DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 7.560

(Nhấp vào những tên ngành để thấy thông tin ra mắt về ngành)

1. Lịch trình tiên tiến (CTTT), chương trình rất tốt (CLC)

tt

Mã ngành

thương hiệu ngành, học tập phí

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm trúng tuyển năm 2021

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

học tập bạ

Điểm thi

1

7420201T

công nghệ sinh học (CTTT) 33 triệu đồng/năm

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

21,00

19,50

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 33 triệu đồng/năm

40

40

19,50

15,00

3

7510401C

công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 33 triệu đồng/năm

40

40

19,50

16,75

4

7540101C

công nghệ thực phẩm (CLC) 33 triệu đồng/năm

40

40

24,25

20,75

5

7580201C

nghệ thuật xây dựng (CLC) 33 triệu đồng/năm

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

22,00

20,75

6

7520201C

kỹ thuật điện (CLC)

30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

19,50

7

7480201C

công nghệ thông tin (CLC) 33 triệu đồng/năm

40

40

25,75

24,00

8

7480103C

Kỹ thuật ứng dụng (CLC) 33 triệu đồng/năm

40

40

  

9

7340101C

quản trị khiếp doanh (CLC)

33 triệu đồng/năm

80

40

  

10

7810103C

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (CLC)

33 triệu đồng/năm

40

40

  

11

7340201C

Tài chính-Ngân hàng (CLC) 33 triệu đồng/năm

80

40

26,25

24,50

12

7340120C

sale quốc tế (CLC) 33 triệu đồng/năm

80

40

27,00

25,00

13

7220201C

ngữ điệu Anh (CLC)

33 triệu đồng/năm

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

26,25

25,00

 

2. Chương trình huấn luyện và giảng dạy đại trà

tt

Mã ngành

thương hiệu ngành (chuyên ngành - giả dụ có)

Chỉ tiêu

Mã tổ thích hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển chọn năm 2021 (Học bạ)

Điểm trúng tuyển năm 2021 (Điểm thi)

 

những ngành đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2 cùng 4)

1

7140202

giáo dục đào tạo Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

27,75

24,50

2

7140204

giáo dục đào tạo Công dân

60

C00, C19, D14, D15

25,25

25,00

3

7140206

giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

25,75

24,25

4

7140209

Sư phạm Toán học

80

A00, A01, B08, D07

29,25

25,50

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

24,00

23,00

6

7140211

Sư phạm đồ vật lý

60

A00, A01, A02, D29

27,75

24,50

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

29,00

25,75

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

25,00

23,75

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

27,75

26,00

10

7140218

Sư phạm định kỳ sử

60

C00, D14, D64

26,00

25,00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

26,00

24,75

12

7140231

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

80

D01, D14. D15

28,00

26,50

13

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

24,25

21,75

Kỹ thuật và công nghệ  (xét tuyển theo cách làm 1, 2, 3 với 6)

14

7510401

technology kỹ thuật hóa học

100

A00, A01, B00, D07

26,00

24,00

15

7520309

Kỹ thuật đồ dùng liệu

40

A00, A01, B00, D07

20,75

21,75

16

7510601

cai quản công nghiệp

80

A00, A01, D01

26,75

24,75

17

7510605

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

80

A00, A01, D01

 

 

18

7520103

kỹ thuật cơ khí, gồm 2 siêng ngành: - Cơ khí sản xuất máy - Cơ khí Ô tô.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm cần thơ

120

A00, A01

26,75

24,50

19

7520114

nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

70

A00, A01

25,50

24,25

20

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa

70

A00, A01

26,00

24,25

21

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

70

A00, A01

23,50

23,00

22

7520201

Kỹ thuật điện

70

A00, A01, D07

25,25

23,75

23

7580213

Kỹ thuật cung cấp thoát nước

60

A00, A01, B08, D07

  

24

7580201

nghệ thuật xây dựng

140

A00, A01

25,25

23,50

25

7580202

nghệ thuật xây dựng dự án công trình thủy

60

A00, A01

19,50

18,00

26

7580205

kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

60

A00, A01

21,25

22,25

 

laptop và technology thông tin  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

27

7480202

bình an thông tin

40

A00, A01

  

28

7320104

media đa phương tiện

100

A00, A01, D01

  

29

7480101

kỹ thuật máy tính

60

A00, A01

27,00

25,00

30

7480106

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

60

A00, A01

24,50

23,75

31

7480102

Mạng máy tính và media dữ liệu

60

A00, A01

25,25

24,00

32

7480103

nghệ thuật phần mềm

60

A00, A01

27,50

25,25

33

7480104

khối hệ thống thông tin

60

A00, A01

25,75

24,25

34

7480201

technology thông tin

60

A00, A01

28,50

25,75

35

7480201H

technology thông tin - học tại quần thể Hòa An

40

A00, A01

24,25

23,50

khiếp tế, sale và quản lý - lao lý  (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 với 6)

36

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

28,50

25,50

37

7340302

Kiểm toán

60

A00, A01, C02, D01

27,50

25,25

38

7340201

Tài chính-Ngân hàng

60

A00, A01, C02, D01

28,75

25,75

39

7340101

cai quản trị khiếp doanh

80

A00, A01, C02, D01

28,75

25,75

40

7340101H

quản trị sale - học tập tại khu vực Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

