Điểm chuẩn Đại học nước ngoài Hồng Bàng mã trường ( HIU) đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 với 34 ngành nghề không giống nhau. Mời sỹ tử theo dõi nội dung bài viết chi tiết dưới đây


Điểm chuẩn Đại học nước ngoài Hồng Bàng 2022 hệ thiết yếu Quy vẫn được công bố cụ thể như sau:

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học nước ngoài Hồng Bàng Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18

Thiết kế trang bị họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 15

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 15

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 77220209

Điểm chuẩn: 15

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 15

Việt phái mạnh học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 15

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 15

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 15

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm chuẩn: 15,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 15

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 15,00

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21

Dược học_ CT tiếng Anh

Mã ngành: 7720201_E

Điểm chuẩn: 21

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 22

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 19

Kỹ thuật hồi sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 19

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 22

Y khoa _ CT tiếng Anh

Mã ngành: 7720501_E

Điểm chuẩn: 22

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 15

Digital Marketing

Mã ngành: 7340114

Điểm chuẩn: 15

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị sự kiện

Mã ngành: 7340412

Điểm chuẩn: 15

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm chuẩn: 15

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 15

Y học tập cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Điểm chuẩn: 21

Hộ sinh

Mã ngành: 7720302

Điểm chuẩn: 19

Quản lý giáo dục

Mã ngành: 7140114

Điểm chuẩn: 15

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm chuẩn: 15

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 15

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15

Điểm chuẩn Đại học quốc tế Hồng Bàng Xét Theo học tập Bạ 2022

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Thiết kế thiết bị họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Trung Quốc học

Mã ngành: 7310612

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Nhật bản học

Mã ngành: 7310613

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Hàn Quốc học

Mã ngành: 7310614

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Việt nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Tài thiết yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Luật ghê tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kỹ thuật hồi phục chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Digital Marketing

Mã ngành: 7340114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị sự kiện

Mã ngành: 7340412

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kết luận: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn Đại họcQuốc Tế Hồng Bàng tiên tiến nhất do Kênh tuyển chọn sinh 24h cập nhật.