Từ vựng luôn là nội dung khiến cho rất nhiều người học sinh chạm chán khó khăn trong quá trìnhôn thi đại học môn giờ Anh. Bên dưới đây, The IELTS Workshop đang giúp các bạn “bỏ túi” danh sách từ vựng thi trung học phổ thông Quốc Gia thường chạm mặt nhất để rinh tức thì về đơn vị điểm số 9+. Ví như bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này hoặc bước đầu ôn luyện thi THPT non sông thì không nên bỏ qua bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Chuyên đề từ vựng tiếng anh ôn thi đại học


1. Trang chủ Life

1.1. Vocabulary

*
(work on) a night shift (n): ca đêmhousehold chores (n): công việc nhàdo/share/run the household (v): chia sẻ các bước nhàjoin hands/work together (v): cùng mọi người trong nhà làm việcgive someone a hand = help someone (v): giúp đỡ một ai đóresponsibility /ris,pɔnsə’biliti/ (n): sự trách nhiệmresponsible for /ris’pɔnsəbl/ (adj): chịu trách nhiệm chotake responsibility for + V_ing: dấn trách nhiệmpressure /’preʃə/ (n): áp lựcbe under pressure: chịu áp lực, mức độ épmischievous /’mist∫ivəs/ (adj): tinh ranh, nghịch ngợmmischief /ˈmɪstʃɪf/ (n): sự nghịch ngợm, sự tinh ranhobey/ə’bei/ (v): vâng lời, nghe lờiobedient (adj/ə’bi:djənt/) (adj): vâng lờiobedience /ə’bi:djəns/ (n): sự vâng lờisupport /sə’pɔ:t/ (v): hỗ trợfrank /fræŋk/ (adj): tính thẳng thắnmake a decision = cosplay someone’s mind (v): đưa ra quyết địnhsecurity /si’kjuəriti/ (n): sự an toànsolve /sɔlv/ (v): giải quyếtwell – behaved (adj): cư xử đúng mực, biết điềuconfidence /’kɔnfidəns/ (n): sự tự tin, sự tin tưởnghard – working (adj): siêng chỉcome up = appear (v): xuất hiệnclose – knit (adj): quan hệ giới tính khăng khít, câu kết chặt chẽ(be) crowded with (adj): đông đúc

1.2. Structure

S + auxiliary not + V + until + clause/noun (không làm cái gi đó tính đến khi)

Ví dụ: Her father slept until her mom came home. (Bố cô ấy ngủ đến khi chị em cô ấy về mang đến nhà.)

It + be + (adv) + V_ Past Participle (said/believed/thought…) + that + clause


Ví dụ: It is said that he murdered his wife. (Có tin bảo rằng anh ấy đã sát hại bà xã mình.)

Be the first/second/third + N + khổng lồ V

Ví dụ: My grandma is always the first person lớn wake up in the morning.

S + be superlative (the…est/ most…) + S + have +V_ Past Participle

Ví dụ: This is the most interesting book I have read.

2. Ways Of Socializing

Ways of socializing là một trong topic thịnh hành trong list trường đoản cú vựng thi thpt Quốc Gia cơ mà bạn không nên bỏ qua. Tiếp thu ngay phần đa từ vựng bắt đầu để rất có thể ôn luyện cho bài bác thi rất tốt nhé!

2.1. Vocabulary

society /səˈsaɪəti/ (n): buôn bản hộisocial /ˈsoʊʃl/ (adj): trực thuộc về buôn bản hộisocialize /ˈsoʊʃəlaɪz/ (v): buôn bản hội hóacommunication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếpcommunicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ (v): giao tiếpcommunicative /kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/ (adj): tất cả tính giao tiếpget/attract someone’s attention = catch one’s eyes (v): đắm say sự để ý của ai đówave /weɪv/ (v): vẫy taysignal /ˈsɪɡ.nəl/ (n): vệt hiệu, ra dấuclap (hands) /klæp/ (v): vỗ tayimpolite (rude) /ˌɪm.pəlˈaɪt/ (adj): bất lịch sự ≠ politeformal /ˈfɔː.məl/ (adj): long trọng ≠ informalapproach /əˈprəʊtʃ/ (v): mang đến gần(be) sorry for (adj): tiếc, xin lỗicontact with someone (v): liên lạc với airaise someone’s hand (v): giơ tayhouse-warm tiệc nhỏ (n): tiệc tân giajump up và down (adj): phấn khíchShank of the evening: nhọ mặt người tối

2.2. Structure

*

Either S/noun or S/noun …: hoặc …. Hoặc (chọn 1 trong những hai)

Ví dụ: Either answer A or answer B is right. (Đáp án A hoặc câu trả lời B là chủ yếu xác.)

Neither S/noun nor S/noun …: (không chọn cái nào)

Ví dụ: Neither answer A nor answer B is right. (Không lời giải A tốt B chính xác.)

Let somebody bởi something: nhằm ai đó làm gì

Ví dụ: Let her do it by herself. (Hãy để cô ấy tự làm cho nó.)

