Từ năm học tập 2020 - 2021 sẽ ban đầu áp dụng chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới (GDPT 2018) mang đến lớp 1. Chương trình bắt đầu này phân thành 2 giai đoạn: giáo dục đào tạo cơ phiên bản (từ lớp 1 đến 9) cùng giáo dục lý thuyết nghề nghiệp lớp 10 đến 12.

Bạn đang xem: Chương trình giáo dục phổ thông mới nhất


Theo đó, sửa đổi ngôn từ mục 2. Giai đoạn triết lý nghề nghiệp ở trong Phần IV – kế hoạch giáo dục. Vắt thể, ở giai đoạn trên (tức từ lớp 10 đi học 12), 8 môn học tập và hoạt động giáo dục buộc phải gồm: Ngữ văn; Toán; nước ngoài ngữ 1; lịch sử; giáo dục và đào tạo thể chất; giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh; chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương.

Như vậy, so với ngôn từ trước đó, môn lịch sử được bổ sung cập nhật vào nhóm các môn học bắt buộc. Thời lượng giáo dục so với môn lịch sử là 52 tiết/năm học/lớp. Thời lượng các môn học sót lại không cầm cố đổi.


Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu năm 2022 - 2023


Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học tập phổ thông

Theo đó, công tác Giáo dục liên tục (GDTX) cấp trung học càng nhiều (THPT) được tiến hành theo lộ trình: từ thời điểm năm học 2022 – 2023 so với lớp 10; từ năm học 2023 – 2024 so với lớp 11; từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 12.


Cụ thể, chương trình GDTX cấp trung học phổ thông gồm 7 môn học tập bắt buộc, vào đó: Ngữ văn, Toán, lịch sử dân tộc là 3 môn học buộc phải và 4 môn học lựa chọn trong các các môn học: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, vật dụng lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Các môn học tự chọn gồm: nước ngoài ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. Vận động giáo dục tự lựa chọn là nội dung giáo dục và đào tạo địa phương.

Ngoài ra, mỗi môn học Ngữ văn, Toán, lịch sử, Địa lý, Giáo dục tài chính và pháp luật, vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học tập có một trong những chuyên đề học tập chế tạo ra thành nhiều chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho từng chuyên đề học tập là 10 máu hoặc 15 tiết; tổng thời lượng giành cho cụm siêng đề học hành của môn học tập là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học viên phải buộc phải chọn 3 các chuyên đề học tập của 3 môn học tương xứng với ước muốn của bạn dạng thân và kỹ năng tổ chức của trung trung ương GDTX.

Thời gian học tập của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Từng ngày học 1 buổi, mỗi buổi sắp xếp không quá 5 huyết học; từng tiết học 45 phút.

Khung chương trình cụ thể 27 môn học phổ biến mới

Tổng thểNgữ văn
ToánCông Nghệ
Lịch sửĐịa lý
Khoa họcMỹ thuật
Vật lýHóa học
Sinh họcTin Học
Tiếng Anh (1-2)Tiếng Anh (3-12)
Tiếng ĐứcTiếng Hàn
Tiếng NgaTiếng Nhật
Tiếng PhápTiếng Trung
Lịch sử với Địa lý tiểu họcLịch sử cùng Địa lý THCS
Giáo dục thể chấtHoạt rượu cồn trải nghiệm
Tự nhiên với xã hộiGiáo dục công dân
Lịch sử cùng Địa lý tiểu họcLịch sử cùng Địa lý THCS
Tự nhiên với xã hộiGiáo dục công dân
Khoa học tự nhiên

Với lịch trình mới, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức và kỹ năng mà nhằm mục đích giúp học sinh chấm dứt công việc, giải quyết và xử lý các sự việc trong học tập cùng đời sinh sống nhờ áp dụng hiệu quả, sáng tạo kiến thức sẽ học.

Hoạt động giáo dục và đào tạo bắt buộc xuyên suốt những cấp học tập là trải nghiệm. Những môn học theo chương trình mới sẽ tiến hành phân tạo thành 2 loại: Môn học, chuyển động bắt buộc cùng môn học tập tự chọn.

