Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng với 40 ngành nghề giảng dạy thuộc hệ cơ bạn dạng và cải thiện được bgh Nhà trường công bố. Những thí sinh theo dõi cụ thể tại đây


*

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng 2022 chính Thức

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng trong năm này đã ưng thuận được công bố.Sau đây là chi tiết thông tin về điểm chuẩn của ngôi trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tương ứng với từng ngành học.

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 22.75

Công nghệ thông tin(Chất lượng cao – nước ngoài ngữ Nhật)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26.10

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26.50

Công nghệ tin tức (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26.65

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: 7510105

Điểm chuẩn: 15.00

Công nghệ chế sản xuất máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 22.50

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm chuẩn: 21.50

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Mã ngành: 7510701

Điểm chuẩn: 20.80

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 24.75

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 24.45

Kỹ thuật nhiệt(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 23.50

Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 16.45

Kỹ thuật tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 15.00

Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 21.50

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 23.50

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & auto hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 25.20

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 20.05

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15.00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 19.25

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 19.15

Kỹ thuật tạo ra – chăm ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 18.10

Kỹ thuật chế tạo – chuyên ngành Tin học xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

Mã ngành: 7580202

Điểm chuẩn: 15.00

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 15.00

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm chuẩn: 19.00

Quản lý tài nguyên & môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.00

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm chuẩn: 15.00

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 15.00

Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7905206

Điểm chuẩn: 15.86

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng với IoT

Mã ngành: 7905216

Điểm chuẩn: 16.16

Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

Mã ngành: PFIEV

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật sản phẩm tính

Mã ngành: 7480106

Điểm chuẩn: 26.00

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Xét Theo học Bạ 2022

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.64

Công nghệ sinh học, chuyên ngành công nghệ sinh học tập Y Dược

Mã ngành: 7420201A

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.63

Kỹ thuật thứ tính

Mã ngành: 7480106

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.75

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: 7510105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.73

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.73

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.2

Công nghệ dầu khí và khai quật dầu

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ khí, siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực

Mã ngành: 7520103A

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ khí, chăm ngành Cơ khí sản phẩm không

Mã ngành: 7520103B

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.56

Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.24

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.18

Kỹ thuật Tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.25

Kỹ thuật Điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.73

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.12

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.57

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.05

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18.29

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.45

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.89

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Tin học tập xây dựng

Mã ngành: 7580201A

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.37

Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành nghệ thuật và làm chủ xây dựng đô thị thông minh

Mã ngành: 7580201B

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.21

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành quy mô thông tin với trí tuệ tự tạo trong xây dựng

Mã ngành: 7580201C

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.05

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

Mã ngành: 7580202

Điểm trúng tuyển học bạ: 17.48

Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.75

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.78

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.29

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.32

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7905206

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.63

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng và IoT

Mã ngành: 7905216

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.08

Kết luận: bên trên là thông tin cụ thể và đầy đủ về điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất hiện nay.