A. GIỚI THIỆU

vnn.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Tin tức chung

1. Thời gian xét tuyển

- thủ tục 1: Xét tuyển thẳng.

Bạn đang xem: Đại học kỹ thuật công nghiệp

Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo điều khoản của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

- thủ tục 2: Xét tuyển công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Thời gian đk xét tuyển: Theo khí cụ của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- cách thức 3: Xét tuyển hiệu quả học tập bậc THPT.

- thủ tục 4: Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi nhận xét tư duy vì chưng Trường Đại học tập Bách khoa hà nội thủ đô chủ trì tổ chức.

Lịch tuyển chọn sinh và phương pháp đăng ký dự tuyển: Theo quy định của bộ GD&ĐT cùng theo thông báo trong nhịp nhàng xét tuyển được công ty trường đăng cài trên trang tin tức điện tử theo showroom www.uneti.edu.vn

- phương thức 5: Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực bởi vì ĐH quốc gia Hà Nội tổ chức.

Lịch tuyển chọn sinh và phương pháp đăng ký dự tuyển: Theo quy định của bộ GD&ĐT với theo thông tin trong từng nhịp xét tuyển được công ty trường đăng tải trên trang tin tức điện tử theo showroom www.uneti.edu.vn

2. Làm hồ sơ xét tuyển

- cách tiến hành 2: Xét tuyển tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của bộ GD&ĐT;

- thủ tục 3: Xét tuyển công dụng học tập bậc THPT.

- phương thức 4: Xét tuyển chọn theo công dụng kỳ thi nhận xét tư duy vị Trường Đại học Bách khoa thành phố hà nội chủ trì tổ chức.

- cách làm 5: Xét tuyển theo công dụng kỳ thi reviews năng lực bởi vì ĐH tổ quốc Hà Nội tổ chức

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

5. Cách thức tuyển sinh

5.1. Cách tiến hành xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng.Phương thức 2: Xét tuyển công dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy vị Trường Đại học Bách khoa tp. Hà nội chủ trì tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển theo công dụng kỳ thi đánh giá năng lực vì ĐH đất nước Hà Nội tổ chức.

5.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

a. Thủ tục 1: Xét tuyển chọn thẳng.

Đối tượng và đk xét tuyển: tuyển thẳng so với những sỹ tử thuộc những đối tƣợng đƣợc nguyên lý tại khoản 2 điều 8 quy định tuyển sinh trình độ đại học, tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành.

b. Thủ tục 2: Xét tuyển tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.

Thí sinh tham dự thi kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 cùng có đăng ký sử dụng hiệu quả để xét tuyển chọn đại học;Điểm xét tuyển chọn phải cao hơn ngƣỡng điểm xét tuyển về tối thiểu bởi Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác quy định.Đối với ngành ngữ điệu anh, điểm môn Anh văn trong tổng hợp xét tuyển buổi tối thiểu đạt từ 5,00 điểm trở lên.

c. Thủ tục 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tƣơng đƣơng;Hạnh kiểm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;Điểm học hành (ĐHT) đề nghị ≥ 18 điểm nếu đăng ký xét tuyển tại cơ sở thủ đô với mã ngành DKK và ≥ 16 điểm nếu đk xét tuyển chọn tại các đại lý Nam Định cùng với mã ngành DKD.Đối với ngành ngữ điệu anh điểm mức độ vừa phải môn anh văn trong những học kỳ xét tuyển chọn đạt 6,50 điểm trở lên;

d. Thủ tục 4: Xét tuyển chọn theo hiệu quả kỳ thi đánh giá tư duy bởi Trường Đại học tập Bách khoa thành phố hà nội chủ trì tổ chức.

Thí sinh tham dự thi kỳ thi review tƣ duy năm 2022 do Trƣờng Đại học Bách khoa thủ đô hà nội chủ trì tổ chức;Đủ điều kiện giỏi nghiệp thpt theo quy định;Đối cùng với ngành ngôn từ anh có môn đó là tiếng Anh (khi xét tuyển đƣợc tính hệ số 2).

e. Cách làm 5: Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực vày ĐH tổ quốc Hà Nội tổ chức.

Xem thêm: Cách Thức Thi Đại Học 2021 Có Gì Mới? Có Những Cách Xét Tuyển Nào Để Vào Đại Học

Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 bởi Đại học tổ quốc Hà Nội công ty trì tổ chức;Có điểm thi reviews năng lực năm 2022 bởi Đại học đất nước Hà Nội tổ chức đạt từ bỏ 80/150 điểm trở lên.Đủ điều kiện xuất sắc nghiệp thpt theo quy định;

6. Học phí

Mức ngân sách học phí của trườngĐại học tài chính Kỹ thuật - Công nghiệp:thực hiện cơ chế thu, làm chủ học tổn phí theo nguyên lý tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ. Mức thu chi phí khóa học bình quân tối đa của công tác đại trà trình độ chuyên môn đại học chính quy như sau:

Năm học tập 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.Năm học 2020 - 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

II.Các ngành tuyển sinh