Cấp tè học, những môn học nên gồm: tiếng Việt, Toán, nước ngoài ngữ 1, giáo dục đào tạo lối sống, Đạo đức, thoải mái và tự nhiên và làng hội, lịch sử vẻ vang và Địa lý, Khoa học, Tin học cùng Công nghệ, giáo dục và đào tạo Thể chất, Nghệ thuật.


Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số với Ngoại ngữ 1 (đối cùng với lớp 1 cùng 2). Bậc học này lộ diện môn học new là Tin học cùng Công nghệ.

Bậc THCS, những môn học buộc phải là Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ 1, giáo dục đào tạo Công dân, khoa học Tự nhiên, lịch sử vẻ vang và Địa lý, Tin học, Công nghệ, giáo dục đào tạo Thể chất, Nghệ thuật.

Môn học tập tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Ở cấp cho học này, môn Tin học trở thành cần (khác với trước đây là tự chọn). Quanh đó ra, sự mở ra của các môn lịch sử hào hùng và Địa lý, Khoa học tự nhiên và thoải mái sẽ khiến cho cách tổ chức dạy học tập khác so với trước.

Với THPT, các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ 1, giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh. Những môn học tập được sàng lọc theo nhóm khoa học Xã hội (gồm Giáo dục kinh tế và Pháp luật, định kỳ sử, Địa lý), đội Khoa học tự nhiên và thoải mái (gồm thứ lý, Hóa học, Sinh học), nhóm technology và nghệ thuật và thẩm mỹ (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc bản địa thiểu số, nước ngoài ngữ 2.

Ngoài 5 môn bắt buộc, học viên THPT yêu cầu chọn buổi tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn.

Phương pháp “giảm tải”. Đó là sút số môn học tập và vận động giáo dục; giảm số huyết học; giảm kỹ năng và kiến thức kinh viện; bức tốc dạy học phân hóa - trường đoản cú chọn; thực hiện cách thức dạy học tập mới; đổi mới đánh giá tác dụng giáo dục.

Theo bộ GD&ĐT, áp dụng chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới từ thời điểm năm học 2020 - 2021 so với lớp 1; năm học tập 2021 - 2022 với lớp 2 cùng lớp 6; năm học 2022 - 2023 với lớp 3, 7 với 10; năm học tập 2023 - 2024 cùng với lớp 4, 8, 11; năm học tập 2024 - 2025 cùng với lớp 9, và 12.

Nội dung chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông tổng thể

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNGCHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .........................................................................................................................3

I. Quan ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG............................ 5

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG.................................................. 6

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ...................................................7

IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ....................................................................................................7

V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ......................................................................14

VI. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 32

VII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG .........................33


VIII. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG......................................... 35

GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH .............................................................................................35

LỜI NÓI ĐẦU

Sau rộng 30 năm đổi mới, nước nhà ta đã vượt trải qua nhiều khó khăn, thách thức, dành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử. Việt nam đã thoát thoát khỏi tình trạng yếu phát triển, bước vào nhóm nước đang cải cách và phát triển có thu nhập cá nhân trung bình. Mặc dù nhiên, mọi thành tựu về kinh tế của việt nam chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức đối đầu và cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường xung quanh văn hoá còn tồn tại những hạn chế, chưa kết đủ các nhân tố để trở nên tân tiến nhanh và bền vững.

