ĐH Công nghiệp thủ đô công bố điểm chuẩn NV1, đồng thời chào làng chỉ tiêu điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học và điểm chuẩn hệ cao đẳng.

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học nguyện vọng dịp 1 (NV1):

STT

Khối

Tên ngành

Điểm chuẩn (HSPT KV3)

1

A

Công nghệ chuyên môn Cơ khí

15,0

2

A

Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử

15,0

3

A

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

15,0

4

A

Công nghệ nghệ thuật Điện, điện tử

15,0

5

A

Công nghệ nghệ thuật Điện tử, truyền thông media

14,0

6

A

Khoa học lắp thêm tính

13,5

7

A

Kế toán

16,5

8

D1

Kế toán

16,5

9

A

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

13,0

10

A

Quản trị gớm doanh

16,0

11

D1

Quản trị ghê doanh

16,0

12

A

Công nghệ May

13,0

13

A

Công nghệ may

13,0

14

A

Công nghệ nghệ thuật Hoá học

13,0

15

D1

Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn giờ Anh)

20,0

16

A

Công nghệ điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá

16,0

17

A

Hệ thống thông tin

13,5

18

A

Tài chủ yếu ngân hàng

16,5

19

D1

Tài bao gồm ngân hàng

16,5

20

A

Quản trị kinh doanh

14,5

21

D1

14,5

22

A

Kỹ thuật phần mềm

13,5

23

D1

Việt nam giới học

13,5

Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2):

STT

Khối

Tên ngành

Số lượng đề xuất tuyển lần 2

Điểm đk nhận làm hồ sơ xét tuyển

Đợt 2

1

A

Công nghệ nghệ thuật Điện tử, truyền thông

130

≥ 14,0

2

A

Khoa học sản phẩm tính

40

≥ 13,5

3

A

Hệ thống thông tin

20

≥ 13,5

4

A

Kỹ thuật phần mềm

20

≥ 13,5

6

A

Quản trị sale

35

≥ 15,0

7

D1

8

D1

Việt nam giới học

90

≥ 13,5

9

A

Công nghệ chuyên môn Nhiệt

20

≥ 13,0

10

A

Công nghệ may

50

≥ 13,0

11

A

Công nghệ nghệ thuật Hoá học

160

≥ 13,0

12

B

≥ 14,0

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng dịp 1(NV1)hệ Cao đẳng:

STT

Khối

Tên ngành

Điểm chuẩn chỉnh (HSPT KV3)

1

A

Công nghệ sản xuất máy

10,0

2

A

Công nghệ chuyên môn cơ khí

10,0

3

A

Công nghệ kinh nghiệm ô tô

10,0

4

A

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

10,0

5

A

Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

10,0

6

A

Tin học ứng dụng

10,0

7

A

Kế toán

10,0

8

D1

Kế toán

10,5

9

A

Công nghệ nghệ thuật Nhiệt

10,0

10

A

Quản trị ghê doanh

10,0

11

D1

Quản trị gớm doanh

10,5

12

A

Tài chủ yếu ngân hàng

10,0

13

D1

Tài chính ngân hàng

10,5

14

A,V,H

Công nghệ may

10,0

15

B

Công nghệ may

11,0

16

A,V,H

Công nghệ may

10,0

17

B

Công nghệ may

11,0

19

A

+ công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ

10,0

20

B

+ công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ

11,0

21

A

+ công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ

10,0

22

B

+ công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ

11,0

23

A

+ công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích

10,0

24

B

+ công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích

11,0

25

A

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện)

10,0

Các ngành xét tuyển nguyện vọng dịp 2 (NV2) hệ cao đẳng:

STT

Khối

Tên ngành

Số lượng phải tuyển Đợt 2

Điểm đk nhận làm hồ sơ xét tuyển

Đợt 2

1

A

Công nghệ sản xuất máy

220

≥10,0

2

A

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

50

≥10,0

3

A

Công nghệ kĩ thuật ô tô

170

≥10,0

4

A

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

170

≥10,0

5

A

Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử, truyền thông media

210

≥10,0

6

A

Tin học ứng dụng

110

≥10,0

7

A

Kế toán

250

≥11,0

8

D1

Kế toán

9

A

Công nghệ nghệ thuật Nhiệt

80

≥10,0

10

A

Quản trị khiếp doanh

100

≥11,0

11

D1

Quản trị ghê doanh

12

A

Tài bao gồm ngân hàng

150

≥11,0

13

D1

Tài chính ngân hàng

14

A,V,H

Công nghệ may

150

≥10,0

15

B

Công nghệ may

≥11,0

16

A,V,H

Công nghệ may

80

≥10,0

17

B

Công nghệ may

≥11,0

18

A

+ technology kỹ thuật Hoá vô cơ

80

≥10,0

19

B

+ technology kỹ thuật Hoá vô cơ

≥11,0

20

A

+ technology kỹ thuật Hoá phân tích

80

≥10,0

21

B

+ technology kỹ thuật Hoá phân tích

≥11,0

22

A

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

110

≥10,0

Nhà trường nhấn hồ sơ xét tuyển lần 2 cđ từ 25 - 8 - 2012 mang đến 10 - 9 - 2012 qua đường bưu điện với nộp lệ giá tiền xét tuyển 15.000đ mang đến Bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp trên trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).

