Cập nhật thông tin mới nhất về những ngành tuyển sinh, chi tiết các phương thức tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển chọn và thời gian xét tuyển của ngôi trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội.

Bạn đang xem: Các khoa của đại học bách khoa

GIỚI THIỆU CHUNG

hust.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

(Dựa theo thông tin tuyển sinh tiên tiến nhất năm 2022 của ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

1. Những ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2022 của ngôi trường Đại học Bách khoa thủ đô hà nội như sau:

Chỉ tiêu: 300Mã xét tuyển tài năng: ME1Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: ME1xTổ phù hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: ME1yTổ hòa hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 500Mã xét tuyển tài năng: ME2Mã xét tuyển bằng điểm nhận xét tư duy: ME2xTổ phù hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ME2yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 200Mã xét tuyển chọn tài năng: TE1Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: TE1xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: TE1yTổ phù hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 90Mã xét tuyển tài năng: TE2Mã xét tuyển bởi điểm review tư duy: TE2xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: TE2yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 50Mã xét tuyển chọn tài năng: TE3Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: TE3xTổ đúng theo xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: TE3yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 250Mã xét tuyển chọn tài năng: HE1Mã xét tuyển bởi điểm review tư duy: HE1xTổ vừa lòng xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: HE1yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Ngành chuyên môn Cơ năng lượng điện tử (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển tài năng: ME-E1Mã xét tuyển bằng điểm nhận xét tư duy: ME-E1xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: ME-E1yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Ngành nghệ thuật Ô tô (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: TE-E2Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: TE-E2xTổ đúng theo xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: TE-E2yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành Cơ khí mặt hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)Chỉ tiêu: 35Mã xét tuyển chọn tài năng: TE-EPMã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: TE-EPxTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: TE-EPyTổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành Cơ khí – chế tạo máy (hợp tác cùng với Đại học Griffith – Úc)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển tài năng: ME-GUMã xét tuyển bằng điểm nhận xét tư duy: ME-GUxTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ME-GUyTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành Cơ điện tử (hợp tác với Đại học Leibniz Hannover – Đức)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển chọn tài năng: ME-LUHMã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: ME-LUHxTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: ME-LUHyTổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D26Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành Cơ năng lượng điện tử (hợp tác với DdaHCN Nagaoka – Nhật Bản)Chỉ tiêu: 100Mã xét tuyển chọn tài năng: ME-NUTMã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: ME-NUTxTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: ME-NUTyTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 300Mã xét tuyển tài năng: IT1Mã xét tuyển bởi điểm review tư duy: IT1xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: IT1yTổ vừa lòng xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 200Mã xét tuyển tài năng: IT2Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: IT2xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: IT2yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 100Mã xét tuyển chọn tài năng: IT-E10Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: IT-E10xTổ thích hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: IT-E10yTổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành bình an không gian số – Cyber Security (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển tài năng: IT-E15Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: IT-E15xTổ hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: IT-E15yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành công nghệ thông tin (Việt – Nhật)Chỉ tiêu: 240Mã xét tuyển chọn tài năng: IT-E6Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: IT-E6xTổ vừa lòng xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: IT-E6yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 100Mã xét tuyển tài năng: IT-E7Mã xét tuyển bởi điểm review tư duy: IT-E7xTổ phù hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: IT-E7yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành technology thông tin (Việt – Pháp)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển tài năng: IT-EPMã xét tuyển bằng điểm nhận xét tư duy: IT-EPxTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: IT-EPyTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn chính (thi THPT): Toán
Ngành Khoa học máy tính (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ)Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: TROY-ITMã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: TROY-ITxTổ vừa lòng xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: TROY-ITyTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D91Môn chính (thi THPT):
Chỉ tiêu: 220Mã xét tuyển chọn tài năng: EE1Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: EE1xTổ vừa lòng xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: EE1yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 500Mã xét tuyển chọn tài năng: EE2Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EE2xTổ hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: EE2yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 480Mã xét tuyển tài năng: ET1Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: ET1xTổ thích hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ET1yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: ET2Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: ET2xTổ thích hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: ET2yTổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, B00Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành hệ thống điện và tích điện tái sản xuất (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 50Mã xét tuyển chọn tài năng: EE-E18Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EE-E18xTổ hòa hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: EE-E18yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành chuyên môn Điều khiển – auto hóa (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 100Mã xét tuyển chọn tài năng: EE-E8Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: EE-E8xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: EE-E8yTổ phù hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT):
Ngành Tin học công nghiệp và auto hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)Chỉ tiêu: 35Mã xét tuyển chọn tài năng: EE-EPMã xét tuyển bởi điểm review tư duy: EE-EPxTổ thích hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: EE-EPyTổ vừa lòng xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành media số với Kỹ thuật đa phương tiện (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển tài năng: ET-E16Mã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: ET-E16xTổ hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ET-E16yTổ vừa lòng xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành nghệ thuật Điện tử – Viễn thông (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển chọn tài năng: ET-E4Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: ET-E4xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: ET-E4yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành nghệ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển chọn tài năng: ET-E5Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: ET-E5xTổ đúng theo xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ET-E5yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành hệ thống nhúng thông minh cùng IoT (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 60Mã xét tuyển chọn tài năng: ET-E9Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: ET-E9xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: ET-E9yTổ hòa hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D29Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành Điện tử – Viễn thông (hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức)Chỉ tiêu: 40Mã xét tuyển chọn tài năng: ET-LUHMã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: ET-LUHxTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: ET-LUHyTổ vừa lòng xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D26Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành kỹ thuật sinh họcChỉ tiêu: 120Mã xét tuyển chọn tài năng: BF1Mã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: BF1xTổ hòa hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: BF1yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn chính (thi THPT):
