Trường Đại học tập Nha Trang đã chính thức ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: thông tin tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Nha Trang năm 2022

Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét tác dụng thi giỏi nghiệp thpt 2022 đã được cập nhật.


Điểm sàn

Điểm sàn ngôi trường Đại học Nha Trang năm 2021 như sau:

NgànhĐiểm sànĐK (Điểm TA)
Quản trị tởm doanh (song ngữ Anh-Việt)23.05.5
Kế toán (đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)20.05.5
Công nghệ thông tin (đào tạo song ngữ Anh-Việt)20.05.5
Quản trị khách hàng sạn (đào tạo song ngữ Anh-Việt)20.05.5
Ngôn ngữ Anh22.06.5
Khai thác thuỷ sản15.0
Quản lý thuỷ sản16.0
Nuôi trồng thuỷ sản16.0
Công nghệ sinh học16.0
Kỹ thuật môi trường16.0
Kỹ thuật cơ khí16.0
Công nghệ sản xuất máy15.0
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử16.0
Kỹ thuật nhiệt15.5
Khoa học hàng hải18.0
Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực16.0
Kỹ thuật tàu thủy16.0
Kỹ thuật ô tô20.0
Kỹ thuật điện16.0
Kỹ thuật xây dựng16.0
Kỹ thuật hoá học15.0
Công nghệ thực phẩm16.0
Công nghệ sản xuất thuỷ sản15.0
Công nghệ thông tin19.05.0
Hệ thống tin tức quản lý17.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt)18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành20.05.0
Quản trị khách sạn20.05.0
Quản trị kinh doanh23.05.0
Marketing22.05.0
Kinh doanh yêu quý mại22.05.0
Kinh tế (Kinh tế thủy sản)18.0
Kinh tế phát triển20.0
Tài thiết yếu – ngân hàng20.05.0
Kế toán20.05.0
Luật20.0

Điểm chuẩn NTU

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ mang lại thí sinh đặc bí quyết trường Đại học tập Nha Trang năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn chỉnh học bạĐK (Điểm TA)
Quản trị khiếp doanh (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)7.0
Kế toán (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)7.0
Công nghệ thông tin (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)7.0
Quản trị khách hàng sạn (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)7.0
Ngôn ngữ Anh7.5
Khai thác thuỷ sản
Quản lý thuỷ sản
Nuôi trồng thuỷ sản
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật cơ khí
Công nghệ sản xuất máy
Kỹ thuật cơ điện tử
Kỹ thuật nhiệt
Khoa học mặt hàng hải
Kỹ thuật cơ khí đụng lực
Kỹ thuật tàu thủy
Kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật hoá học
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ chế biến thuỷ sản
Công nghệ thông tin6.0
Hệ thống tin tức quản lý
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt)
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành6.0
Quản trị khách hàng sạn6.0
Quản trị ghê doanh6.0
Marketing6.0
Kinh doanh yêu mến mại6.0
Kinh tế (Kinh tế thủy sản)
Kinh tế phát triển
Tài thiết yếu – ngân hàng6.0
Kế toán6.0
Luật

2/ Điểm chuẩn xét hiệu quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học tập Nha Trang xét theo hiệu quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn chỉnh ĐGNL
Khai thác thủy sản600
Quản lý thủy sản650
Khoa học thủy sản600
Nuôi trồng thủy sản650
Công nghệ bào chế thủy sản600
Công nghệ thực phẩm650
Kỹ thuật hóa học600
Công nghệ sinh học600
Kỹ thuật môi trường600
Kỹ thuật cơ khí650
Công nghệ chế tạo máy600
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử600
Kỹ thuật nhiệt600
Khoa học mặt hàng hải650
Kỹ thuật cơ khí cồn lực600
Kỹ thuật tàu thủy600
Kỹ thuật ô tô700
Kyux thuật điện650
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa650
Kỹ thuật xây dựng650
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông650
Công nghệ thông tin725
Hệ thống thông tin quản lý650
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành650
Quản trị khách hàng sạn700
Quản trị gớm doanh725
Marketing725
Kinh doanh yêu mến mại700
Tài thiết yếu – Ngân hàng700
Kế toán700
Luật725
Kinh tế650
Kinh tế phân phát triển700
Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung)725
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Song ngữ Pháp – Việt)650
Quản trị marketing (Song ngữ Anh – Việt)725
Kế toán (Song ngữ Anh – Việt)725
Công nghệ tin tức (Song ngữ Anh – Việt)725
Quản trị khách sạn (Song ngữ Anh – Việt)725