Trường ĐH Tây Bắc thông báo điểm chuẩn chỉnh NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ hệ chính quy thời điểm năm 2012 như sau:

STT

Tên ngành

Khối

Điểm trúng tuyển NV1

1

ĐHSP Toán

A

13.0

A1

13,0

2

ĐHSP Tin học

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

3

ĐHSP đồ vật lí

A

13,0

A1

13,0

4

ĐHSP Hóa học

A

13,0

B

14,0

5

ĐHSP Sinh học

A

13,0

B

14,0

6

ĐHSP Ngữ văn

C

14,5

7

ĐHSP kế hoạch sử

C

14,5

8

ĐHSP Địa lý

A

13,0

C

14,5

9

ĐH GD chủ yếu trị

C

14,5

10

ĐH GD Thể chất

T

11,0

11

ĐH GD đái học

A

13,0

C

14,5

D1

13,5

12

ĐH GD Mầm non

M

11,0

13

ĐHSP giờ Anh

D1

13,5

14

ĐH Lâm sinh

A

13,0

B

14,0

15

ĐH Chăn nuôi

A

13,0

B

14,0

16

ĐH đảm bảo an toàn thực vật

A

13,0

B

14,0

17

ĐH Nông học

A

13,0

B

14,0

18

ĐH quản lý tài nguyên cùng môi trường

A

13,0

B

14,0

19

ĐH Kế toán

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

20

ĐH công nghệ thông tin

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

21

ĐH quản lí trị ghê doanh

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

22

ĐH Tài bao gồm - Ngân hàng

A

13.5

D1

13,5

Các khu vực cách nhau 0,5 điểm, các nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm

Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh lần 2 (NV2), kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ hệ thiết yếu quy năm 2012 như sau:

Đào tạo chuyên môn đại học

Tên ngành

Khối thi

Điểm dìm hồ sơ ĐKXT đợt 2 (NV2)

Chỉ tiêu tuyển chọn NV2

Sư phạm Toán

A

13,0

80

A1

13,0

50

Sư phạm Tin học

A

13,0

30

A1

13,0

15

D1

13,5

15

Sư phạm thứ lý

A

13,0

35

A1

13,0

15

Sư phạm Hoá học

A

13,0

25

B

14,0

30

Sư phạm Sinh học

A

13,0

20

B

14,0

45

Sư phạm Ngữ văn

C

14,5

120

Sư phạm kế hoạch sử

C

14,5

120

Sư phạm tiếng Anh

D1

13,5

40

Giáo dục Thể chất

T

11,0

40

Giáo dục Mầm non

M

11,0

60

Lâm sinh

A

13,0

20

B

14,0

25

Chăn nuôi

A

13,0

25

B

14,0

30

Bảo vệ thực vật

A

13,0

20

B

14,0

30

Nông học

A

13,0

20

B

14,0

20

Kế toán

A

13,0

20

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Công nghệ thông tin

A

13,0

20

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Quản trị kinh doanh

A

13,0

30

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Tài thiết yếu - Ngân hàng

A

16,0

24

D1

16,0

10

Đào tạo chuyên môn cao đẳng

Tên ngành

Khối thi

Điểm nhấn hồ sơ ĐKXT lần 2 (NV2)

Chỉ tiêu tuyển NV2

Sư phạm Toán

A

10,0

40

A1

10,0

20

Sư phạm Ngữ văn

C

11,5

60

Sư phạm định kỳ sử

A

10,0

20

C

11,5

40

Sư phạm Hoá học

A

10,0

30

B

11,0

30

Quản trị kinh doanh

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Kế toán

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Sư phạm Tin học

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Giáo dục Thể chất

T

8,0

60

Giáo dục Mầm non

M

8,0

60

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

D1

10,5

60

Sư phạm Âm nhạc

N

8,0

60

Nông học

A

10,0

30

B

11,0

30

Lâm sinh

A

10,0

30

B

11,0

30

Quản lí Tài nguyên với môi trường

A

10,0

30

B

11,0

30

Bảo vệ thực vật

A

10,0

30

B

11,0

30

Chăn nuôi

A

10,0

30

B

11,0

30

Hồ sơ đk xét tuyển gồm: Giấy hội chứng nhận tác dụng thi bởi trường tổ chức thi cung cấp (bản cội hoặc bản sao); một phong tị nạnh đã dán sẵn tem và ghi rõ showroom của thí sinh để Trường giữ hộ giấy báo nhập học.