
Cl. 0,08 Đáp án chính xác là B.Câu 24: Để oxi hóa trọn vẹn một kim loại M hóa trị II thành oxit yêu cầu dùng một lượng oxi bởi 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. Sắt kẽm kim loại M là 15 A. Zn B. Mg c. Ca D. Ba. Gợi ý giải call oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II đó là MO khối lưcmg oxi bởi 40% khối lưcmg của M đề xuất — . 100 = 40 M => M = 40 (Ca). Kim loại là Ca. Đáp án C.Câu 25: Nung các thành phần hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại tiếp nối nhau trong team IIA tới khối lượng không thay đổi thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 4,64 g hỗn hợp hai oxit. Hai kim loại đó là A. Mg với Ca B. Be và Mg c. Ca và Sr D. Sr và bố Hướng dẫn giải 2 24 ’ = 0,1 (mol) *C02 22,4 Gọi công thức chung của nhì muối cacbonat đó là M CO3; M CO3 —!— > M O + CO2 0,1 0,1 0,1 (mol) ^MO " (g/mol) = 4 6 ,4 -1 6 = 30,4 (g/mol) 0,1 Mị Mị là Mg (M = 24 g/mol) MÌ > 30,4 => Ù 2 là Ca (M = 40 ^m ol) Đáp án A.Càu 26: mang đến 8 gam lếu họfp tất cả một kim loại kiềm thổ cùng oxit của nó tính năng vừa đủ với cùng một lít dung dịch HCl 0,5M. Xác minh kim các loại kiềm thổ. Gợi ý giải Gọi kim loại kiềm thổ là X (có khối lượng mol với M), oxit của chính nó là x o . " X + 2HC1 ^ XCI2 + H2 (1) XO + 2HC1 -> XCI2 + H2O (2) hotline X, y là số mol của sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng oxit của nó. Số mol HCl tham gia phản ứng (1) với (2) là 0,5 mol. ÍMx + (M + 16)y = 8 Ta bao gồm hệ phương trình: ( <2x + 2y = 0,5 M -1 6 Giải hệ phương trình ta được : X = 64 Biết 0 0 16 Theo bài ra ta gồm : (M + 96)x-(M + 71)x = 2,5 X = 0,1 (mol) cân nặng mol của MCI2 = 11,1 = 111 (g/mol) 0,1 Nguyên tử khối của M là một 1 1 - 7 1 = 40 => M là
C a Công thức những muối là Ca
Cl2 và Ca
SƠ4Câu 28: mang lại 16,2 g sắt kẽm kim loại X (có hóa trị n duy nhất) chức năng với 3,36 lít O2 (đktc), làm phản ứng dứt thu được hóa học rắn A. đến A tính năng hết với hỗn hợp HCl thấy tất cả 1,2 g khí H2 thoát ra. Sắt kẽm kim loại X là A. Mg B.Zn C. A1 D. Ca. Chỉ dẫn giải 4X + n
Ơ2-----)-2X20„ n 22,4 A tác dụng hết với hỗn hợp HCl thấy bao gồm khí Hj bay ra =>Kim loại X dư: 2X + 2n
HCl ------> 2XC1„ + n
Hi 1,2 •2X + Cl2t Khí thu được sinh hoạt anot là khí CI2 PV _ 1.1,568 ^C1 “ RT “ 0,082.(273 + 109,2) = 0,05 (mol); ttxa = 2.0,05 = 0,1 (mol) . - 4,25 .. - Mxa = — = 42,5 >Mx + 35,5 = 42,5 => Mx = 7. Vậy X là Li 0,1 Đáp án A.Cáu 30: mang đến 21,6 g kim loại không biết hóa trị tính năng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít N2O duy nhất (đktc). Kim loại đó là A. Mãng cầu B. Zn c. Mg D. AI hướng dẩn giải phương pháp 1: thực hiện công thức tính nguyên tử khối 17 21,6 Ịk -3 M - .k = 9k Đáp án D. 6,72 N 2O X - x"+ + ne 2,4 n = 3; Mx = 27. Vậy X là Al. Đáp án D. 2,4Câu 31: Một bình kín đáo có không gian 5 lít chứa khí O2 sống áp suất 