STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị marketing 7340101A0122.5TN THPT
2 điều khoản 7380101A0024.25TN THPT
3 hiện tượng 7380101A0122.5TN THPT
4 quản trị marketing 7340101A0023TN THPT
5 quản trị - pháp luật 7340102A0025TN THPT
6 ngôn từ Anh 7220201D0122.5TN THPT
7 chính sách 7380101C0027.5TN THPT
8 nguyên tắc 7380101D01, D03, D0623.25TN THPT
9 quản ngại trị kinh doanh 7340101D01, D03, D0623TN THPT
10 cai quản trị sale 7340101D84, D87, D8822.5TN THPT
11 ngữ điệu Anh 7220201D1424.5TN THPT
12 ngôn từ Anh 7220201D6624.45TN THPT
13 ngôn ngữ Anh 7220201D8422.5TN THPT
14 chính sách 7380109D01, D03, D0626TN THPTLuật thương mại quốc tế
15 chính sách 7380109D8825.75TN THPTLuật thương mại dịch vụ quốc tế
16 luật 7380109A0126.5TN THPTLuật dịch vụ thương mại quốc tế
17 chính sách 7380109D66, D69, D7026TN THPTLuật dịch vụ thương mại quốc tế
18 dụng cụ 7380109D84, D8726TN THPTLuật dịch vụ thương mại quốc tế
19 quản ngại trị - cơ chế 7340102D84, D87, D8823TN THPT
20 quản trị - lao lý 7340102A0123.5TN THPT

*

*