Ngành nghệ thuật thực phẩmChỉ tiêu: 200Mã xét tuyển tài năng: BF2Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: BF2xTổ thích hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: BF2yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 600Mã xét tuyển tài năng: CH1Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: CH1xTổ hòa hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: CH1yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển tài năng: CH2Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: CH2xTổ vừa lòng xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: CH2yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành nghệ thuật inChỉ tiêu: 50Mã xét tuyển tài năng: CH3Mã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: CH3xTổ thích hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: CH3yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển tài năng: EV1Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: EV1xTổ vừa lòng xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: EV1yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển tài năng: EV2Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EV2xTổ đúng theo xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: EV2yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn chính (thi THPT): Toán
Ngành kỹ thuật hóa dược (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: CH-E11Mã xét tuyển bởi điểm review tư duy: CH-E11xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: CH-E11yTổ thích hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn chính (thi THPT): Toán
Ngành nghệ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: BF-E12Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: BF-E12xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: BF-E12yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, D07Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Ngành Kỹ thuật vật liệuChỉ tiêu: 260Mã xét tuyển chọn tài năng: MS1Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: MS1xTổ phù hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: MS1yTổ phù hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D07Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 160Mã xét tuyển chọn tài năng: PH1Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: PH1xTổ hòa hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: PH1yTổ vừa lòng xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành Kỹ thuật hạt nhânChỉ tiêu: 40Mã xét tuyển tài năng: PH2Mã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: PH2xTổ vừa lòng xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: PH2yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, A02Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 50Mã xét tuyển chọn tài năng: PH3Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: PH3xTổ đúng theo xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: PH3yTổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, A02Môn thiết yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển chọn tài năng: MI1Mã xét tuyển bởi điểm nhận xét tư duy: MI1xTổ thích hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: MI1yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chính (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 60Mã xét tuyển tài năng: MI2Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: MI2xTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: MI2yTổ hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Chỉ tiêu: 220Mã xét tuyển chọn tài năng: TX1Mã xét tuyển bằng điểm nhận xét tư duy: TX1xTổ phù hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp THPT: TX1yTổ phù hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D07Môn bao gồm (thi THPT): Toán
Ngành công nghệ Kỹ thuật vật liệu (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 60Mã xét tuyển chọn tài năng: MS-E3Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: MS-E3xTổ hòa hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: MS-E3yTổ thích hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01Môn chủ yếu (thi THPT): Toán
Ngành kinh tế tài chính công nghiệpChỉ tiêu: 60Mã xét tuyển tài năng: EM1Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EM1xTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: EM1yTổ thích hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chính (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển chọn tài năng: EM2Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: EM2xTổ đúng theo xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: EM2yTổ hòa hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chính (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển tài năng: EM3Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: EM3xTổ thích hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: EM3yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chủ yếu (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển tài năng: EM4Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EM4xTổ đúng theo xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: EM4yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chính (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 60Mã xét tuyển tài năng: EM5Mã xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy: EM5xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp THPT: EM5yTổ hòa hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chính (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 150Mã xét tuyển tài năng: FL1Mã xét tuyển bởi điểm đánh giá tư duy: FL1xTổ phù hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K02 (Anh)Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: FL1yTổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: D01Môn chính (thi THPT): giờ đồng hồ Anh
Chỉ tiêu: 70Mã xét tuyển chọn tài năng: FL2Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: FL2xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K02 (Anh)Mã xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: FL2yTổ đúng theo xét tuyển điểm thi THPT: D01Môn thiết yếu (thi THPT): giờ Anh
Ngành công nghệ giáo dụcChỉ tiêu: 60Mã xét tuyển tài năng: ED2Mã xét tuyển bởi điểm reviews tư duy: ED2xTổ hợp xét tuyển chọn ĐGTD: K00, K01Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: ED2yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn thiết yếu (thi THPT):
Ngành Phân tích kinh doanh (Chương trình tiên tiến)Chỉ tiêu: 60Mã xét tuyển chọn tài năng: EM-E13Mã xét tuyển bằng điểm reviews tư duy: EM-E13xTổ hòa hợp xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT:Tổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A01, D01, D07Môn chính (thi THPT): D01 (Toán)
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển chọn tài năng: EM-E14Mã xét tuyển bằng điểm review tư duy: EM-E14xTổ vừa lòng xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp THPT: EM-E14yTổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A01, D01, D07Môn thiết yếu (thi THPT): D01 (Toán)
Ngành quản lí trị marketing (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ)Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển tài năng: TROY-BAMã xét tuyển bằng điểm review tư duy: TROY-BAxTổ đúng theo xét tuyển ĐGTD: K00, K01, K02Mã xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: TROY-BAyTổ đúng theo xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D01Môn chính (thi THPT):

2. Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối thi vào trường Đại học tập Bách khoa thành phố hà nội năm 2022 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Văn, Toán, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D26 (Toán, Lý, tiếng Đức)Khối D28 (Toán, Lý, giờ đồng hồ Nhật)Khối D29 (Toán, Lý, giờ đồng hồ Pháp)

3. Thủ tục tuyển sinh

Trường Đại học Bách khoa hà thành tuyển sinh đh chính quy năm 2022 theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển tài năng

a) Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt năm 2022Đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh xuất sắc hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật do cỗ GD&ĐT tổ chức

Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng tương ứng với 3 chương trình đào tạo theo thiết bị tự từ bỏ ưu tiên từ 1 – 3.

b) Xét tuyển chọn theo chứng từ quốc tế

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh bao gồm điểm TB chung học tập mỗi năm bậc thpt >= 8.0 (thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1)Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP cùng IB đạt yêu thương cầu

Thí sinh được đk tối đa 3 nguyện vọng tương ứng với 3 chương trình huấn luyện theo máy tự từ bỏ ưu tiên từ 1 – 3.

c) Xét tuyển theo hồ sơ năng lực phối hợp phỏng vấn

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022Có điểm TBC học tập tập những môn văn hóa (trừ 2 môn thể dục thể thao và giáo dục quốc chống an ninh) mỗi năm lớp 10, 11 với HK1 lớp 12 >= 8.0 và đáp ứng nhu cầu 1 trong các yêu cầu dưới đây:

+) Được chọn tham gia kỳ thi HSG nước nhà do bộ GD&ĐT tổ chức triển khai hoặc giành giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi lựa chọn HSG cấp tỉnh, thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức triển khai (hoặc tương đương do những Đại học tập quốc gia, Đại học tập vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, ngoại ngữ trong thời hạn học THPT;

+) Được chọn tham gia cuộc thi khoa học tập kỹ thuật tổ quốc do bộ GD&ĐT tổ chức

+) Được lựa chọn tham gia hội thi Đường lên Đỉnh Olympia vị Đài truyền hình vn tổ chức từ bỏ vòng thi tháng trở lên.