Cũng vào khoảng thời gian trước với sau khi vn tiến hành đổi mới, trái đất chứng loài kiến những chuyển đổi sâu sắc đẹp về mọi mặt. Những cuộc bí quyết mạng công nghiệp lần thứ bố và lần sản phẩm tư tiếp nối nhau ra đời, kinh tế tài chính tri thức cải tiến và phát triển mạnh rước lại cơ hội phát triển thừa bậc, đồng thời cũng đưa ra những thách thức không nhỏ dại đối với mỗi quốc gia, tuyệt nhất là các nước nhà đang cách tân và phát triển và lừ đừ phát triển. Khía cạnh khác, những thay đổi về khí hậu, tình trạng hết sạch tài nguyên, độc hại môi trường, mất cân đối sinh thái cùng những biến động về chủ yếu trị, buôn bản hội cũng đưa ra những thách thức có tính toàn cầu. Để bảo vệ phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không hoàn thành đổi mới giáo dục để nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho những thế hệ tương lai nền tảng văn hoá bền vững và năng lực thích ứng cao trước mọi dịch chuyển của thiên nhiên và làng hội. Đổi new giáo dục đã trở thành nhu cầu cần yếu và xu thế mang tính chất toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, họp báo hội nghị lần lắp thêm 8 Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản vn (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 mon 11 năm 2013 về thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục với đào tạo đáp ứng nhu cầu yêu cầu công nghiệp hoá, tân tiến hoá vào điều kiện kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa cùng hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, trọn vẹn giáo dục và đào tạo. Ngày 27 mon 3 năm 2015, Thủ tướng cơ quan chính phủ đã phát hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê chăm bẵm Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Mục tiêu đổi mới được quyết nghị 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi new chương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông nhằm mục tiêu tạo chuyển đổi căn bản, toàn vẹn về quality và hiệu quả giáo dục phổ thông; phối kết hợp dạy chữ, dạy tín đồ và lý thuyết nghề nghiệp; góp thêm phần chuyển nền giáo dục và đào tạo nặng về truyền thụ kiến thức và kỹ năng sang nền giáo dục đào tạo phát triển toàn vẹn cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ với phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học tập sinh.”

Thực hiện những Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ, chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới được kiến thiết theo lý thuyết phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập cùng rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành fan học tích cực, tự tin, biết vận dụng các cách thức học tập tích cực và lành mạnh để hoàn chỉnh các học thức và khả năng nền tảng, gồm ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; gồm có phẩm chất xuất sắc đẹp với năng lực cần thiết để trở thành tín đồ công dân bao gồm trách nhiệm, người lao động bao gồm văn hoá, buộc phải cù, sáng sủa tạo, đáp ứng nhu cầu nhu cầu cải tiến và phát triển của cá nhân và yêu thương cầu của việc nghiệp xây dựng, đảm bảo an toàn đất nước vào thời đại thế giới hoá và bí quyết mạng công nghiệp mới.


Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình toàn diện (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Việc thi công chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông được tiến hành theo biện pháp của Luật giáo dục đào tạo và quy định liên quan. Bộ giáo dục và Đào tạo thành đã thực hiện tổng kết, nhận xét chương trình với sách giáo khoa hiện hành nhằm khẳng định những điểm mạnh cần kế thừa và hồ hết hạn chế, bất cập cần xung khắc phục; nghiên cứu bối cảnh ghê tế, thiết yếu trị, thôn hội cùng văn hoá vào nước với quốc tế; tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm một số thay đổi về nội dung, phương thức giáo dục và đánh giá hiệu quả giáo dục; tổ chức tập huấn về lí luận và kinh nghiệm tay nghề trong nước, nước ngoài về xây dựng chương trình giáo dục đào tạo phổ thông. Trước khi phát hành chương trình, Bộ giáo dục và Đào sản xuất đã tổ chức những hội thảo, hấp thụ ý kiến từ không ít cơ quan, nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục, thầy giáo trong cả nước cũng như tự các chuyên gia tư vấn quốc tế và ra mắt dự thảo công tác trên Cổng thông tin điện tử của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Lịch trình đã được các Hội đồng đất nước Thẩm định chương trình giáo dục đào tạo phổ thông xem xét, reviews và thông qua.

