Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục đào tạo trung học năm học 2021-2022 - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất (GDĐT) vừa phát hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH phía dẫn triển khai Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cấp THCS, trung học phổ thông năm học tập 2021-2022 đối phó với dịch Covid-19. Công văn tất nhiên phụ lục hướng dẫn thực hiện nội dung dạy dỗ học đối với từng môn, từng lớp ở cả hai cấp học này.

Bạn đang xem: Chương trình tinh giản của bộ giáo dục


*

Công văn vừa là việc hiện thực hoá các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc đẩy mạnh các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng ứng phó với đại dịch Covid- 19. Đây bên cạnh đó là các đại lý để các cơ quan cai quản giáo dục, các nhà trường, giáo viên, học sinh có biện pháp tiếp cận xuất sắc nhất bảo đảm yêu cầu áp ra output của chương trình giáo dục trung học trước tình tiết phức tạp của dịch bệnh.

XEM VÀ TẢI VỀ NỘI DUNG GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS

TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI VỀNỘI DUNG GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THPT

TẠI ĐÂY


Giữ lại yêu cầu tối thiểu phải đạt với mỗi môn học/lớp học

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông (CTGDPT) cấp THCS, thpt có sự kế thừa những văn bạn dạng trước đây của bộ GDĐT về phía dẫn tinh giảm chương trình, tuy nhiên không làm mất đi đi tính hệ thống và vẫn bảo đảm an toàn các nội dung cốt lõi. Qua đó, giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực, bao gồm được kỹ năng và kỹ năng, giúp các em tham gia những kì thi do các cấp tổ chức.

Nội dung hướng dẫn triển khai chương trình năm học 2021-2022 được thực hiện theo nguyên tắc: lưu lại yêu cầu về tối thiểu phải đạt với từng môn học/lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, đụng hàng giữa các môn học, những nội dung đã quá cũ so với kỹ năng khoa học hiện nay đại. Một số trong những nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời hạn nhưng bảo đảm yêu mong về loài kiến thức, kỹ năng đối với lớp học từ lớp 7 đến lớp 12 theo CT GDPT 2006 cùng yêu ước về phẩm chất, năng lực so với lớp 6 theo CT GDPT 2018.

Nội dung yêu cầu học sinh thực hiện mang ý nghĩa logic, bảo đảm an toàn mạch kỹ năng và tính logic của con kiến thức; đồng thờ bảo đảm tính tương xứng trong điều kiện giãn cách những em phải triển khai nhiệm vụ học tập tập trải qua giảng dạy trực tuyến và dạy học bên trên truyền hình.

Cụ thể đối với lớp 6 thực hiện CT GDPT 2018, bộ GDĐT khuyên bảo thực hiện dạy học theo chương trình, bám đít yêu cầu cần đạt của chương trình những môn học/hoạt động giáo dục vào điều kiện phòng, chống Covid-19. Trong đó, những nội dung phù hợp cùng thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa cùng học liệu dạy học trực tuyến, các nhà trường đã tổ chức dạy học đáp ứng yêu thương cầu cần đạt của chương trình. Đối với những nội dung yêu thương cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, công ty trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học, hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở công ty phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với những lớp từ lớp 7 đến lớp 12 thực hiện CT GDPT 2006, cỗ GDĐT phía thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình cùng hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo phụ lục II với III kèm theo công văn này. Những môn học theo chương trình nâng cấp ở cấp thpt và lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục cũng tham khảo phụ lục II, III để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. Các phụ lục đã biểu thị rõ số đông nội dung giáo viên cần làm, cũng tương tự hướng dẫn học viên thực hiện tại như: học sinh tự học, học viên tự đọc, học sinh tự thực hiện…

Không kiểm tra, nhận xét định kì những nội dung học sinh tự học

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH nạm thế công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH (năm 2020) của Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Căn cứ công văn này, cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của công ty trường, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với những tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương. Các nhà ngôi trường kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu thương cầu cần đạt của chương trình, làm cho cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại. Bên trường bên cạnh đó kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản vẫn dạy cho các nhóm đối tượng học sinh một giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực trạng kiểm rà soát dịch bệnh tại địa phương.

Xem thêm: Kênh Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Trường Đại Học Ngoại Ngữ

Đặc biệt, công văn yêu mong không kiểm tra, reviews định kì những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu thương cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.