+) có một trong những chứng chỉ tiếng anh quốc tế sau: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 tài năng (hoặc những chứng chỉ tiếng Anh không giống tương đương) có mức điểm quy đổi tương tự IELTS 6.0 trở lên được đăng ký xét tuyển vào những ngành ngôn từ Anh và kinh tế – quản lí lý.

+) học sinh hệ chuyên những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, nước ngoài ngữ của những trường trung học phổ thông và thpt chuyên bên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ siêng thuộc những trường đại học, Đại học Quốc gia, Đại học vùng.

Thí sinh được đk tối nhiều 2 nguyện vọng tương ứng với 3 chương trình giảng dạy theo sản phẩm công nghệ tự từ ưu tiên từ là 1 – 2.

Phương thức 2: Xét tác dụng thi review tư duy

Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh gia nhập kỳ thi đánh giá tư duy vị trường Đại học Bách khoa tp hà nội tổ chức năm 2022.

Điều kiện xét tuyển:

Tốt nghiệp THPTCó điểm TB bình thường 6 học tập kỳ mỗi mô học tập bậc thpt trong tổ hợp xét tuyển vị thí sinh lựa chọn >= 7.0 (hoặc tổng điểm TB 6 học tập kỳ của 3 môn học từ 42 điểm trở lên)

Thí sinh lựa chọn một trong 5 tổ hợp sau: Toán + Lý + Hóa, Toán + Hóa + Sinh, Toán + Lý + ngoại ngữ, Toán + Hóa + ngoại ngữ, Toán + Văn + ngoại ngữ.

Các tổ hợp xét tuyển dự kiến:

Tổ hợp tham gia dự thi 1: Toán – Đọc đọc – Khoa học thoải mái và tự nhiên – giờ đồng hồ Anh: Xét tất cả các chương trình huấn luyện và giảng dạy trừ các chương trình ngôn ngữ Anh FL1, FL2.Tổ hợp tham gia dự thi 2: Toán – Đọc gọi – công nghệ tự nhiên: Xét tuyển toàn bộ các công tác đào tạo, trừ những chương trình ngôn từ Anh FL1, FL2.Tổ hợp tham gia dự thi 3: Toán – Đọc hiểu – giờ đồng hồ Anh: Xét tuyển những chương trình Elitech (chương trình tiên tiến huấn luyện bằng tiếng Anh), các chương trình kinh tế làm chủ (EM), các chương trình hợp tác ký kết quốc tế, những chương trình ngữ điệu Anh (FL) (tiếng Anh thông số 2)

Thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 năng lực (hoặc những chứng chỉ giờ Anh khác tương đương) có mức điểm quy đổi tương tự IELTS 5.0 trở lên trên được phép quy đảo qua điểm giờ đồng hồ Anh nhằm xét tuyển các tổ hợp gồm nội dung giờ Anh theo quy định.

Phương thức 3: Xét công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022

Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh thâm nhập kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 202 do bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức.

Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh xuất sắc nghiệp THPTCó điểm TB thông thường 6 học kỳ mỗi môn học thpt trong tổng hợp xét tuyển chọn >= 7.0 (hoặc tổng điểm TB 6 học kỳ của 3 môn học >= 42 điểm), đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo quy định của trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 kỹ năng (hoặc những chứng chỉ tiếng Anh không giống tương đương) gồm mức điểm quy đổi tương tự IELTS 5.0 trở lên được phép quy trở qua điểm tiếng Anh nhằm xét tuyển các tổ hòa hợp A01, D01, D07 theo quy định.

