STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật điều khiển và auto hóa 7510303A00, D01, D90, A1622.75Điểm thi TN thpt ( với to lớn >= 8; TTNV technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, D01, D90, A1620.8Điểm thi TN trung học phổ thông ( với lớn >= 6.8; TTNV công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, D01, D90, A1619.7Điểm thi TN trung học phổ thông ( với to >= 7.2; TTNV technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, D01, D90, A1621.5Điểm thi TN trung học phổ thông ( với khổng lồ >= 7; TTNV technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A00, B00, A01, D0115.2Điểm thi TN thpt ( với khổng lồ >= 6.2; TTNV Sư phạm chuyên môn công nghiệp 7140214A00, D01, D90, A1620.35Điểm thi TN trung học phổ thông ( với khổng lồ >= 7.8; TTNV technology kỹ thuật xây cất 7510103A00, D01, D90, A1615.7Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Điểm thi TN thpt ( với lớn >= 7.2; TTNV technology kỹ thuật giao thông vận tải 7510104A00, D01, D90, A1615.85Chuyên ngành xây dựng mong đường, Điểm thi TN thpt ( với to >= 5.8; TTNV technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, D01, D90, A1620.75Chuyên ngành cơ khí chế tạo, Điểm thi TN thpt ( với lớn >= 8; TTNV Kỹ thuật hạ tầng 7580210A00, D01, D90, A1615.05Chuyên ngành xây dựng hạ tầng đô thị, Điểm thi TN trung học phổ thông ( với lớn >= 5.6; TTNV công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ điện lạnh) 7510206A00, D01, D90, A1617.85Điểm thi TN thpt ( với to lớn >= 6.8; TTNV technology kỹ thuật ô tô 7510205A00, D01, D90, A1623.25Điểm thi TN trung học phổ thông ( với to lớn >= 8; TTNV chuyên môn Thực phẩm 7540102A00, D01, D90, A1615.9Điểm thi TN thpt ( với to lớn >= 6.8; TTNV technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D9024.6Điểm thi TN thpt ( với to lớn >= 7.6; TTNV technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303DGNL0
16 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNL0
17 technology kỹ thuật ô tô 7510205DGNL0
18 công nghệ thông tin 7480201DGNL0
19 technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 7510303A00, D01, D90, A16, XDHB25.88Học bạ
20 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, D01, D90, A16, XDHB24.38Học bạ
21 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, D01, D90, A16, XDHB24.18Học bạ
22 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, D01, D90, A16, XDHB25.36Học bạ
23 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, B00, A01, D01, XDHB16.77Học bạ
24 Sư phạm chuyên môn công nghiệp 7140214A00, D01, D90, A16, XDHB23.79Học lực lớp 12 loại Giỏi
25 technology kỹ thuật thiết kế 7510103A00, D01, D90, A16, XDHB22.05Học bạ
26 technology kỹ thuật giao thông vận tải 7510104A00, D01, D90, A16, XDHB19.73Học bạ
27 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, D01, D90, A16, XDHB24.73Học bạ
28 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210A00, D01, D90, A16, XDHB19.94Chuyên ngành tạo hạ tầng đô thị
29 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206A00, D01, D90, A16, XDHB23.18Học bạ
30 technology kỹ thuật ô tô 7510205A00, D01, D90, A16, XDHB26.41Học bạ
31 chuyên môn Thực phẩm 7540102A00, D01, D90, A16, XDHB20.87Gồm 2 chuyên ngành nghệ thuật thực phẩm với Kỹ thuật sinh học thực phẩm
32 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D90, XDHB27.35Học bạ
33 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303DGNL0
34 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNL0
35 technology kỹ thuật ô tô 7510205DGNLHCM626
36 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM811
37 kiến trúc 7510101A01, V00, V01, V0217.75Công nghệ kỹ thuật loài kiến trúc, Điểm thi TN thpt ( với lớn >= 7.8; TTNV bản vẽ xây dựng 7510101A01, V00, V01, V020
39 công nghệ vật liệu 7510402XDHB16.77Chuyên ngành Hóa học vật tư mới
40 technology vật liệu 7510402A00, B00, A01, D0115.8Chuyên ngành Hóa học vật tư mới, Điểm thi TN THPT, Điểm thi TN thpt ( với lớn >= 4.8; TTNV

*

*