1,4 atm và 2TC. Đốt cháy 12 g kim loại kiềm thổ vào bình bí mật trên. Sau phản nghịch ứng, nhiột độ cùng áp suất trong bình là 136,5"C với 0,903 atm. Biết thể tích bình không đổi, thể tích chất rắn không xứng đáng kể. Xác minh kim nhiều loại kiềm thổ lấy đốt. Phía dẩn giải Gọi kim loại kiềm thổ nên tìm là M. 2M + O2 ------ > 22MO Số mol khí O2 gồm trong bình trước phản nghịch ứng : _ T„ PV _ 273.1,4.5 = 0,284 (mol). P. „.2 2 ,4 " T " 1.22,4.(273 + 27) Sô" mol khí O2 còn lại trong bính sau làm phản ứng : 273.0,903.5 Hr 0,134 (mol) 0.2cò„iại 1 2 2 , 4.(273 + 136 , 5 ) Sô" mol khí O2 tham gia phản ứng : no2PhÁn ứng -0,284 - 0,134 = 0,15 (mol) => Sô" mol sắt kẽm kim loại M tham gia phản ứng là 0,3 mol. 12 milimet = = 40 (g/mol) M là can xi (Ca). 0,3Câu 32: hòa hợp 1,04 g muối bột clorua của kim loại kiềm thổ trong nước chiếm được dung địch A. "Thêm Na2COn dư vào dung dịch A được một kết tủa. Hòa tan kết tủa này trong hỗn hợp HNO, được hỗn hợp B. Thêm H2SO4 dư vào hỗn hợp B được kết tủa new có khối lượng 1,165 g. Khẳng định công thức hóa học của muối bột clorua sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Ilướng dẩn giải Gọi sắt kẽm kim loại kiềm thổ buộc phải tìm là M và khối lượng mol nguyên tử của nó là X. Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau: HNO, +H..S04 M thế >m c 03 ■^M(N033 /2 ) -+M SO , Theo sơ dồ phản bội ứng : 1 mol MCI2 -----> 1 mol MSO418 (X + 71)g
MCl2 (X + 96) g MSO4 1,04 g
MCU 1,165 g
M SƠ4 => 1,165.(X+71) = 1,04.(X + 96) Giải ra được X = 137. Vậy M là Ba, muối là Ba
Cl2.Cáu 33: hỗn hợp A đựng Fe và kim loại M tất cả hoá trị không đổi trong một thích hợp chất. Tỉ lệ số mol của M cùng Fe trong tất cả hổn hợp A là một trong ; 3. Mang đến 19,2 gam tất cả hổn hợp A tan không còn vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H2. Cho 19,2 gam các thành phần hỗn hợp A tính năng hết với khí CI2 thì cần dùng 12,32 lít khí CI2. Xác minh kim các loại M với phần trăm khối lượng các kim loại trong tất cả hổn hợp A. Các thể tích khí đo sống đktc. Gợi ý giải Đặt số mol của M là X => Số mol của fe là 3x. 2M + 2n
H C l — > 2MC1„ n ll, T x(mol) — > 0,5nx(m ol) fe + 2HC1 -> Fe
C L + T 3x(m ol) 3x(mol) 8,96 Theo số mol H2 ta có: 0,5nx + 3x = 0.4 (1) 22,4 2M + n
C L -> 2MC1„ > 0,5nx (mol) 2Fe + SCl^ ------> 2Fe
CL 3x -> 4,5x (mol) 12,32 Theo số mol CI2 ta có: 0,5nx + 4,5x = = 0,55 (2) 22,4 Giải (1) và (2) được: X = 0,1; n = 2 Suyra: mp^ = 3.0,1.56 = 16,8(g); m ^ = 1 9 ,2 - 1 6 ,8 = 2,4(g) 2,4 Mf,j - = 24. 0,1 Vậy M là kim loại Mg. Phần trăm khối lượng các kim loại trong lếu hợp: = = 12,5%; % m p ,= 8 7 ,5 % 16,8 + 2,4Cáu 34: các thành phần hỗn hợp A có Fe và sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị không thay đổi trong phần đa hợp chất, M đứng trước hidro trong hàng điện hóa. Tỉ trọng số mol của M với Fe trong tất cả hổn hợp A là 1: 2. Cho 13,9 hỗn hợp A chức năng với khí CI2 thì nên dùng 10,08 lít CI2. đến 13,9 g hỗn hợp A công dụng với hỗn hợp HCl thì chiếm được 7,84 lít H2. Những thể tích khí đầy đủ đo ngơi nghỉ (đktc). Xác minh kim nhiều loại M. A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Ca. Chỉ dẫn giải gọi số mol M là X=> số mol fe là 2x. 19 2M + 2n