HỌC PHÍ

Học giá thành trường Đại học Bách khoa hà thành năm 2021 – 2022 dự loài kiến như sau:

Chương trình giảng dạy chuẩn: 22.000.000 đồng – 28.000.000 đồng/nămChương trình ELiTECH: từ bỏ 40.000.000 đồng – 45.000.000 đồng/năm;Chương trình Khoa học dữ liệu và trí tuệ tự tạo (MXT: IT-E10, IT-E10x), công nghệ thông tin Việt – Pháp (MXT: IT-EP, IT-EPx), Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (MXT: EM-E14, EM-E14x): 50.000.000 đồng – 60.000.000 đồng/nămChương trình giờ Anh siêng nghệp quốc tế: 45.000.000 đồng – 50.000.000 đồng/năm.Chương trình đào tạo quốc tế: 55.000.000 đồng – 65.000.000 đồng/năm.Chương trình TROY: 80.000.000 đồng/năm (3 học kỳ/năm)

Trong đó, suốt thời gian tăng học phí từ năm 2020 – 20256 tăng mức độ vừa phải 8%/năm, không vượt quá 10%/năm

Ngoài ra, năm học 2021 – 2022 đơn vị trường đã trích khoảng chừng 60.000.000.000 đồng để cấp học bổng đến sinh viên có công dụng học tập và rèn luyện tốt, phân chia theo loại, chũm thể:

Sinh viên các loại Xuất dung nhan (A)Sinh viên loại xuất sắc (B)Sinh viên một số loại Khá (C)

Cùng những học bổng được tài trợ bởi những doanh nghiệp và tập đoàn liên kết với công ty trường.

Xem thêm: Đại Học Công Nghiệp Tphcm Điểm Chuẩn Trường Đh Công Nghiệp Tp

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022

Xem cụ thể tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Hà Nội

Lưu ý:

