999 câu hỏi lý thuyết chất hóa học ôn thi THPT quốc gia 2022 có lời giải kèm theo, giúp những em học sinh lớp 12 hệ thống lại con kiến thức, luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm thật thuần thục để đạt kết quả cao trong kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 này.

Bạn đang xem: Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học gồm 120 trang, đưa tới các dạng câu hỏi theo chăm đề như: Đại cương kim loại, sắt kẽm kim loại kiềm, hóa học điện ly, Sắt với hợp chất của sắt... Chi tiết mời những em cùng caodangngheqn.edu.vn miễn phí trong bài viết dưới đây của caodangngheqn.edu.vn:

999 câu hỏi lý thuyết chất hóa học ôn thi THPT quốc gia 2022

Câu 1. trong số kim loại, sắt kẽm kim loại có tính dẫn điện tốt nhất có thể là?

A. VàngB. BạcC. ĐồngD. Nhôm

Câu 2. kim loại nào tiếp sau đây có ánh sáng nóng chảy tối đa trong toàn bộ các kim loại?

A. WonfamB. SắtC. ĐồngD. Kẽm

Câu 3. kim loại nào dưới đây nhẹ duy nhất (khối lượng riêng dịu nhất) trong các kim loại?

A. LitiB. NatriC. KaliD. Rubidi

Câu 4. trong các các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Sắt kẽm kim loại nào nặng trĩu nhất?

A. AgB. HgC. CuD. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào sau đây cứng tốt nhất trong số tất cả các kim loại?

A. Vonfam (W)B. Crom (Cr)C. Fe (Fe)D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong những ác kim loại, kim loại nào gồm độ dẫn điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)B. Ti rã (Ti)C. Chì (Pb)D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào dưới đây sắp xếp theo chiều tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, TiB. Fe, Mg, Au, HgC. Fe, Al, Cu, AgD. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để loại trừ CuSO4 hoàn toàn có thể ngâm vào dung dịch kim loạinào sau đây?

A. FeB. AlC. ZnD. Na

Câu 9. cho các dãy sắt kẽm kim loại sau, dãy nào được bố trí theo chiều tăng tính khử?


A. Al, Fe, Zn, Mg.B. Ag, Cu, Mg, Al.C. Na, Mg, Al, Fe.D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội phản ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Tuyên bố đúng là:

A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy các kim các loại nào tiếp sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.B. Ni, Fe, Pb.C. Zn, Al, Cu.D. K, Mg, Cu

Câu 12. dãy nào sau đây bao hàm các kim loại được thu xếp theo chiều tăng dần về tính dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.B. Ag, Cu, Fe, Al.C. Fe, Al, Cu, Ag.D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí teo và H2 không thể cần sử dụng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây:

A. FeB. CuC. AlD. Sn

Câu 14. Dãy kim loại nào sau đây tính năng với dd HCl cùng khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.B. Na, Al, Zn.C. Na, Mg, Cu.D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. kim loại nào dưới đây không phản ứng với hỗn hợp CuSO4?

A. Zn.B. Al.C. Fe.D. Ag.

Câu 16. cho dãy những kim loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong hàng phản ứng đượcvới dung dịch HCl là:

A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.

Câu 17. tiến hành các thể nghiệm sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên hóa học vào hỗn hợp CuSO4.(2) mang lại lá sắt kẽm kim loại Al nguyên hóa học vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.(4) mang đến lá hợp kim Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng ăn uống mòn kim loại là:

A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 18. Dãy những kim các loại đều hoàn toàn có thể được pha trộn bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.B. Li, Ag, Sn.C. Al, Fe, Cr.D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình bội phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là


A. 24.B. 30.C. 26.D. 15.

Câu 20. thực hiện các nghiên cứu sau

(a) cho lá Al vào dung dịch tất cả CuSO4 cùng H2SO4 loãng.(b) Đốt dây sắt trong bình đựng khí Cl2.(c) cho lá Cu vào dung dịch tất cả Fe(NO3)3 với HNO3 loãng.(d) cho lá Zn vào hỗn hợp CuCl2.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 4.B. 1.C. 3.D. 2.

Câu 21. phương pháp chung để điều chế những kim một số loại Na, Ca, Al vào công nghiệp là

A. Thủy luyện.B. Năng lượng điện phân rét chảy.C. Nhiệt luyện.D. Năng lượng điện phân dung dịch.

Câu 23. mang lại dãy các chất:

*
cùng
*
. Số hóa học trong dãy tính năng được với dd
*
 loãng là

A. 3.B. 2.C. 4D. 1

Câu 24. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân hỗn hợp

*
 (điện rất trơ), nhận được khí H2 nghỉ ngơi catot.

(b) đến CO dư qua các thành phần hỗn hợp

*
cùng
*
đun nóng, nhận được Al với Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa

*
*
, có lộ diện ăn mòn năng lượng điện hóa.

(d) sắt kẽm kim loại có ánh nắng mặt trời nóng tan thấp duy nhất là Hg, kim loại dẫn điện rất tốt là Ag.

(e) đến dung dịch

*
du vào dung dịch
*
thu được chất rắn gồm Ag với AgCl. Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4D. 5.

Câu 25. bao gồm 4 dung dịch riêng biệt:

*
có lẫn
*
. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là

A. 4.B. 1.C. 2.D. 3.

Câu 26. tiến hành các phân tách sau:

(a) cho

*
vào dung dịch HCl(b) mang đến
*
vào hỗn hợp
*
dư tạo thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO.c) Sục khí
*
cho dư vào dung dịch NaOH(d) cho Fe vào hỗn hợp
*
(e) Cho tất cả hổn hợp Cu với
*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.(f) đến Al vào dung dịch
*
 loãng (không gồm khí bay ra).


Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch đựng hai muối hạt là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 27. Khi cho Cu công dụng với dung dịch cất H2SO4 loãng và NaNO3, mục đích của NaNO3 trong bội phản ứng là:

A. Môi trường.B. Chất oxi hóa.C. Chất xúc tác.D. Hóa học khử.

Câu 28. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.B. Bản chất của ăn mòn sắt kẽm kim loại là quá trình oxi hóa - khử.C. đặc thù hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.D. Chính sách chung để điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho các phát biểu sau

(1) Trong dung dịch Na, Fe đông đảo khử được AgNO3 thành Ag.(2) mang đến Fe vào hỗn hợp FeCl3 dư sau phản bội ứng chiếm được dung dịch chứa hai muối.(3) hỗn hợp Na cùng Al có thể tan trọn vẹn trong nước.(4) Tính lão hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.(5) những kim các loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng cách thức điện phân dung dịch muối của nó.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 30.

Xem thêm: Điểm Sàn Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm, Điểm Chuẩn Trường Đh Công Nghiệp Tp

tiến hành các phân tích sau đây:

(a) ngâm một lá kẽm vào hỗn hợp CuSO4.(b) dìm một lá đồng vào dung dịch FeCl3.(c) cho thép cacbon tiếp xúc với nước mưa.(d) mang lại thép vào hỗn hợp axit clohiđric.(e) Để fe tây xúc tiếp với nước từ bỏ nhiên.(f) mang đến thanh đồng vào hỗn hợp axit sunfuric.