HCl -> 2MC1„ + 11II2 X 0,5nx (mol) sắt + 2HCl->Fe
Cl2 + H2 2x 2x (mol) 7 84 0,5nx + 2 x = = 0,35 (1) 22,4 2M + n
CU 2MC1„ X 0,5nx (mol) 2Fe + 3CI2 2Fe
Cl, 2x 3x (mol) 10,08 0,5nx + 3x = = 0,45 ( 2) 22,4 Giải hệ gồm phương trình (1) với (2) được n = 3; X = 0,1 mp, = 2. 0,1. 56 = 11,2 (g); m
M = 13,9 - 11,2 = 2,7 (g) 2 7 Khối lương mol của M là = = 27 (g/mol) => M là Al. Đáp án đúng là B. 0,1Câu 35: Hoà chảy 13,68 gam muối MS0 4 vào nước được hỗn hợp X. Điện phân X (với điện rất trơ, cường độ chiếc điện ko đổi) trong thời hạn t giây, được y gam sắt kẽm kim loại M độc nhất vô nhị ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả 2 điện rất là 0,1245 mol. Quý hiếm của y là: A. 4,480. " B. 3,920. C. 1,680. D. 4,788. (Trích đề thi TIIPT Quốc gia) khuyên bảo giải * khi t (giây); M SO4 + H ^O ------ M ị +H 2SO4 + 0 ,5O2 t 0,07 M + H 2SO 4+ 0, 5O2 T H 2O >H 2 T + 0,502 ^ Catot anot Anot(+): H 2ơ - ^ 2H " + 0,5 ơ 2 t + 2e (0 ,0 3 5 .2 )-> 0 ,2 8 (m o l) Catot(-): + 2e - > M ị a =>a = 0,085; b = 0,0545 xác minh M; a = 13,68 /(M + 96) ^ 0 ,0 8 5 5 = 13,68/(M + 96) =>M + 96 = 160 => M = 64(C u) Vậy y = 0,07.64 = 4,480 ( g ) . Đáp án đúng là A.2. C ác bài tập từ bỏ luyện
Câu 1: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị nhị trong hòa hợp chất) có trọng lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch Ag
NO, IM cho tới khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thanh lọc dung dịch, mang cô cạn chiếm được 18,8 gam muối bột khan. Kim loại M là: A. Mg B. Cu c . Fe D. Zn
Cáu 2: hai lá sắt kẽm kim loại cùng chất, có cân nặng bằng nhau: Một được dìm vào đung dịch Cd(NO,)2; một được dìm vào hỗn hợp Pb(NO,)2- khi phản ứng, kim loại đều bị oxi hoá thành ion sắt kẽm kim loại 2+. Sau một thời gian, lấy các lá kim loại thoát ra khỏi dung dịch thì thấy cân nặng lá kim loại được dìm trong muối bột cađimi tãng thêm 0,47%; còn khối lượng lá kim loại kia tăng lên 1,42%. Trả thiết rằng, trong nhị phản ứng trên cân nặng kim loại tham gia bội nghịch ứng là như nhau. Kim loại đã dùng là A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Mg.Câu 3: Điện phân (điện rất trơ) hỗn hợp muối suníat của một sắt kẽm kim loại hoá trị II với loại điện cưòmg độ 3A. Sau 1930 giây năng lượng điện phân thấy trọng lượng catot tăng 1,92 gam. Xác minh tên kim loại? A. Cu. B. Zn. C. Pb. D. Fe.Cáu 4: hỗn hợp X tất cả M2CO3, MHCO, cùng MCI (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X công dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được hỗn hợp Y và gồm 17,6 gam CO2 bay ra. Hỗn hợp Y tính năng với hỗn hợp Ag
