STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá 7520216A00, A0124.25Điểm thi TN THPT
2 Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu 7480102A00, A0124.25Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật sản xuất 7580205A00, A0116.75Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngĐiểm thi TN THPT
4 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A00, A01, D01, C0224.4Điểm thi TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, A01, D0723.5Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật desgin 7580202A00, A0120Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷĐiểm thi TN THPT
7 quản lý tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, A01, D0717.5Điểm thi TN THPT
8 công nghệ rau củ quả và cảnh quan 7620113A00, B00, D07, D0815.25Điểm thi TN THPT
9 dụng cụ 7380101HA00, D01, C00, D0325.15(Khu Hoà An) chính sách 3 chăm ngànhĐiểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A0123.4Điểm thi TN THPT
11 công nghệ chế vươn lên là thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D0717.75Điểm thi TN THPT
12 kinh tế 7310101A00, A01, D01, C0224.4Điểm thi TN THPT
13 technology thực phẩm 7540101B00, A01, D07, D0823.5Điểm thi TN THPT
14 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TB08, A01, D0715.25Chương trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
15 Kỹ thuật tạo ra 7580201CA01, D01, D0720Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
16 technology thông tin 7480201A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
17 kinh doanh quốc tế 7340120CA01, D01, D0723.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
18 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, B08, D0723.5Điểm thi TN THPT
19 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A0123Điểm thi TN THPT
20 technology sau thu hoạch 7540104A00, B00, A01, D0719Điểm thi TN THPT
21 Kỹ thuật điện 7520201A01, D01, D0723.7Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D0720.75Điểm thi TN THPT
23 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
24 công nghệ thực phẩm 7540101CB00, A01, D0719.25Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
25 marketing nông nghiệp 7620114HA00, A01, D01, C0215.25Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT
26 Kỹ thuật vật liệu 7520309A00, B00, A01, D0723Điểm thi TN THPT
27 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C0224.25Điểm thi TN THPT
28 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A0126.3Điểm thi TN THPT
29 Khoa học môi trường 7440301A00, B00, D07, A0220Điểm thi TN THPT
30 dịch học thủy sản 7620302A00, B00, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
31 quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, D0123.25Điểm thi TN THPT
32 Tài chính - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C0225Điểm thi TN THPT
33 kinh tế 7620115HA00, A01, D01, C0215.25Kinh tế nntt Học khu Hoà AnĐiểm thi TN THPT
34 giáo dục Thể hóa học 7140206T00, T01, T0620.25Điểm thi TN THPT
35 Sư phạm giờ đồng hồ Pháp 7140233D01, D14, D03, D6422Điểm thi TN THPT
36 kinh tế 7620115A00, A01, D01, C0216Điểm thi TNTHPTKinh tế nông nghiệp
37 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, D01, C01, D0323.9Điểm thi TN THPT
38 Kỹ thuật gây ra 7580201A00, A0122.7Điểm thi TN THPT
39 thông tin - tủ sách 7320201A01, D01, D03, D2920Điểm thi TN THPT
40 technology sinh học tập 7420201TA01, D07, D0820Chương trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
41 technology thông tin 7480201HA00, A0124Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT
42 quản lí trị kinh doanh 7340101HA00, A01, D01, C0223Học tại khu vực Hoà An Điểm thi TN THPT
43 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D1526Điểm thi TN THPT
44 cai quản thủy sản 7620305A00, B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
45 bảo đảm thực đồ 7620112B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
46 Khoa học cây xanh 7620110B00, D07, D08, A0215Điểm thi TN THPT
47 Sinh học ứng dụng 7420203A00, B00, A01, D0823Điểm thi TN THPT
48 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, C0224.75Điểm thi TN THPT
49 công nghệ thông tin 7480201CA01, D01, D0724.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
50 Kỹ thuật máy tính xách tay 7480106A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
51 khối hệ thống thông tin 7480104A00, A0124.75Điểm thi TN THPT
52 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, D0716.25Điểm thi TN THPT
53 giáo dục và đào tạo Công dân 7140204C00, D14, D15, C1926Điểm thi TN THPT
54 Sư phạm lịch sử 7140218C00, D14, D6427Điểm thi TN THPT
55 vật lý nghệ thuật 7520401A00, A01, A02, C0123.5Điểm thi TN THPT
56 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, C0224.5Điểm thi TN THPT
57 Sư phạm tiếng Anh 7140231D01, D14, D1525.75Điểm thi TN THPT
