STTChuyên ngành


Bạn đang xem: Đại học mỏ địa chất

Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 kỹ thuật địa đồ dùng lý 7520502DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
3 nghệ thuật dầu khí 7520604DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
4 quản lý đất đai 7850103DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
5 nghệ thuật tuyển khoáng 7520607DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
6 Kỹ thuật xây đắp 7580201DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
7 technology thông tin 7480201DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
8 nghệ thuật cơ khí 7520103DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
9 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
10 nghệ thuật trắc địa - phiên bản đồ 7520503A00, A01, D01, C0115Điểm thi TN THPT
11 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, A01, D0719Điểm thi TN THPT
12 Địa kỹ thuật xây dựng 7580211A00, A01, D01, C0415Điểm thi TN THPT
13 kỹ thuật địa vật lý 7520502A00, A0118Điểm thi TN THPT
14 chuyên môn dầu khí 7520604A00, A0118Điểm thi TN THPT
15 quản trị kinh doanh 7340101_VA00, A01, D01, D0722Điểm thi TN THPT
16 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0722Điểm thi TN THPT
17 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, D0115Điểm thi TN THPT
18 Địa hóa học học 7440201A00, A01, A06, A0415.5Điểm thi TN THPT
19 kế toán 7340301A00, A01, D01, D0722Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
21 kỹ thuật tuyển khoáng 7520607A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D0115Điểm thi TN THPT
23 kỹ thuật địa hóa học 7520501A00, A01, D01, C0415Điểm thi TN THPT
24 Kỹ thuật kiến thiết 7580201A00, A01, D07, C0115.5Điểm thi TN THPT
25 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, C0123Điểm thi TN THPT
26 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A01, C0116Điểm thi TN THPT
27 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, C0118Điểm thi TN THPT
28 chuyên môn dầu khí 7520604A00, A01, D07, D01, XDHB22Học bạ
29 Địa tin học tập 7480206A00, D01, C01, D1016Điểm thi TN THPT
30 chuyên môn địa thứ lý 7520502A00, A01, D07, A04, XDHB19Học bạ
31 kỹ thuật hoá học 7520301DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN (Chương trình tiên tiến)
32 chuyên môn hoá học 7520301A00, A01, D01, D0719.5Điểm thi TN trung học phổ thông (Chương trình tiên tiến)
33 technology kỹ thuật hoá học 7510401A00, A06, B00, D07, XDHB22Học bạ
34 kỹ thuật mỏ 7520601DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
35 nghệ thuật mỏ 7520601A00, A01, D01, C0116Điểm thi TN THPT
36 cai quản dữ liệu công nghệ trái đất 7440229A00, A01, D07, A04, XDHB20.5Học bạ
37 kỹ thuật cơ điện tử 7520114DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
38 kỹ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, C0119Điểm thi TN THPT
39 nghệ thuật khí vạn vật thiên nhiên 7520605A00, A01, D07, D01, XDHB20.5Học bạ
40 thống trị công nghiệp 7510601A00, B00, A01, D0117Điểm thi TN THPT
41 technology số trong thăm dò và khai quật tài nguyên vạn vật thiên nhiên 7520606A00, A01, D07, D01, XDHB18.5Học bạ
42 nghệ thuật hoá học tập 7520301A00, A01, B00, D07, XDHB22Chương trình tiên tiến, học bạ
43 kỹ thuật cơ khí động lực 7520116DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
44 chuyên môn cơ khí đụng lực 7520116A00, A01, C0115Điểm thi TN THPT
45 chuyên môn địa chất 7520501A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
46 Địa chất học 7440201A00, D07, C04, D01, XDHB18Học bạ
47 Xây dựng công trình xây dựng ngầm tp và hệ thống tàu điện ngầm 7580204DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
48 Xây dựng dự án công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu năng lượng điện ngầm 7580204A00, A01, D01, C0415Điểm thi TN THPT
49 du ngoạn địa chất 7810105C04, D01, D07, D10, XDHB18Học bạ
50 nghệ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
51 chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông 7580205A00, A01, D01, C0415Điểm thi TN THPT
52 Địa kỹ thuật sản xuất 7580211A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
53 kỹ thuật tài nguyên nước 7580212A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
54 du lịch địa chất 7810105D01, D07, C04, D1016Điểm thi TN THPT
55 Đá quý Đá nghệ thuật đẹp 7520505A00, D10, C04, D01, XDHB18Học bạ
56 chuyên môn trắc địa - bản đồ 7520503A00, D10, C04, D01, XDHB18.5Học bạ
57 cai quản đất đai 7850103A00, A01, C04, D01, XDHB23Học bạ
58 Địa tin học 7480206A00, D10, C04, D01, XDHB18Học bạ
59 quản ngại lí phát triển đô thị và bất động sản 7580109A00, D10, C04, D01, XDHB23Học bạ
60 nghệ thuật mỏ 7520601A00, A01, C01, D01, XDHB18Học bạ
61 kỹ thuật tuyển khoáng 7520607A00, A01, B00, D01, XDHB18Học bạ
62 bảo hộ lao rượu cồn 7850202A00, A01, B00, D01, XDHB18An toàn, lau chùi và vệ sinh lao động, học tập bạ
63 technology thông tin 7480201A00, A01, D07, D01, XDHB26Học bạ
64 Khoa học tài liệu 7480109A00, A01, D07, D01, XDHB23Học bạ
65 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A01, C01, XDHB24.6Tiêu chí phụ: 7.13, học tập bạ
66 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, C01, XDHB26.88Tiêu chí phụ: 8.37, học bạ
67 chuyên môn cơ khí cồn lực 7520116A00, A01, C01, XDHB22.77Tiêu chí phụ: 6.83, học bạ
68 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, C01, XDHB23.99Tiêu chí phụ: 6.77, học tập bạ
69 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216A00, A01, C01, XDHB27.89Tiêu chí phụ: 8.87, học tập bạ
70 Kỹ thuật xe hơi 7520130A00, A01, C01, XDHB27.2Tiêu chí phụ: 8, học bạ
71 Kỹ thuật kiến tạo 7580201A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
72 chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông 7580205A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
73 Xây dựng công trình xây dựng ngầm thành phố và khối hệ thống tàu điện ngầm 7580204A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
74 quản lý xây dựng 7580302A00, A01, C04, D01, XDHB18Học bạ
75 Kỹ thuật môi trường 7520320A00, A01, B00, D01, XDHB18Học bạ
76 làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B08, C04, D01, XDHB18Học bạ
77 quản lí trị sale 7340101A00, A01, D07, D01, XDHB26Học bạ
78 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D07, D01, XDHB26Học bạ
79 Tài chủ yếu - bank 7340201A00, A01, D07, D01, XDHB26Học bạ
80 làm chủ công nghiệp 7510601A00, A01, B00, D01, XDHB23Học bạ
81 Hoá dược 7720203A00, A01, B00, D07, XDHB22Học bạ
82 làm chủ dữ liệu khoa học trái khu đất 7440229A00, A01, D07, A0418Điểm thi TN THPT
83 quản lý dữ liệu khoa học trái khu đất 7440229DGTD14Đánh giá tư duy ĐHBKHN
84 chuyên môn khí vạn vật thiên nhiên 7520605A00, A01, D01, D0718Điểm thi TN THPT
85 công nghệ số vào thăm dò và khai quật tài nguyên vạn vật thiên nhiên 7520606A00, A01, D01, D0718Điểm thi TN THPT
86 Đá quý Đá mỹ nghệ 7520505A00, D01, C04, D10157520505
87 nghệ thuật tài nguyên nước 7580212A00, A01, D01, C0415Điểm thi TN THPT
88 quản lí cải tiến và phát triển đô thị và bđs nhà đất 7580109A00, D01, C04, D1016.5Điểm thi TN THPT
89 bảo hộ lao cồn 7850202A00, B00, A01, D0115An toàn, dọn dẹp lao động; Điểm thi TN THPT
90 Khoa học dữ liệu 7460108A00, A01, D01, D0720.5Điểm thi TN THPT
91 công nghệ thông tin 7480201_CLCA00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
92 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A01, C0118.5Điểm thi TN THPT
93 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, C0118Điểm thi TN THPT
94 Robot cùng trí tuệ tự tạo 7520218A00, A01, C0120Điểm thi TN THPT
95 quản lý xây dựng 7580302A00, A01, C01, D0416Điểm thi TN THPT
96 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B08, D01, C0415Điểm thi TN THPT
97 Hoá dược 7720203A00, B00, A01, D0717Điểm thi TN THPT
98 nghệ thuật khí vạn vật thiên nhiên 7520605DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
99 technology số vào thăm dò và khai quật tài nguyên vạn vật thiên nhiên 7520606DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
100 bảo lãnh lao rượu cồn 7850202DGTD14An toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động; Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
101 Khoa học tài liệu 7460108DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
102 công nghệ thông tin 7480201_CLCDGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
103 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
104 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
105 Robot cùng trí tuệ nhân tạo 7520218DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
106 thống trị xây dựng 7580302DGTD14Đánh giá tứ duy ĐHBKHN
107 Hoá dược 7720203DGTD14Đánh giá bốn duy ĐHBKHN
108 công nghệ thông tin 7480201_CLCA00, A01, D01, D0722.7Điểm thi TN thpt + chứng từ tiếng Anh

