Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh ra mắt điểm trúng tuyển lần 1 kỳ thi tuyển chọn sinh Đại học thiết yếu quy năm 2018 như sau:


TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

Hệ số 30 (1)

Ghi chú

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

20,40

2

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CT quality cao)

19,00

3

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

19,85

4

7220209

Ngôn ngữ Nhật

19,65

5

7310101

Kinh tế

18,70

6

7310301

Xã hội học

15,00

7

7310620

Đông nam giới á học

16,70

8

7340101

Quản trị khiếp doanh

19,40

9

7340101C

Quản trị marketing (CT quality cao)

17,20

10

7340120

Kinh doanh quốc tế

20,65

11

7340201

Tài bao gồm – Ngân hàng

18,00

12

7340201C

Tài chính–Ngân sản phẩm (CT quality cao)

15,25

13

7340301

Kế toán

18,35

14

7340301C

Kế toán (CT chất lượng cao)

15,25

15

7340302

Kiểm toán

18,20

16

7340404

Quản trị nhân lực

19,50

17

7340405

Hệ thống tin tức quản lý

16,10

18

7380101

Luật

18,55

Tổ vừa lòng C00 cao hơn 1,5 điểm (20.05 điểm)

19

7380107

Luật gớm tế

19,25

Tổ thích hợp C00 cao hơn nữa 1,5 điểm (20.75 điểm)

20

7380107C

Luật tài chính (CT quality cao)

17,00

21

7420201

Công nghệ sinh học

15,00

22

7420201C

Công nghệ sinh học tập CLC

15,00

23

7480101

Khoa học đồ vật tính

17,00

24

7480201

Công nghệ thông tin

18,25

25

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

15,00

26

7510102C

CNKT dự án công trình xây dựng CLC

15,00

27

7580302

Quản lý xây dựng

15,00

28

7760101

Công tác buôn bản hội

15,00


Ghi chú:

(1) Điểm chuẩn chỉnh được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển chọn được xác minh như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)