I. Quan ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông là văn phiên bản thể hiện phương châm giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu buộc phải đạt về phẩm hóa học và năng lượng của học sinh, câu chữ giáo dục, phương thức giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí unique giáo dục phổ thông; bên cạnh đó là cam đoan của công ty nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả khối hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông được thi công trên cơ sở cách nhìn của Đảng, bên nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và cải tiến và phát triển những ưu điểm của những chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông đã bao gồm của Việt Nam, mặt khác tiếp thu thành tựu phân tích về khoa học giáo dục và đào tạo và kinh nghiệm tay nghề xây dựng công tác theo quy mô phát triển năng lực của phần lớn nền giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới; gắn thêm với yêu cầu phát triển của khu đất nước, những tân tiến của thời đại về kỹ thuật - công nghệ và làng mạc hội; tương xứng với điểm lưu ý con người, văn hoá Việt Nam, những giá trị truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa và đều giá trị tầm thường của nhân loại cũng giống như các sáng tạo độc đáo và triết lý phát triển tầm thường của UNESCO về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chuyên sóc, học tập tập với phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng cùng được tham gia của học tập sinh; đặt nền tảng gốc rễ cho một thôn hội nhân văn, phạt triển bền bỉ và phồn vinh.

3. Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lượng người học thông qua nội dung giáo dục với mọi kiến thức, khả năng cơ bản, thiết thực, hiện tại đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học tập để giải quyết vấn đề trong học tập tập với đời sống; tích hòa hợp cao ở các lớp học tập dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; trải qua các phương pháp, hiệ tượng tổ chức giáo dục đào tạo phát huy tính dữ thế chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các cách thức đánh giá tương xứng với mục tiêu giáo dục và cách thức giáo dục nhằm đạt được phương châm đó.

4. Chương trình giáo dục phổ thông bảo vệ kết nối nghiêm ngặt giữa các lớp học, cấp học cùng với nhau và liên thông với chương trình giáo dục đào tạo mầm non, lịch trình giáo dục công việc và nghề nghiệp và chương trình giáo dục đào tạo đại học.

5. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:

a) Chương trình bảo vệ định hướng thống duy nhất và đa số nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, bên cạnh đó trao quyền dữ thế chủ động và trọng trách cho địa phương, công ty trường trong vấn đề lựa chọn, bổ sung cập nhật một số nội dung

giáo dục và thực hiện kế hoạch giáo dục tương xứng với đối tượng người dùng giáo dục và đk của địa phương, trong phòng trường, góp phần bảo đảm an toàn kết nối buổi giao lưu của nhà trường với gia đình, chính quyền và làng hội.

b) công tác chỉ luật những nguyên tắc, lý thuyết chung về yêu thương cầu yêu cầu đạt về phẩm chất và năng lượng của học sinh, ngôn từ giáo dục, cách thức giáo dục và vấn đề đánh giá kết quả giáo dục, không điều khoản quá đưa ra tiết, nhằm tạo đk cho người sáng tác sách giáo khoa và cô giáo phát huy tính công ty động, sáng chế trong thực hiện chương trình.

c) Chương trình bảo đảm tính định hình và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho tương xứng với tiến bộ khoa học


- technology và yêu cầu của thực tế.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh cai quản kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống với tự học tập suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp, biết thi công và cách tân và phát triển hài hoà các mối tình dục xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống chổ chính giữa hồn phong phú, dựa vào đó gồm được cuộc sống thường ngày có ý nghĩa và đóng góp tích cực và lành mạnh vào sự cải tiến và phát triển của giang sơn và nhân loại.

Chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học tập giúp học viên hình thành và cách tân và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng đến sự trở nên tân tiến hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm hóa học và năng lực; định hướng chính vào giáo dục và đào tạo về giá chỉ trị phiên bản thân, gia đình, xã hội và hồ hết thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập tập với sinh hoạt.

Chương trình giáo dục và đào tạo trung học cơ sở giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lượng đã được sinh ra và cải cách và phát triển ở cung cấp tiểu học, tự điều chỉnh bạn dạng thân theo các chuẩn mực tầm thường của làng hội, biết áp dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn hảo tri thức và năng lực nền tảng, có những hiểu biết ban sơ về những ngành nghề và bao gồm ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc thâm nhập vào cuộc sống lao động.

Chương trình giáo dục và đào tạo trung học nhiều giúp học viên tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực quan trọng đối với người lao động, ý thức cùng nhân biện pháp công dân, khả năng tự học với ý thức tiếp thu kiến thức suốt đời, khả năng lựa lựa chọn nghề nghiệp tương xứng với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của phiên bản thân để liên tiếp học lên, học tập nghề hoặc gia nhập vào cuộc sống đời thường lao động, kĩ năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh trái đất hoá và phương pháp mạng công nghiệp mới.