*

*

giới thiệu Về cửa hàng chúng tôi tin tức Đào tạo-ĐBCLGD Đại học Sau đh Khoa học-Công nghệ danh mục đề tài, dự án công trình sản phẩm KHCN nghiên cứu khoa học viên viên vừa lòng tác-Đối nước ngoài sinh viên
reviews Về cửa hàng chúng tôi thông tin Đào tạo-ĐBCLGD Đại học tập Sau đh Khoa học-Công nghệ hạng mục đề tài, dự án công trình sản phẩm KHCN nghiên cứu và phân tích khoa học sinh viên vừa lòng tác-Đối nước ngoài sv
*

*

*

*

*

Chúc mừng "BÊ TÔNG XANH" caodangngheqn.edu.vn lọt được vào vòng thông thường kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần đồ vật V


liên kết website cỗ Công thương bộ Khoa học và technology Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh Bộ Lao hễ - yêu quý binh và xã hội Bộ tin tức và truyền thông media Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất Cục phiên bản đồ - cỗ Tổng tham mưu tập đoàn Vin


Xem thêm: Đề Thi Thử Đại Học Fpt - Đề Thi Mẫu Tuyển Sinh Vào Fpt

Group Tổng công ty cổ phần công nghiệp xi măng vn VICEM Tổng công ty Đông Bắc tập đoàn lớn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam tập đoàn Dầu khí giang sơn Việt phái nam Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt nam giới Khảo thí & đảm bảo an toàn CLGD Khoa Cơ - Điện Khoa công nghệ thông tin Khoa Dầu khí Khoa giáo dục và đào tạo quốc chống Khoa kỹ thuật cơ phiên bản Khoa KH với KT Địa hóa học Khoa kinh tế tài chính - QTKD Khoa Lý luận thiết yếu trị Khoa Mỏ Khoa môi trường Khoa Trắc địa - phiên bản đồ và ql đất đai Khoa thiết kế Trung trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tập Trung trọng tâm Phân tích Thí nghiệm công nghệ cao Trung tâm tin tức - thư viện

Bản quyền trực thuộc về trường Đại học tập Mỏ - Địa chất.