STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt nam học C00; C03; C04; D01 15.5
2 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15.5
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; D15 15.5
4 52220213 Đông phương học C00; C03; C04; D01 15.5
5 52310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15.5
6 52340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 15.5
7 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15.5
8 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15.5
9 52380107 Luật ghê tế A00; A01; C00; D01 15.5
10 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 15.5
11 52440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; C02; D01 15.5
12 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
13 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; D01; V00 15.5
14 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
15 52510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 15.5
16 52510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15.5
17 52510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; C01; D01 15.5
18 52510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; C02; D01 15.5
19 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; B00; C02; D01 15.5
20 52720401 Dược học A00; B00; C02; D01 15.5

*

DLH - Trường đh dân lập Lạc Hồng (*)