NO, dư được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là: A. Rb B. Mãng cầu C. Li D. KCâu 5: Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X đề nghị vừa đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây? A. C:a.’ B. Al. C. Cu. D. Fe.Cảu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong thích hợp chất) trong các thành phần hỗn hợp khí CI2 cùng O2. Sau phản ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn cùng thể tích tất cả hổn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là A. Mg " B. Cu C Be " D. Ca
Cáu 7: khi hoà rã hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là: A. Mg. B. Cu. C. Zn. D. Fe.Câu 8: Để bội phản ứng hết a mol sắt kẽm kim loại M nên l,25a mol H2SO4 và hiện ra khí X (sản phẩm khử duy nhất). Tổng hợp hết 19,2 gam kim loại M vào dung dịch H2S0 4 tạo ra 4,48 lít khí X (sản phẩm khửduy nhất, đktc). Kim loại M là a ! cu B. Mg c. AI D. Fe. 21
... Núng m gam Pb
S ngoi khụng khớ sau mt thi gian, thu c hn hp rn (cú phụ thân mt oxit) nng 0,95m gam Phn trm lng Pb
S ó b t chỏy l A 95,00% B 25,31% C 74,69% D 64,68% THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007, ... Mol HCl vo dung dch phụ vương b mol Na2CO3 ng thi khuy u, thu c V lớt khớ ( ktc) v dung dch X Khi đến d nc vụi vo dung dch X thy cú xut hin kt ta Biu thc liờn h gia V vi a, b l A V = 22,4(a + b) B V ... Mol HCl vo dung dch phụ thân b mol Na2CO3 ng thi khuy u, thu c V lớt khớ ( ktc) v dung dch X Khi đến d nc vụi vo dung dch X thy cú xut hin kt ta Biu thc liờn h gia V vi a, b l: A.V = 22,4(a - b) V =...
*

*

... CH2=CH-CH2-, C6H5-(phenyl),…Nhóm không đẩy ko hút là H Câu 72: chất sau thể tính oxi hóa tham gia phản bội ứng? A F2 B Ag
Br C H2O D Cl2 Lời gia i Chọn lời giải A A F2 trong thích hợp chất gồm số OXH – nên tất cả ... Thuộc trọng lượng kết tủa thể tích CO2 Thể tích hỗn hợp Ba(OH) 0,1M tham gia phản bội ứng là: A 1lít B 0,5 lít C 0,25 lít D 0,75 lít giải mã ♦ nhìn vào thứ thị ta thấy nhánh lên tức lượng CO2 tăng lượng ... Bài hỏi đáp án nào không đúng thi chỉ cần biết chắc chắn đáp án ko đúng sẽ chọn ngay, không quan tâm các đáp án khác; còn bài hỏi đáp án đúng thi biết chắc chắn...
*

... L lch trộn v thi gian gia u v i ( o bng khong thi gian gia nhị cc i liờn tip ca u v i) Lch thi gian T lch trộn Lch thi gian lch pha u/i Vy: u/i = T Th.s Trn Anh
Trung 50 Luyn thi i hc Phng ... Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt Lý 12 Trng thpt - Phong in CH 2.V th biu din quỏ trỡnh truyn súng theo thi gian v theo khụng gian: Phng phỏp: 1.V th biu din qỳa trỡnh truyn súng theo thi gian: ... S0 s0 sin s0 cos Chỳ ý:Nu bit s dao ng n thi gian t, chu k: T = t n CH 2.Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l: Phng phỏp: Lỳc u: T = Th.s...
*

... Mang lại kết luận Điểm buổi tối đa 0,40 trở nên tân tiến ý • cải cách và phát triển ý bao gồm trình từ logic • bao gồm dẫn chứng, ví dụ, … đủ để đảm bảo an toàn ý kiến Sử dụng ngữ điệu • thực hiện ngôn từ cân xứng với câu chữ • Sử dụng ngữ điệu ... Trúc sau: + Mở bài: Đưa chủ đề + Thân bài: yêu cầu giải thích, chứng tỏ ý mong muốn viết các em phải thực hiện từ nối để làm câu văn xúc tích mạch lạc Firstly/ First of all… , Secondly/ Thirdly…… trường đoản cú nối ... Putting something together or even when I’m playing She’s always there teaching me new things Last reason she inspires me is she loves me no matter what She loves me when I a great job on something,...
*

... N3 MÔN TIẾNG ANH CÔ HƯƠNG FIONA-THẦY PHAN HUY PHÚC tự ghép: Danh từ bỏ ghép: Phương thức thông thường ghép tự nhì danh từ với để chế tạo thành danh từ biện pháp ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ bỏ ghép ... Nhị tự từ, với nghĩa phần nhiều danh từ ghép tạo nên thành bới:  Danh tự + danh từ: A tennis club: câu lạc tennis A telephone bill: hóa đơn điện thoại A train journey: chuyến tàu hỏa * Danh cồn từ bỏ ... Blood-thirsty (khát máu) xem thêm thông tin tổng thích hợp : Lê Đức lâu NHÓM PEN C N3 MÔN TIẾNG ANH CÔ HƯƠNG FIONA-THẦY PHAN HUY PHÚC - - - - Danh từ + phân từ: Handmade (làm tay) time-consuming (tốn thời gian)...
... độ đồ dùng cố gắng vào biểu thức Dạng : bài bác toán đồ gia dụng thị giao động điều hoà + xác minh chu kỳ T, quý hiếm cực đại , nhị toạ độ điểm đồ gia dụng thị + phối hợp khái niệm liên quan , search kết Dạng : minh chứng đồ dùng ... Gian trang bị qua vị trí cân theo chiều dương    Gốc thời gian đồ vật qua vị trí cân nặng theo chiều âm     2 - Gốc thời hạn đồ biên dương   - Gốc thời gian thứ biên âm    + chú ý : khi đại lượng ... Lắc sau va đụng Áp dụng Dạng : Tính lực đàn hồi lò xo + dùng F = k l , với l độ biến đổi dạng lốc xoáy Căn vào toạ độ thứ để xác minh độ biến đổi dạng l Fmax l max , Fmin l Dạng : giảm , ghép lò xo...
... CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 135.Amino axit l nhng hp cht hu c , phõn t phụ vương ủng thi nhúm chc v nhúm chc in vo ch trng cũn thiu l : a n chc, amino, cacboxyl b Tp chc, cacbonyl, amino c Tp chc, amino, ... , 0,02 mol Cl , nc cc l: a Nc mm b Nc cng tm thic Nc cng vnh cu d Nc cng ton phn 343.Khụng gp kim loi kim th t nhiờn dng t vỡ: A.Thnh phn ca chỳng thi n nhiờn rt nh B.õy l kim loi hot ủng húa ... D Dung dch Fe
Cl3: lúc lng fe khụng vậy ủi 455.Mu hp kim st - thit ủ khụng khớ m b n mũn kim loi, cho bit kim loi b phỏ hy A St B Thit C C kim loi D Khụng xỏc ủnh ủc 2+ 456.Cu hỡnh electron ca...
