Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Tây Nguyên thiết yếu thức ra mắt mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường. Năm 2022 nút điểm chuẩn tối đa vào trường là 26 điểm, thấp độc nhất vô nhị là 15 điểm. Chi tiết thí sinh quan sát và theo dõi tại đây
Bạn đang xem: Đại học tây nguyên điểm chuẩn

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên 2022

Điểm chuẩn trường Đại học tập Tây Nguyên 2022 xác định được bgh nhà trường công bố cụ thể như sau:

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 24.80

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Điểm thi ĐGNL: 850

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.75

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 22.10

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.80

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành khiếp tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành tài chính phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.50

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành sale thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.60

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 22.35

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL:

Ngành giáo dục đào tạo thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 24.51

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học (dạy bằng tiếng Jrai)

Mã ngành: 7140202JR

Điểm chuẩn: 21.50

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.30

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 24.75

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.10

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 23.55

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.60

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Sư phạm đồ dùng lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 20.75

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 22.75

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.25

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 21.5

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.2

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.3

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 22.35

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.85

Điểm thi ĐGNL: 730

Ngành ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành kỹ thuật cây trồng

Mã ngành: 7620110

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành bảo đảm an toàn thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành làm chủ đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành thống trị tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

Điểm chuẩn: 17

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.8

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Triết học

Mã ngành: 7229001

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành giáo dục chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 23

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Điểm thi ĐGNL:

Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩn trường Đại học tập Tây Nguyên trên đây các bạn thí sinh gồm thể update ngay trên đây.

Xem thêm: Đại Học Ngoại Thương Thi Những Môn Gì, 403 Forbidden

Năm 2022, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường giao động từ 15 mang lại 24.80 điểm. Ngành y khoa là ngành có mức điểm chuẩn nhất.