Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

Năm 2022, trường Đại học tập Ngoại yêu đương sử dụng những tổ vừa lòng xét tuyển sau:

1 - A00 (Toán - thiết bị Lý - Hoá học)

2 - A01 (Toán - thứ Lý – tiếng Anh)

3 - D01 (Toán - Ngữ văn - giờ đồng hồ Anh)

4 - D02 (Toán - Ngữ văn - tiếng Nga)

5 - D03 (Toán - Ngữ văn - giờ Pháp)

6 - D04 (Toán - Ngữ văn - giờ Trung)

7 - D06 (Toán - Ngữ văn - giờ Nhật)

8 - D07 (Toán - Hoá học - giờ Anh)

 
Bạn đang xem: Đại học ngoại thương thi những môn gì

thông báo và hướng dẫn đăng ký học tiếng Anh theo trong suốt lộ trình 2 đến khoá 61 các chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn chỉnh năm 2022
trả lời thí sinh đủ đk trúng tuyển - kỳ tuyển sinh năm 2022 - tra cứu thông tin và đăng ký chuyên ngành học
thông tin đăng ký kết học chương trình huấn luyện thứ 2 hệ chính quy năm 2022 dành riêng cho sinh viên K60 và các khóa không giống (bổ sung)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ thâm nhập KHOÁ HỌC “KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG khiếp TẾ VÀ kinh DOANH”
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ HƯỚNG DẪN CHUYỂN THI, HOÃN THI VÀ THI GHÉP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) VÀ HƯỚNG DẪN CHUYỂN THI, HOÃN THI VÀ THI GHÉP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) VÀ HƯỚNG DẪN CHUYỂN THI, HOÃN THI VÀ THI GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Mẫu đơn xin chuyển hiệ tượng đào sản xuất (từ loại hình đào tạo bao gồm quy quý phái Vừa học vừa làm/Đào chế tạo từ xa)
Mẫu đối chọi xin chuyển Chương trình đào tạo (từ CTTT /CLC/ĐHNN huấn luyện bằng giờ Anh sang chương trình tiêu chuẩn)
phép tắc về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp cùng viết khoá luận giỏi nghiệp, xét và cấp cho bằng xuất sắc nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo và giảng dạy đại học thiết yếu quy theo khối hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại yêu quý
QUY ĐỊNH VỀ GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP VÀ VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG vào KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM bình an CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI trong CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
MỘT SỐ CHẾ ĐỘ VÀ QUY ĐỊNH VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN THEO QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, cài SẮM TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐEO THẺ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, SINH VIÊN CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH
QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NGOẠI TRÚ trong CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG


Xem thêm: Trường Đại Học Quốc Tế Đại Học Quốc Gia, Trường Đại Học Quốc Tế

*
trường Đại học Ngoại yêu đương