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục phổ thông hiện ra và phát triển cho học viên những phẩm chất chủ yếu sau: yêu thương nước, nhân ái, chuyên chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông có mặt và trở nên tân tiến cho học sinh những năng lượng cốt lõi sau:

a) Những năng lượng chung được hình thành, cách tân và phát triển thông qua tất cả các môn học và vận động giáo dục: năng lượng tự công ty và từ bỏ học, năng lực tiếp xúc và vừa lòng tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, cải cách và phát triển chủ yếu hèn thông qua một trong những môn học và chuyển động giáo dục tốt nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lượng tính toán, năng lượng khoa học, năng lực công nghệ, năng lượng tin học, năng lượng thẩm mĩ, năng lực thể chất.

Bên cạnh vấn đề hình thành, cách tân và phát triển các năng lượng cốt lõi, chương trình giáo dục đào tạo phổ thông còn đóng góp thêm phần phát hiện, tu dưỡng năng năng khiếu của học sinh.

3. Hầu hết yêu cầu đề nghị đạt ví dụ về phẩm chất đa phần và năng lượng cốt lõi được công cụ tại Mục IX Chương trình toàn diện và tổng thể và tại những chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông được phân thành hai giai đoạn: quá trình giáo dục cơ phiên bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục triết lý nghề nghiệp (từ lớp 10 đi học 12).

Hệ thống môn học và vận động giáo dục của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông gồm những môn học tập và chuyển động giáo dục bắt buộc, những môn học chọn lọc theo kim chỉ nan nghề nghiệp (gọi tắt là các môn học lựa chọn) và những môn học tập tự chọn.

Thời gian thực học trong 1 năm học tương tự 35 tuần. Những cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cửa hàng giáo dục tổ chức dạy học tập 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày những phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc tầm thường thống nhất với cả cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước.

1. Quy trình giáo dục cơ bản

1.1. Cấp cho tiểu học

a. Câu chữ giáo dục

Các môn học tập và hoạt động giáo dục bắt buộc: giờ đồng hồ Việt; Toán; Đạo đức; nước ngoài ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); tự nhiên và xóm hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); lịch sử hào hùng và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học tập và công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); giáo dục đào tạo thể chất; thẩm mỹ (Âm nhạc, Mĩ thuật); hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tập tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, nước ngoài ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

b. Thời lượng giáo dục

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, từng ngày bố trí không quá 7 huyết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy dỗ học 2 buổi/ngày triển khai kế hoạch giáo dục và đào tạo theo trả lời của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Những Trường Có Điểm Sàn Của Các Trường Đại Học 2022, Những Trường Có Điểm Sàn Cao Nhất Và Thấp Nhất

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục và đào tạo cấp đái học

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Môn học tập bắt buộc

Tiếng Việt

420

350

245

245

245

Toán

105

175

175

175

175

Ngoại ngữ 1

140

140

140

Đạo đức

35

35

35

35

35

Tự nhiên và Xã hội

70

70

70

Lịch sử cùng Địa lí

70

70

Khoa học

70

70

Tin học với Công nghệ

70

70

70

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

70

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

70

70

70

70

Hoạt động giáo dục và đào tạo bắt buộc

Hoạt đụng trải nghiệm

105

105

105

105

105

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số

70

70

70

70

70

Ngoại ngữ 1

70

70

Tổng số tiết/năm học tập (không kể những môn học tập tự chọn)

875

875

980

1050

1050

Số máu trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)

25

25

28

30

30

1.2. Cung cấp trung học cơ sở

a) văn bản giáo dục

Các môn học tập và chuyển động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; ngoại ngữ 1; giáo dục đào tạo công dân; lịch sử dân tộc và Địa lí; khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; giáo dục đào tạo thể chất; thẩm mỹ (Âm nhạc, Mĩ thuật); vận động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương.