Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

- Căn cứ thông tin số 446 /TB-ĐHNT-QLĐT ngày thứ 5 tháng 08 năm 2018 về vấn đề điểm trúng tuyển vào những nhóm ngành trong phòng trường;

 

- căn cứ nguyện vọng đk Ngành/Chuyên ngành của các tân sinh viên hệ đại học chính quy khoá 57 (niên khoá 2018-2022);

- Căn cứ tóm lại của Hội đồng tuyển chọn sinh đại học hệ thiết yếu quy năm 2018 - trường Đại học Ngoại mến ngày 22 mon 08 năm 2018 về nút điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo đại học bao gồm quy khoá 57;

Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Ngoại thương thông tin điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành - hệ đh chính quy năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển chọn như sau:

Nguyên tắc xét tuyển

- sv trúng tuyển vào Mã xét tuyển làm sao được đăng ký vào Ngành/ chuyên ngành tương xứng với Mã xét tuyển đó;

- sinh viên được đăng ký toàn bộ các Ngành/Chuyên ngành trực thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển;

- sinh viên trúng tuyển nguyện vọng cao hơn sẽ không còn được xét trúng tuyển chọn ở các nguyện vọng khác thấp hơn;

- Sinh viên không được thay đổi nguyện vọng đã đk sau thời hạn đăng ký;

- sv không đk Ngành/Chuyên ngành sẽ được nhà trường xếp vào học các Ngành/ chuyên ngành ở trong Mã xét tuyển sẽ trúng tuyển còn chỉ tiêu;

Điểm trúng tuyển (theo bảng chi tiết đính kèm):

Điểm trúng tuyển chọn vào chăm ngành được xác định theo từng tổ hợp môn xét tuyển, bao gồm điểm thi thực tiễn trong kỳ thi THPTQG 2018 và điểm ưu tiên theo quần thể vực, đối tượng, giải quốc gia, nước ngoài (nếu có) của sinh viên.

-->