3. Future Jobs

résumé /‘rezjumei/ = curriculum vitae (n): bản tóm tắt, sơ yếu hèn lý lịchcandidate /ˈkændɪdət/ (n): ứng cử viênvacancy (n) = a job that is available /ˈveɪkənsi/: địa chỉ trốngletter of recommendation: thư tiến cửqualification /ˌkwɑːlfɪˈkeɪʃn/ (n): phẩm chấtqualify /ˈkwɑːlɪfaɪ/ (v): gồm tư cách, tất cả phẩm chấtinterview /ˈɪntərvjuː/ (n,v): bỏng vấn, buổi rộp vấninterviewer /ˈɪnt ərvjuːər/ (n): tín đồ phỏng vấninterviewee /ˌɪntərvjuːˈiː/ (n): bạn được rộp vấnhonest /ˈɑːnɪst/ (adj): trưng thựcenthusiasm /ˈʃɔːrtkʌmɪŋ/ (n): sự sức nóng tìnhenthusiast /ɪnˈθuːziæst/ (n): fan nhiệt tìnhenthusiastic /ɪnˌθuːziˈæstɪk/ (adj): hăng hái, nhiệt độ tìnhshortcoming (n) = weakness (n): điểm yếu, khuyết điểmimpress /ɪmˈpres/ (v): khiến ấn tượngimpression /ɪmˈpreʃn/ (n): ấn tượngnervous /ˈnɜːrvəs/ (adj): lo lắng ≠ calmjot down (v): ghi nhanhapply for (v): ứng tuyểnbe out (adj): đi vắngprepare for (v): chuẩn bị cho(be) on time (adj): đúng giờwork as + nghề: làm nghềtake care of (v): chuyên sócdream job (n): nghề nghiệp và công việc mơ ướcrelate to lớn (v): liên quan đếnreason for (n): tại sao choconcentrate on (v): triệu tập vào
*

4. Life In The Future

4.1. Vocabulary

pessimistic /ˌpesɪ’mɪst ɪk/ (adj): bi quan, tiêu cựcpessimism /ˈpesɪmɪzəm/ (n): tính bi quan, nhà nghĩa bi quanpessimist /ˈpesɪmɪst/ (n): tín đồ bi quanoptimistic /ˌɑːptɪˈmɪstɪk/ (adj): lạc quanoptimism /ˈɑːptɪmɪzəm/ (adj): tính lạc quan, chủ nghĩa lạc quanoptimist /ˈɑːptɪmɪst/ (n) fan lạc quandepression /dɪˈpreʃn/ (n): tình trạng trì trệ, sự suy thoái, ngán nảndepress /dɪˈpres/ (v) suy thoái, ngán nảncorporation (n) tập đoànon the contrary: ngược lạithreaten /ˈθretn/ (v) doạ dọaterrorism /ˈterərɪəm/ (n) chủ nghĩa bự bốinvent /ɪnˈvent/ (v) vạc minhinvention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phân phát minhlabour-saving device (n): thiết bị tiết kiệm ngân sách mức lao độngmicro giải pháp công nghệ (n): công nghệ vi môtelecommunication (n): viễn thônginfluence on (v): ảnh hưởng đếncontribute khổng lồ (v): cống hiếnburden /ˈbɜːrdn/ (n): gánh nặngthanks lớn (v): nhờ vào cóhigh-tech: công nghệ cao
*

4.2. Structure

S+ no longer + V = S + aux not + V any longer (Ai đó không làm cái gi nữa)

Ví dụ:

He no longer loves her.

He doesn’t love her any longer.

It’s + (un)likely + that + S+ will + V_bare (Có khả năng/ít khả năng chuyện gì đang xảy ra)

Ví dụ:

It’s likely that I pass the test.

It’s unlikely that he will come home tonight.

5. Endangered Species

insect /ˈɪnsekt/ (n): côn trùngbecome extinct (v): trở phải tuyệt chủngendangered species (n): những loài vẫn trong mối đe dọa hiểm(be) in danger (a): trong chứng trạng nguy hiểmglobe /ɡloʊb/ (n): toàn cầuhabitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường xung quanh sốngdestroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủyrare species (n): chủng loại hiếmurbanize /ˈɜːrbən/ (v): thành phố hóaurbanization /ˌɜːrbənəˈzeɪʃn/ (n): sự đô thị hóaconstruct /kənˈstrʌkt/ (v): xây dựngcontaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): có tác dụng bẩn, có tác dụng ô nhiễmvulnerable /’vlnrəbl/ (a) dễ bị tổn thươngconservation /ˌkɑːnsərˈveɪʃn/ (n): sự bảo đảm = preservationbiodiversity /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/ (n): đa dạng mẫu mã sinh họcoverhunting (n): sự săn bắt triệt đểoverexploitation (n): khai thác quá mứcdeforestation /di,fɔris’tei∫n/: sự phá rừngcrisis /ˈkraɪsɪs/ (a): bự hoảngderive from (n): bắt nguồn từred menu (n): danh sách đỏenact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạo luật)(be) aware of (adj): nhấn thứca wide range of: đa dạnggorilla /gə’rilə/ (n): khỉ độtleopard /ˈlepərd/ (n): nhỏ báoparrot (n): nhỏ vẹtrhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): bé tê giáctortoise (n): rùa bên trên cạn
*

Trên đấy là list tự vựng thi THPT giang sơn phổ vươn lên là do The IELTS Workshop tổng hợp. Mong mỏi những tin tức trên sẽ có ích đến các sĩ tử. Bạn cũng có thể tham khảo 3 bước ghi lưu giữ từ vựng “mãi ko quên” vì thầy cô của The IELTS Workshop chia sẻ để có thể nắm vững trường đoản cú vựng hơn nhé.

Xem thêm: Làm Giá Biên Lai Thu Tiền Học Phí, Làm Biên Lai Thu Học Phí Giả

Ngoài ra, hãy nhờ rằng đăng ký nhận lộ trình học tập IELTS miễn phí để được The IELTS Workshop bốn vấn phương thức và phương pháp học riêng cân xứng với mục tiêu của công ty nhé.