3/ Điểm chuẩn chỉnh xét công dụng thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nha Trang xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩnĐK (Điểm TA) 
Thang 10Thang 30
Quản trị tởm doanh (Chương trình tuy vậy ngữ Anh – Việt)7.4206
Kế toán (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)7185.5
Công nghệ thông tin (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt)7195.5
Quản trị khách sạn (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)7196
Kỹ thuật cơ khí5.715.5
Công nghệ chế tạo máy5.715.5
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử5.715.5
Kỹ thuật nhiệt5.715.5
Khoa học mặt hàng hải6.317
Kỹ thuật cơ khí cồn lực5.715.5
Kỹ thuật tàu thủy616
Kỹ thuật ô tô6.6184
Kỹ thuật điện5.715.5
Kỹ thuật xây dựng5.715.5
Công nghệ thông tin6.6184.5
Hệ thống tin tức quản lý6.3174.5
Khai thác thủy sản5.715.5
Quản lý thủy sản616
Nuôi trồng thủy sản5.715.5
Công nghệ chế biến thủy sản5.715.5
Công nghệ thực phẩm616
Kỹ thuật hóa học5.715.5
Công nghệ sinh học5.715.5
Kỹ thuật môi trường5.715.5
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Pháp – Việt)615
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành6.6185
Quản trị khách sạn6.6185
Quản trị kinh doanh7.4205
Marketing7.4205
Kinh doanh yêu đương mại7195
Tài bao gồm – Ngân hàng6.6184.5
Kế toán6.6184.5
Luật7194.5
Ngôn ngữ Anh7.7216.5
Kinh tế6.3174.5
Kinh tế phát triển6.618

Điểm chuẩn chỉnh năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩnĐK (Điểm TA)
Quản trị khiếp doanh (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh – Việt)23.05.5
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)20.05.5
Công nghệ thông tin (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)20.05.5
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)20.05.5
Ngôn ngữ Anh24.06.5
Khai thác thuỷ sản15.0
Quản lý thuỷ sản16.0
Nuôi trồng thuỷ sản16.0
Công nghệ sinh học16.0
Kỹ thuật môi trường16.0
Kỹ thuật cơ khí16.0
Công nghệ chế tạo máy15.0
Kỹ thuật cơ điện tử16.0
Kỹ thuật nhiệt15.5
Khoa học hàng hải18.0
Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực16.0
Kỹ thuật tàu thủy16.0
Kỹ thuật ô tô20.0
Kỹ thuật điện16.0
Kỹ thuật xây dựng16.0
Kỹ thuật hoá học15.0
Công nghệ thực phẩm16.0
Công nghệ bào chế thuỷ sản15.0
Công nghệ thông tin19.05.0
Hệ thống thông tin quản lý17.0
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt)18.0
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành20.05.0
Quản trị khách hàng sạn20.05.0
Quản trị tởm doanh23.05.0
Marketing23.05.0
Kinh doanh yêu quý mại22.05.0
Kinh tế (Kinh tế thủy sản)18.0
Kinh tế phạt triển20.0
Tài chính – ngân hàng20.05.0
Kế toán20.05.0
Luật21.0

Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học Nha Trang các thời gian trước dưới đây:

Ngành2019Điểm chuẩn 2020
Điểm TTĐiểm T.A
Ngôn ngữ Anh2123.56.0
Kinh tế (Chuyên ngành kinh tế tài chính thủy sản)1517/
Kinh tế phân phát triển15.519/
Quản trị gớm doanh2021.54.0
Quản trị sale (Song ngữ Anh – Việt)20216.0
Marketing18.521/
Kinh doanh yêu thương mại17214.0
Tài chính – Ngân hàng1720.5/
Kế toán17.521.5/
Kế toán (Định phía nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)/215.0
Hệ thống tin tức quản lý1517/
Công nghệ sinh học1515/
Công nghệ thông tin17194.0
Công nghệ thông tin (Định phía nghề nghiệp, song ngữ Việt – Anh)17185.0
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử15.516/
Kỹ thuật cơ khí1515.5/
Công nghệ chế tạo máy1515/
Kỹ thuật cơ khí đụng lực1515/
Kỹ thuật cơ điện tử1515/
Kỹ thuật nhiệt1515/
Kỹ thuật tàu thủy/15.5/
Khoa học mặt hàng hải/15/
Kỹ thuật ô tô16.520/
Công nghệ kỹ thuật hóa học1515/
Kỹ thuật môi trường1515/
Công nghệ thực phẩm15.516.5/
Công nghệ bào chế thủy sản/15/
Kỹ thuật xây dựng1516/
Nuôi trồng thủy sản/15/
Khai thác thủy sản/15/
Quản lý thủy sản1516/
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành21215.0
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (chương trình tuy vậy ngữ Pháp – Việt)1618/
Quản trị khách sạn/225.0
Quản trị hotel (Định phía nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)21226.0
Luật/19/