Mã xét tuyển bao gồm “x” vùng phía đằng sau là xét tác dụng thi reviews tư duy (từ năm 2021) và xét kết hợp hiệu quả thi nhận xét tư duy với tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông (năm 2020).
Tên ngànhMã XTĐiểm chuẩn
202020212022
Kỹ thuật sinh họcBF126.225.3423.25
BF1x20.5314.5
Kỹ thuật thực phẩmBF226.625.9423.35
BF2x21.0715.6
Kỹ thuật hóa họcCH125.2625.223.03
CH1x1914.05
Hóa họcCH224.1624.9623.03
CH2x1914.05
Kỹ thuật inCH324.5124.4523.03
CH3x1914.05
Công nghệ giáo dụcED223.824.823.15
ED2x1914.5
Kỹ thuật điệnEE127.0126.523.05
EE1x22.514.4
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóaEE228.1627.4627.61
EE2x24.4117.43
Kinh tế công nghiệpEM124.6525.6524.3
EM1x20.5414.88
Quản lý công nghiệpEM225.0525.7523.3
EM2x19.1317.67
Quản trị kinh doanhEM325.7526.0425.35
EM3x20.115.1
Kế toánEM425.325.7625.2
EM4x19.2915.23
Tài chủ yếu – Ngân hàngEM524.625.8325.2
EM5x1914.28
Kỹ thuật Điện tử, viễn thôngET127.326.824.5
ET1x2314.05
Kỹ thuật Y sinhThi THPT25.8823.15
ĐGTD14.5
Kỹ thuật môi trườngEV123.8524.0123.03
EV1x1914.05
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trườngEV2/23.5323.03
ĐGTD14.0
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệFL124.126.3923.06
ĐGTD16.28
Tiếng Anh bài bản quốc tếFL224.126.1123.06
ĐGTD16.28
Kỹ thuật NhiệtHE125.824.523.26
HE1x1914.39
Khoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạoIT-E1028.65
IT-E10x25.28
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật)IT-E627.9827.427.25
IT-E6x24.3518.39
Công nghệ thông tin Global ICTIT-E728.3827.85
IT-E7x25.1421.96
Tin học công nghiệp và auto hóa (Việt – Pháp PFIEV)EE-EP25.6826.1423.99
EE-EPx20.3614.0
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp)IT-EP27.19
ĐGTD16.26
Cơ khí hàng không (Việt – Pháp PFIEV)TE-EP23.8824.7623.55
TE-EPx1914.0
Khoa học thứ tínhIT129.0428.43
IT1x26.2722.25
Kỹ thuật sản phẩm tínhIT228.6528.128.29
IT2x25.6321.19
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tửME127.4826.9126.33
ME1x23.614.18
Kỹ thuật Cơ khíME226.5125.7823.5
ME2x20.814.18
Toán – TinMI127.562726.45
MI1x23.914.43
Hệ thống tin tức quản lýMI227.252726.54
MI2x22.1514.44
Kỹ thuật trang bị liệuMS125.1824.6523.16
MS1x19.2714.25
Vật lý kỹ thuậtPH126.1825.6423.29
PH1x21.514.5
Kỹ thuật phân tử nhânPH224.724.4823.29
PH2x2014.0
Vật lý Y khoaPH3/25.3623.29
ĐGTD14.0
Kỹ thuật Ô tôTE127.3326.9426.41
TE1x23.414.04
Kỹ thuật Cơ khí cồn lựcTE226.4625.724.16
TE2x21.0614.04
Kỹ thuật sản phẩm khôngTE326.9426.4824.23
TE3x22.514.04
Kỹ thuật Dệt – MayTX123.0423.9923.1
TX1x19.1614.2
Chương trình tiên tiến
Kỹ thuật thực phẩmBF-E1225.9424.44
BF-E12x19.04
Kỹ thuật hóa họcCH-E1126.526.4
CH-E11x20.515.35
Kỹ thuật hóa dược (CTTT)ĐGTD15.35
Điều khiển – tự động hóa và hệ thống điệnEE-E827.4327.26
EE-E8x23.43
Hệ thống điện và năng lượng tái tạoEE-E1825.7123.55
ĐGTD14.4
Kỹ thuật Điều khiển – tự động hóaĐGTD17.04
Kỹ thuật Ô tôTE-E226.7526.1124.06
TE-E2x22.514.04
Khoa học tập Kỹ thuật đồ dùng liệuMS-E323.1823.9923.16
MS-E3x19.5614.25
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tửME-E126.7526.324.28
ME-E1x22.614.18
Phân tích khiếp doanhEM-E1325.0325.5524.18
EM-E13x19.0915.16
Logistics và cai quản chuỗi cung ứngEM-E1425.8526.324.51
EM-E14x21.1915.03
Truyền thông số và Kỹ thuật nhiều phương tiệnET-E1626.5924.71
ĐGTD17.73
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thôngET-E427.1526.5924.19
ET-E4x22.516.92
Kỹ thuật Y sinhET-E526.525.8823.89
ET-E5x21.115.25
Hệ thống nhúng thông minh cùng IoTET-E927.5126.9324.14
ET-E9x23.314.78
Khoa học dữ liệu và kiến thức nhân tạoIT-E1028.6528.04
IT-E10x25.2822.68
An toàn không gian số – Cyber SecurityIT-E15/27.44
ĐGTD20.58
Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo quốc tế
Quản trị sale – ĐH VictoriaEM-VUW22.7/
EM-VUWx19/
Công nghệ tin tức – ĐH VictoriaIT-VUW25.55/
IT-VUWx21.09/
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz HannoverET-LUH23.8525.1323.15
ET-LUHx1914.5
Cơ điện tử – ĐH Leibniz HannoverME-LUH24.225.1623.29
ME-LUHx21.614.18
Quản trị marketing – ĐH TroyTROY-BA22.523.2523.4
TROY-BAx1914.0
Khoa học máy tính – ĐH TroyTROY-IT2525.525.15
TROY-ITx19/14.02
Công nghệ tin tức – ĐH La TrobeIT-LTU26.5/
IT-LTUx22/
Cơ khí – sản xuất máy – ĐH GriffithME-GU23.923.8823.36
ME-GUx19/14.0
Cơ năng lượng điện tử – ĐH NagaokaME-NUT24.524.8823.21
ME-NUTx20.5/14.18