Điểm chuẩn chỉnh Đại học sài Gòn mã trường (SGD) 2022 bao gồm thức, chào làng mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đh chính quy xét ước muốn một của các mã ngành. Sỹ tử xem nội dung bài viết dưới trên đây để biết bỏ ra tiết


Trường Đại học tập Luật thành phố hà nội chính thức ra mắt Điểm chuẩn Đại học 2021 hệ chính Quy ví dụ như sau:

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thành phố sài gòn Xét Theo Điểm Thi trung học phổ thông QG 2022

Quản lý giáo dục

Mã ngành: 7140114

Điểm chuẩn:

Khối D01: 21.15

Khối C04: 22.15

Thanh nhạc

Mã ngành: 7210205

Điểm chuẩn: 23.25

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24.24

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 22.70

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Điểm chuẩn: 18.00

Việt nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 22.25

Thông tin - thư viện

Mã ngành: 7320201

Điểm chuẩn:

Khối D01, C04: 19.95

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn:

Khối D01: 22.16

Khối A01: 23.16

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn:

Khối D01: 24.48

Khối A01: 25.48

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn:

Khối D01: 22.44

Khối C01: 23.44

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn:

Khối D01: 22.65

Khối C01: 23.65

Quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn:

Khối D01: 21.63

Khối C04: 22.63

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn:

Khối D01: 22.80

Khối C03: 23.80

Khoa học tập môi trường

Mã ngành: 7440301

Điểm chuẩn:

Khối A00: 15.45

Khối B00: 16.45

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24.15

Khối A01: 23.15

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn:

Khối A00,A01: 24.94

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 24.28

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201CLC

Điểm chuẩn: 23.25

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn:

Khối A00: 22.55

Khối A01: 21.55

Công nghệ chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn:

Khối A00: 15.50

Khối B00: 16.50

Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn:

Khối A00: 20.00

Khối A01: 19.00

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn:

Khối A00: 22.30

Khối A01: 21.30

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm chuẩn: 24.45

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.00

Giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 23.10

Giáo dục bao gồm trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 25.50

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn:

Khối A00: 27.33

Khối A01: 26.33

Sư phạm vật dụng lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 25.90

Sư phạm Hoá học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 26.28

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 23.55

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 26.81

Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 26.50

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn

Khối C00: 25.63

Khối C04: 25.63

Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành: 7140221

Điểm chuẩn: 23.50

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành: 7140222

Điểm chuẩn: 18.00

Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 26.18

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm chuẩn: 23.95

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm chuẩn: 24.75

Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại họcSài Gòn bằng lòng thí sinh bao gồm thể tìm hiểu thêm các thông tin khác trên Kênh tuyển Sinh 24h.