... Chất oxi hóa D Vừa hóa học oxi hóa vừa chất khử dìm xét sau ko clo ? A Clo khí gồm màu vàng lục, nặng không gian độc B Clo có tính tẩy trắng tiêu diệt vi khuẩn tan nước C Khí clo khô tính oxi hóa mạnh ... Một vật sắt tráng thi c (đã xước sâu cho tới lớp sắt) xúc tiếp với môi trường xung quanh chất điện li : A Cả fe Sn bị làm mòn B Cả fe Sn không bị ăn mòn C fe bị ăn uống mòn, Sn không bị ăn mòn D Fe không biến thành ăn mòn, ... Ankin đồng phân hình học (3) các anken bao gồm đồng phân hình học, ankin đồng phân (4) Anken ankin ko tan nước (5) phản nghịch ứng đặc thù anken ankin phản bội ứng cộng, trùng phù hợp oxi hóa (6) Đối cùng với hiđrocacbon,...
... Cỏc bi toỏn hoỏ hc, nhm t kt qu cao cỏc kỡ thi Quỏ trỡnh biờn son khụng trỏnh thiu sút, tỏc gi rt ý muốn nhn c nhng gúp ý xõy dng ca bn c cun sỏch c hon thin thành phố hà nội ln xut bn sau Xin trõn trng centimet n ... Mang đến mol) thnh cht Y (khụng nht thit trc tip, cú th b qua nhiu giai on trung gian), lng tng xuất xắc gim bao nhiờu gam da vo lng cầm cố i ú ta tớnh c s mol cỏc cht công nhân thit hoc ngc li Ghi nh: Trng hp ... 20g Gi thit cỏc phn ng xy hon ton v kim loi M thân phụ b rã ht Kim loi M l A Zn B Mg C Cd D sắt Li gii : Cỏc phng trỡnh phn ng xy : M + Fe
Cl2 MCl2 + fe x x x M + Cu
SO4 MSO4 + Cu Theo gi thit thỡ...

Xem thêm: Thế Nào Là Kiến Thức Phổ Thông Cần Biết, 135 Câu Hỏi Đáp Kiến Thức Phổ Thông


... Với kê lông nâu thu 1/2 lông trắng: 1/2 lông nâu mang đến gà lông trắng lai với con gà lông white thu 18,75% lông nâu, lại lông trắng cho gà lông nâu lai với con kê lông nâu thu 75% lông nâu: 25% lông white ... Lai hướng dẫn Quy ước: A: lông đen, a lông white B lông xù, b lông mượt - Xét riêng di truyền cặp tính trạng + TT màu sắc lông: Lông black : lông white = 3:1 (Aa x Aa) + TT độ mượt lông : Lông ... Vừa lòng lặn % phía dẫn giải tập - Áp dụng công thức (Bảng trên) => Lập bảng sau: V dụ 5: Ở gà, AA: lông đen, Aa: lông đốm, aa: lông white Một quần thể gà gồm 410 lông đen, 580 lông đốm, 10 lông trắng...
tự khóa: phân dạng bài xích tập hóa họccác dạng bài tập sinh học tập ôn thi đại họcbài tập chất hóa học ôn thibài tập chất hóa học ôn thi đại học có đáp áncác dạng bài bác tập hình học tập ôn thi đại họcnhung bai tap hoa hoc on thi vao 10phân dạng bài xích tập hóa học hữu cơphân dạng bài xích tập chất hóa học 8phân dạng bài tập chất hóa học 10cac dang bai tap ham so on thi thpt123doc 80 bài văn xuất xắc lớp 12 nghị luận văn học ôn thi thpt quốc giasinh học tập ôn thi thpt quoc gia 2015đề hiểu hiểu văn học ôn thi thpt giang sơn 2015phân dạng bài xích tập hóa thi đại họccác dạng bài bác tập lý 12 ôn thi đại học
Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018chuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu vãn sự có mặt lớp bảo đảm và năng lực chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt nam
Nghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoại
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôit
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ long
Phát hiện xâm nhập dựa vào thuật toán k means
Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy vi tính chuyên dùng
Nghiên cứu vãn về quy mô thống kê học sâu và vận dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhấn dạng rui rochuong 1 tong quan lại quan tri rui ro
Nguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người dưới 18 tuổi tội ác trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vật
BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh sài gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8 phân tích bài thơ từ tình 2