58 Sư phạm Toán học 7140209A00, B08, A01, D0726Điểm thi TN THPT
59 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D15, C04, D4426.25Điểm thi TN THPT
60 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D1526.5Điểm thi TN THPT
61 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A0123.8Điểm thi TN THPT
62 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D0823.9Điểm thi TN THPT
63 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, D2425.5Điểm thi TN THPT
64 Sư phạm Tin học 7140210A00, A01, D01, D0722.5Điểm thi TN THPT
65 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201CA01, D01, D0721.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
66 Sư phạm đồ gia dụng lý 7140211A00, A01, A02, D2925.3Điểm thi TN THPT
67 bao gồm trị học 7310201C00, D14, D15, C1925.75Điểm thi TN THPT
68 Toán vận dụng 7460112A00, B00, A01, A0222.75Điểm thi TN THPT
69 khoa học đất 7620103A00, B00, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
70 nước ta học 7310630D01, C00, D14, D1526Điểm thi TN THPT
71 ngôn từ Pháp 7220203D01, D14, D03, D6423Điểm thi TN THPT
72 vn học 7310630HD01, C00, D14, D1525Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT
73 ngôn ngữ Anh 7220201HD01, D14, D1524.75Học tại khu vực Hoà AnĐiểm thi TN THPT
74 thôn hội học 7310301A01, D01, C00, C1925.75Điểm thi TN THPT
75 Triết học tập 7229001C00, D14, D15, C1925.5Điểm thi TN THPT
76 Hoá dược 7720203A00, B00, D07, C0224.9Điểm thi TN THPT
77 Khoa học laptop 7480102A00, A0125.4Điểm thi TN THPT
78 Nông học tập 7620109B00, D07, D0815.25Điểm thi TN THPT
79 Chăn nuôi 7620105A00, B00, D08, A0215.75Điểm thi TN THPT
80 Hoá học tập 7440112A00, B00, D07, C0222.5Điểm thi TN THPT
81 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C0225Điểm thi TN THPT
82 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D1525Điểm thi TN THPT
83 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C0225.25Điểm thi TN THPT
84 Thú y 7640101B00, D07, D08, A0221.6Điểm thi TN THPT
85 nguyên lý 7380101A00, D01, C00, D0325.75Luật 3 chuyên ngànhĐiểm thi TN THPT
86 quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, A01, D0717.5Điểm thi TN THPT
87 Kỹ thuật ứng dụng 7480103CA01, D01, D0723.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
88 quản lí trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D0721.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá 7520216A00, A01, XDHB27.75Học bạ
90 Mạng laptop và media dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB27.5Học bạ
91 Kỹ thuật xây đắp 7580205A00, A01, XDHB24.25Học bạ, nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông
92 quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C02, XDHB28.25Học bạ
93 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401CA00, B00, A01, D07, XDHB23(CTCLC)Học bạ
94 Kỹ thuật kiến tạo 7580202A00, A01, XDHB19.5Học bạ, nghệ thuật xây dựng dự án công trình thủy
95 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB25.75Học bạ
96 technology rau trái cây và cảnh quan 7620113A00, B00, D07, D08, XDHB19.5Học bạ
97 phương pháp 7380101HA00, D01, C00, D03, XDHB25.5(Khu Hòa An) siêng ngành phương pháp Hành chínhHọc bạ
98 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB26.25Học bạ
99 technology chế biến thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
100 tài chính 7850102A00, A01, D01, C02, XDHB25.25Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
101 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
102 công nghệ thực phẩm 7540101CA01, D07, D08, XDHB25.5(CTCLC)Học bạ
103 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TA01, D07, D08, XDHB20.5(CTTT)Học bạ
104 Kỹ thuật thiết kế 7580201CA01, D01, D07, XDHB23.5(CTCLC)Học bạ
105 technology thông tin 7480201CA01, D01, D07, XDHB27.75(CTCLC)Học bạ
106 sale quốc tế 7340120CA01, D01, D07, XDHB27.75(CTCLC)Học bạ
107 công nghệ sinh học 7420201TA01, D07, D08, XDHB25.25(CTTT)Học bạ
108 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, XDHB27Học bạ
109 công nghệ sau thu hoạch 7540104A00, B00, A01, D07, XDHB23.75Học bạ
110 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201CA01, D01, D07, XDHB21.75(CTCLC)Học bạ
111 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D07, XDHB22Học bạ
112 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D08, XDHB25Học bạ
113 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB28.25Học bạ
114 kinh doanh nông nghiệp 7620114HA00, A01, D01, C02, XDHB19.5Học bạKhu Hòa An
115 Kỹ thuật vật liệu 7520309A00, B00, A01, D07, XDHB23Học bạ
116 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C02, XDHB28.75Học bạ
117 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, XDHB28.75Học bạ
118 Khoa học môi trường 7440301A00, B00, D07, A02, XDHB22.5Học bạ
119 bệnh dịch học thủy sản 7620302A00, B00, D07, D08, XDHB22.75Học bạ
120 làm chủ công nghiệp 7510601A00, A01, D01, XDHB27.75Học bạ
