Điểm chuẩn Đại học tập Đông Á nhấn được không ít sự quan lại tâm hiện thời của chúng ta thí sinh, phụ huynh. Cùng mày mò ngay tại đây nhé!
Bạn đang xem: Đại học đông a điểm chuẩn

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đông Á Xét Theo hiệu quả Thi THPT tổ quốc 2022

Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Đông Á dao động từ 15 mang đến 21. Ngành dược học là ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 của ngôi trường Đại học tập Đông Á bắt đầu nhất update chi huyết tại bảng sau đây:

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21.0

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19.0

Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.0

Giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 19.0

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15.0

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 15.0

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 15.0

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340104

Điểm chuẩn: 15.0

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 15.0

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 15.0

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15.0

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15.0

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 15.0

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15.0

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 15.0

Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo

Mã ngành: 7480112

Điểm chuẩn: 18.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7510103

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành:

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 15.0

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15.0

Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành: 7620101

Điểm chuẩn: 15.0

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị thương mại & dịch vụ di lịch cùng lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 15.0

Điểm chuẩn Xét học tập Bạ Đại học Đông Á 2022

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 24

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 8

Điều dưỡng

Mã ngành:

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 19.5

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6.5

Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 24

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 8

Giáo dục tè học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 24

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 8

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340104

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 6

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét kết quả học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Tài chủ yếu - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 6

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét kết quả học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 6

Khoa học tài liệu và trí óc nhân tạo

Mã ngành: 7480112

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ chuyên môn xây dựng

Mã ngành: 7510103

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét kết quả học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét hiệu quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành:

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét kết quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp):

Xét tác dụng học tập năm lớp 12:

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét tác dụng học tập năm lớp 12: 6

Quản trị thương mại dịch vụ di lịch với lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét tác dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810202

Điểm trúng tuyển học bạ:

Xét kết quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét kết quả học tập năm lớp 12: 6

Kỹ thuật thứ tinh

Mã ngành: 7480106

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Ngôn Ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220206

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét công dụng học tập 3 năm (5hk), 3 học kỳ, môn học lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Ngôn Ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Xét hiệu quả học tập 3 năm (5hk), 3 học tập kỳ, môn học tập lớp 12 (tổ hợp): 18

Xét công dụng học tập năm lớp 12: 6

Kết luận: Với những thông tin điểm chuẩn Đại học tập Đông Á mới nhất mà Kênh tuyển chọn Sinh 24h cập nhật. Năm 2022, mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường giao động từ 15 đến 21 điểm.

Xem thêm: Đại Học Luật Hà Nội Xét Học Bạ Chạm 30, Trường Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Hơn 2

Ngành gồm mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Dược Học. Chúc các bạn thi giỏi và vào được ngành học nhưng mà mình yêu thương thích.