26,25

24,50

41

7810103

quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

28,00

25,00

42

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

29,00

26,25

43

7340121

ghê doanh thương mại

80

A00, A01, C02, D01

28,25

25,75

44

7340120

sale quốc tế

80

A00, A01, C02, D01

29,00

26,50

45

7620114H

gớm doanh nntt - học tại khu Hòa An

120

A00, A01, C02, D01

19,50

18,25

46

7310101

khiếp tế

80

A00, A01, C02, D01

28,25

25,50

47

7620115

kinh tế nông nghiệp

140

A00, A01, C02, D01

26,00

24,50

48

7620115H

khiếp tế nông nghiệp & trồng trọt - học tập tại quần thể Hòa An

70

A00, A01, C02, D01

22,00

22,25

49

7850102

kinh tế tài chính tài nguyên thiên nhiên

80

A00, A01, C02, D01

24,50

24,00

50

7380101

Luật, bao gồm 3 chăm ngành:

- khí cụ Hành chính

- phương pháp Tư pháp

- nguyên tắc Thương mại

200

A00, C00, 4D01, D03

27,25

25,50

51

7380101H

Luật (chuyên ngành chính sách Hành chính) - học tập tại khu vực Hòa An

40

A00, C00, D01, D03

27,75

24,50

Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường và tài nguyên  (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 và 6)

52

7540101

công nghệ thực phẩm

170

A00, A01, B00, D07

28,00

25,00

53

7540105

công nghệ chế phát triển thành thủy sản

140

A00, A01, B00, D07

24,25

23,50

54

7540104

technology sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

19,50

22,00

55

7620105

Chăn nuôi

140

A00, A02, B00, B08

20,00

21,00

56

7640101

Thú y

120

B00, A02, D07, B08

27,75

24,50

57

7620110

Khoa học tập cây trồng, có 2 chuyên ngành: - khoa học cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao.

140

A02, B00, B08, D07

19,50

19,25

58

7620109

Nông học

100

B00, B08, D07

21,75

19,50

59

7620112

Bảo vệ thực vật

160

B00, B08, D07

23,00

21,75

60

7440301

kỹ thuật môi trường thiên nhiên

80

A00, A02, B00, D07

19,50

19,25

61

7850101

quản lý tài nguyên và môi trường

120

A00, A01, B00, D07

23,00

23,00

62

7520320

chuyên môn môi trường

60

A00, A01, B00, D07

19,50

19,00

63

7850103

thống trị khu đất đai

120

A00, A01, B00, D07

25,25

23,00

64

7620113

công nghệ rau trái cây và cảnh quan

80

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

65

7620103

Khoa học khu đất (chuyên ngành quản lý đất và công nghệ phân bón)

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,50

66

7620301

Nuôi trồng thủy sản

220

a00, B00, B08, D07

22,50

22,25

67

7620302

bệnh dịch học thủy sản

100

a00, B00, B08, D07

19,50

20,25

68

7620305

cai quản lý thủy sản

100

a00, B00, B08, D07

19,50

21,50

công nghệ sự sinh sống - Khoa học thoải mái và tự nhiên - Hóa dược  (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 và 6)

69

7460201

Thống kê

100

A00, A01, A02, B00

  

70

7460112

Toán ứng dụng

80

A00, A01, A02, B00

22,00

22,75

71

7520401

đồ gia dụng lý kỹ thuật

40

A00, A01, A02, C01

19,50

18,25

72

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

21,50

23,25

73

7720203

Hóa dược

80

A00, B00, C02, D07

28,00

25.25

74

7420101

Sinh học

40

A02, B00, B03, B08

19,50

19,00

75

7420203

Sinh học tập ứng dụng

40

A00, A01, B00, B08

19,50

19,00

76

7420201

Công nghệ sinh học

120

A00, B00, B08, D07

25,75

24,50

ngữ điệu và văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân bản  (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 cùng 6)

77

7229030

Văn học

80

C00, d01, D14, D15

25,75

24,75

78

7310630

Việt Nam học tập (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

27,25

25,50

79

7310630H

Việt nam học tập (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch) - học tại khu Hòa An

40

C00, D01, D14, D15

24,75

24,25

80

7220201

Ngôn ngữ Anh, có 2 chăm ngành: - ngữ điệu Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ đồng hồ Anh.

100

D01, D14, D15

27,75

26,50

81

7220201H

Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An

40

D01, D14, D15

26,00

25,25

82

7220203

Ngôn ngữ pháp

40

D01, D03, D14, D64

24,00

23,50

83

7320201

Thông tin - thư viện

60

A01, D01, D03, D29

21,50

22,75

84

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

24,00

24,25

85

7310201

chủ yếu trị học

40

C00, C19, D14, D15

26,00

25,50

86

7310301

Xă hội học

80

A01, C00, C19, D01

26,25

25,75

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.

2. Đối với các mã ngành tuyển chọn sinh học tại khu vực Hòa An:

- Khu Hòa An là 1 cơ sở huấn luyện và đào tạo của trường ĐHCT, tọa lạc tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh giấc Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)

- Sinh viên học tập tại khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của trường ĐHCT (do Khoa trở nên tân tiến Nông xã quản lý). Lịch trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chính sách chính sách và bằng cấp trả toàn y hệt như sinh viên học tại đề xuất Thơ. Khi trúng tuyển, hồ hết sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ bốn tại buộc phải Thơ, các năm còn lại học tại khu Hòa An.

- ký kết túc xá tại khu Hòa An: 450 chỗ.

Xem thêm: Top 10 Các Trường Đại Học Điểm Thấp Ở Tphcm, Các Trường Đại Học Dưới 20 Điểm Ở Tphcm Nên Chọn

Đối với những ngành tất cả từ 2 siêng ngành trở lên: thí sinh đk tuyển sinh theo ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển với nhập học, sỹ tử được đăng ký chọn 01 chăm ngành theo học.