Phân hiệu Đại học Đà Nẵng trên Kon Tum thông tin chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học thiết yếu quy cùng với 10 nằm trong các nghành nghề sư phạm, khiếp tế, kỹ thuật, luật, technology thông tin, du lịch. Cụ thể thí sinh xem trên đây


Phân Hiệu Đại học tập Đà Nẵng trên Kon Tum tuyển Sinh 2022

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông tin chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành giảng dạy như sau:

1. Những ngành tuyển sinh

Ngành giáo dục tiểu học

Mã xét tuyển: 7140202

Chỉ tiêu: 30

Tổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Không xét học bạ

Ngành làm chủ nhà nước

Mã xét tuyển: 7310205

Chỉ tiêu: 50

Tổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ hợp xét theo học bạ: A09, C14, D10, D15

Ngành quản lí trị khiếp doanh

Mã xét tuyển: 7340101

Chỉ tiêu: 50

Tổ phù hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ vừa lòng xét theo học bạ: A00, C04, D01, D10

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã xét tuyển: 7340101

Chỉ tiêu: 50

Tổ đúng theo xét tuyển điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ hòa hợp xét theo học tập bạ: A00, C04, D01, D10

Ngành Kế toán

Mã xét tuyển: 7340301

Tổ vừa lòng xét tuyển điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ thích hợp xét theo học bạ: A00, C04, D01, D10

Ngành qui định kinh tế

Mã xét tuyển: 7380107

Chỉ tiêu: 50

Tổ đúng theo xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ phù hợp xét theo học bạ: A09, C14, D10, D15

Ngành công nghệ thông tin

Mã xét tuyển: 7480201

Chỉ tiêu: 40

Tổ hòa hợp xét tuyển điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07

Tổ hòa hợp xét theo học bạ: A00, A02, A04, B02

Ngành công nghệ sinh học

Mã xét tuyển: 7420201

Chỉ tiêu: 40

Tổ phù hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, B00, B08, D07

Tổ đúng theo xét theo học tập bạ: A00, A02, A04, B02

Ngành nghệ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp)

Mã xét tuyển: 7580201

Chỉ tiêu: 40

Tổ hòa hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07

Tổ hợp xét theo học bạ: A00, A02, A04, B02

Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã xét tuyển: 7310105

Tổ hợp xét tuyển chọn điểm thi THPT: A00, A09, C00, D01

Tổ hòa hợp xét theo học tập bạ: A09, C14, D10, D15

Chi Tiết các Tổ thích hợp Xét Tuyển

Các tổng hợp xét tuyển vào Phân hiệu đại học Đà Nẵng trên Kon Tum gồm các khối ngành:

Khối A00 gồm các môn (Toán, Lý, Hóa)Khối A02 gồm những môn (Toán, Lý, Sinh)Khối A04 gồm những môn (Toán, Lý, Địa)Khối A09 gồm những môn (Toán, Địa, GDCD)Khối B02 gồm các môn (Toán, Sinh, Địa)Khối B08 gồm những môn (Toán, Sinh, Anh)Khối C00 gồm những môn (Văn, Sử, Địa)Khối C04 gồm các môn (Văn, Toán, Địa)Khối C14 gồm những môn (Văn, Toán, GDCD)Khối D01 gồm những môn (Văn, Toán, Anh)Khối D10 gồm các môn (Toán, Địa, Anh)Khối D15 gồm các môn (Văn, Địa, Anh)

Phân Hiệu Đại học tập Đà Nẵng tại Kon Tum Là trường Công Hay bốn ?

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng trên Kon Tum là cơ sở đào tạo và giảng dạy đại học tập công lập, đa ngành, nhiều cấp, đa lĩnh vực; đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học tập và chuyển nhượng bàn giao những kết quả nghiên cứu giúp vào thực tiễn, giao hàng cho sự phân phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội những tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nam Lào với Đông Bắc Campuchia.

Lời kết: Trên đấy là thông tin tuyển chọn sinh Phân Hiệu Đại học tập Đà Nẵng trên Kon Tum tiên tiến nhất do kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.