Trường Đại học tập Văn Hiến là trường đh đa ngành đào tạo và giảng dạy bậc đh và sau đh ở việt nam Thông báo tuyển chọn sinh hệ đại học chính quy với các mã ngành và chỉ còn tiêu ví dụ dưới nội dung bài viết sau đây


Đại học tập Văn Hiến tuyển Sinh 2022

Trường Đại học tập Văn Hiến thông tin chỉ tiêu tuyển chọn sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo và giảng dạy với nội dung rõ ràng như sau:

Công nghệ thông tinMã ngành : 7480201

Chỉ tiêu: 110

Tổ phù hợp xét: A00,A01,D01,C01

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành : 7480101

Chỉ tiêu: 70

Tổ phù hợp xét: A00,A01,D01,C01

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành : 7520207

Chỉ tiêu: 80

Tổ phù hợp xét: A00,A01,D01,C01

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành : 7520207

Chỉ tiêu: 80

Tổ vừa lòng xét: A00,A01,D01,C01

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành : 7340101

Chỉ tiêu: 320

Tổ hợp xét: A00,A01,D01,C04

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành : 7340201

Chỉ tiêu: 250

Tổ vừa lòng xét: A00,A01,D01,C04

Kế toán

Mã ngành : 7340301

Chỉ tiêu: 210

Tổ hòa hợp xét: A00,A01,D01,C04

Luật

Mã ngành : 7380101

Chỉ tiêu: 80

Tổ thích hợp xét: A00,A01,D01,C04

Thương mại điện tử

Mã ngành : 7340122

Chỉ tiêu: 200

Tổ phù hợp xét: A00,A01,D01,C04

Kinh tế

Mã ngành : 7310101

Chỉ tiêu: 120

Tổ vừa lòng xét: A00,A01,D01,C04

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành : 7510605

Chỉ tiêu: 150

Tổ hòa hợp xét: A00,A01,D01,C04

Công nghệ sinh học

Mã ngành : 7510605

Chỉ tiêu: 120

Tổ thích hợp xét: A00,A02,B00,D07

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành : 7540101

Chỉ tiêu: 120

Tổ phù hợp xét: A00,A02,B00,D07

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103

Chỉ tiêu: 310

Tổ thích hợp xét: A00,C00,D01,C04

Quản trị khách sạn

Mã ngành : 7810201

Chỉ tiêu: 180

Tổ vừa lòng xét: A00,C00,D01,C04

Du lịch

Mã ngành : 7810101

Chỉ tiêu: 160

Tổ phù hợp xét: A00,C00,D01,C04

Điều dưỡng

Mã ngành : 7720301

Chỉ tiêu: 150

Tổ hòa hợp xét: A00,B00,C08,D07

Xã hội học

Mã ngành : 7310301

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: A00,C00,D01,C04

Tâm lý học

Mã ngành : 7310401

Chỉ tiêu: 130

Tổ thích hợp xét: A00,B00,C00,D01

Quan hệ công chúng

Mã ngành : 7320108

Chỉ tiêu: 180

Tổ hòa hợp xét: C00,D01,D14,

D15

Văn học

Mã ngành : 7229030

Chỉ tiêu: 100

Tổ phù hợp xét: C00,D01,D14,

D15

Việt nam giới học

Mã ngành : 7310630

Chỉ tiêu: 50

Tổ vừa lòng xét: C00,D01,D14,

D15

Văn hóa học

Mã ngành : 7229040

Chỉ tiêu: 50

Tổ vừa lòng xét: C00,D01,D14,

D15

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201

Chỉ tiêu: 130

Tổ hợp xét: A01,D01,D10,

D15

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành : 7220209

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: A01,D01,D10,

D15

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204

Chỉ tiêu: 50

Tổ đúng theo xét: A01,D01,D10,

D15

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành : 7220203

Chỉ tiêu: 20

Tổ đúng theo xét: A01,D01,D10,

D15

Đông phương học

Mã ngành : 7310608

Chỉ tiêu: 230

Tổ hợp xét: A01,D01,C00,

D15

Thanh nhạc

Mã ngành : 7210205

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: N00

Piano

Mã ngành : 7210208

Chỉ tiêu: 50

Tổ vừa lòng xét: N00

Giáo dục mầm non

Mã ngành : 7140201

Chỉ tiêu: 50

Tổ vừa lòng xét: M00, M01, M09

Chi Tiết các Tổ hòa hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển chọn vào Đại học Văn hiến gồm những khối ngành:

Khối A00 gồm các môn (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 gồm những môn (Toán, Lý, Anh)Khối A02 gồm những môn (Toán, Lý, Sinh)Khối A09 gồm những môn (Toán, Địa, GDCD)Khối B00 gồm những môn (Toán, Hóa, Sinh)Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)Khối C01 gồm các môn (Toán, Lý, Văn)Khối C04 gồm các môn (Toán, Văn, Địa)Khối C08 gồm những môn (Văn, Hóa, Sinh)Khối D01 gồm những môn (Toán, Văn, Anh)Khối D07 gồm những môn (Toán, Hóa, Anh)Khối D10 gồm những môn (Toán, Địa, Anh)Khối D14 gồm các môn (Văn, Sử, Anh)Khối D15 gồm những môn (Văn, Địa, Anh)Khối T00 gồm những môn (Toán, Sinh, NK TDTT)Khối T01 gồm những môn (Toán, Văn, NK TDTT)Khối T02 gồm những môn (Văn, Sinh, NK TDTT)Khối T03 gồm những môn (Văn, Địa, NK TDTT)

Trường Đại học tập Văn Hiến Là ngôi trường Công tuyệt Tư?