121 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
122 kinh tế 7620115HA00, A01, D01, C02, XDHB19.5Học bạKhu Hòa An
123 tài chính 7620115A00, A01, D01, C02, XDHB26Kinh tế nông nghiệpHọc bạ
124 Kỹ thuật xây đắp 7580201A00, A01, XDHB26.75Học bạ
125 tin tức - thư viện 7320201A01, D01, D03, D29, XDHB22Học bạ
126 technology sinh học 7420201A00, B00, D07, D08, XDHB28Học bạ
127 technology thông tin 7480201HA00, A01, XDHB26.75Học bạ, khu vực Hòa An
128 quản lí trị marketing 7340101HA00, A01, D01, C02, XDHB26(Khu Hòa An)Học bạ
129 ngôn từ Anh 7220201CD01, D14, D15, XDHB26Học bạ
130 cai quản thủy sản 7620305A00, B00, D07, D08, XDHB24Học bạ
131 Khoa học cây xanh 7620110B00, D07, D08, A02, XDHB22.25Học bạ
132 Sinh học ứng dụng 7420203A00, B00, A01, D08, XDHB22Học bạ
133 cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, C02, XDHB29Học bạ
134 technology thông tin 7480201A00, A01, XDHB29.25Học bạ
135 Kỹ thuật máy vi tính 7480106A00, A01, XDHB27.25Học bạ
136 khối hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB27.5Học bạ
137 làm chủ đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
138 vật dụng lý nghệ thuật 7520401A00, A01, A02, C01, XDHB21Học bạ
139 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
140 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A01, XDHB27.5Học bạ
141 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, D07, XDHB26.75Học bạ
142 thiết yếu trị học tập 7310201C00, D14, D15, C19, XDHB25Học bạ
143 Toán vận dụng 7460112A00, B00, A01, XDHB25.5Học bạ
144 công nghệ đất 7620103A00, B00, D07, D08, XDHB19.5Học bạ
145 nước ta học 7310630D01, C00, D14, D15, XDHB27.75Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịchHọc bạ
146 ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D14, D03, D64, XDHB24.5Học bạ
147 nước ta học 7310630HD01, C00, D14, D15, XDHB25(Khu Hòa An) chuyên ngành hướng dẫn viên du lịchHọc bạ
148 ngôn từ Anh 7220201HD01, D14, D15, XDHB25.5(Khu Hòa An)Học bạ
149 buôn bản hội học 7310301A01, D01, C00, C19, XDHB26.5Học bạ
150 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, XDHB28.252 siêng ngành:- ngôn ngữ Anh;- thông ngôn – Biên dịch giờ đồng hồ AnhHọc bạ
151 Triết học 7229001C00, D14, D15, C19, XDHB25Học bạ
152 Hoá dược 7720203A00, B00, D07, C02, XDHB28.75Học bạ
153 Khoa học máy tính xách tay 7480101A00, A01, XDHB28.5Học bạ
154 Nông học tập 7620109B00, D07, D08, XDHB24Học bạ
155 Chăn nuôi 7620105A00, B00, D08, A02, XDHB23.75Học bạ
156 Hoá học 7440112A00, B00, D07, C02, XDHB26.5Học bạ
157 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C02, XDHB28.75Học bạ
158 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D15, XDHB26.75Học bạ
159 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
160 kinh tế 7310101A00, A01, D01, C02, XDHB28.25Học bạ
161 Thú y 7640101B00, D07, D08, A02, XDHB28Học bạ
162 lý lẽ 7380101A00, D01, C00, D03, XDHB27.753 siêng ngành:- mức sử dụng hành chính;- chế độ thương mại;- quy định tư pháp,Học bạ
163 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, C0224Điểm thi TN THPT
164 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, C02, XDHB28Học bạ
165 Sinh học 7420201B00, B03, B08, A0222.75Điểm thi TN THPT
166 Sinh học 7420101B00, B03, B08, A02, XDHB22Học bạ
167 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB0
168 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB28Học bạ
169 ngôn ngữ Anh 7220201CD01, D14, D1524.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
170 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401CB08, A01, D0719.25Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
171 quản ngại trị sale 7340101CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
172 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103CA01, D01, D07, XDHB24.75(CTCLC)Học bạ
173 Kỹ thuật ứng dụng 7480103CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
174 Kỹ thuật cung cấp thoát nước 7580213A00, B08, A01, D07, XDHB19.5Học bạ
175 media đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D01, XDHB28.5Học bạ
176 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, XDHB29Học bạ
177 an toàn thông tin 7480202A00, A01, XDHB28Học bạ
178 thống kê 7460201A00, B00, A01, A02, XDHB19.5Học bạ
179 thống kê 7460201A00, B00, A01, A0221Điểm thi TN THPT
180 truyền thông đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D0124.75Điểm thi TN THPT
181 an ninh thông tin 7480202A00, A0124.75Điểm thi TN THPT
182 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D0125Điểm thi TN THPT
183 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213A00, B08, A01, D0716.75Điểm thi TN THPT
184 làm chủ tài nguyên thiên nhiên 7850102A00, A01, D01, C0217.5Điểm thi TN THPT
185 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103CA01, D01, D0720.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT