A. GIỚI THIỆU

huc.edu.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

2. Hồ sơ xét tuyển

a. Cách thức xét tuyển thẳng

Danh mục hồ sơ và thời hạn hồ sơ tiến hành theo quy chế Tuyển sinh năm 2022.

Bạn đang xem: Đại học văn hóa nghệ thuật hà nội

b. Thủ tục xét tuyển học tập bạ THPT

Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT.

c. Cách làm xét tuyển học tập bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu

Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển chọn (theo chủng loại của Trường);Bản photocopy hộ khẩu hay trú, minh chứng thư nhân dân;Bản photo công bệnh học bạ THPT;Bản photo công chứng Bằng giỏi nghiệp THPT so với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021 quay trở lại trước hoặc giấy triệu chứng nhận giỏi nghiệp THPT so với những thí sinh tốt nghiệp năm 2022;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng người dùng ưu tiên cần phải có minh chứng (minh triệu chứng là phiên bản gốc hoặc giấy ghi nhận được photo bao gồm công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ sơ

d. Thủ tục xét tuyển chọn theo điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2022

Đối với lần xét tuyển dịp 1, thí sinh đăng ký xét tuyển lúc nộp thuộc hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khoản thời gian có tác dụng thi tốt nghiệp THPT, sỹ tử được kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời hạn quy định, bởi phương thức trực tuyến đường hoặc trực tiếp trên nơi đăng ký dự thi.Đối với các đợt xét tuyển té sung, sỹ tử xem thông tin điều kiện xét tuyển bổ sung cập nhật tại trang web của trường.

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

5. Thủ tục tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT.Xét tuyển chọn dựa vào công dụng thi thpt năm 2022.Xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT).Xét tuyển kết hợp thi năng khiếu với học bạ THPT.

5.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Điểm xét tuyển chọn của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 hoặc xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp giữa thi năng khiếu và điểm học tập bạ từng ngành gồm tổng điểm 3 môn thi ở trong 1 trong những tổ hợp (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) tự 15 điểm trở lên.

Xem thêm: Khóa Ôn Thi Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Luyện Thi Đh Quốc Gia Hà Nội

6. Học tập phí

Trường Đại học Văn hóa thủ đô áp dụng khoản học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP pháp luật về hiệ tượng thu, làm chủ học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ thời điểm năm học 2015-2016 mang đến năm học 2020-2021, học tập phí so với sinh viên đại học chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Những ngành tuyển sinh

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngôn ngữ Anh

7220201D01, D78, D9680

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103C00, D01, D78150

Luật

7380101C00, D01, D96100

Báo chí

7320101C00, D01, D7870

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

7320402C00, D01, D9670

Thông tin -Thư viện

7320201C00, D01, D9645

Quản lý thông tin

7320205C00, D01, A1655

Bảo tàng học

7320305C00, D01, D7840

Văn hóa học


Nghiên cứu vớt văn hóa

7229040AC00, D01, D7840

Văn hóa truyền thông

7229040BC00, D01, D7870

Văn hóa đối ngoại

7229040CC00, D01, D7840

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


Tổ chức và cai quản văn hóa vùng DTTS

7220112AC00, D01, D7830

Tổ chức và thống trị du định kỳ vùng DTTS

7220112BC00, D01, D7835

Quản lý văn hóa


Chính sách văn hóa truyền thống và cai quản nghệ thuật

7229042AC00, D01, D78165

Quản lý di sản văn hóa

7229042CC00, D01, D7850

Biểu diễn nghệ thuật

7229042DN0025

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

7229042EN05, C00, D0150

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101AC00, D01, D78200

Lữ hành, lý giải du lịch

7810101BC00, D01, D78110

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

7810101CD01, D78, D96110

Sáng tác văn học

7220110N0015

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Văn hóa thành phố hà nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022

Xét theo học tập bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

D01, D78, D96, A16, A00: 33,18

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,00

D01, D78, D96, A16, A00: 23,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 22,75

D01, D78, D96, A16, A00: 21,75

Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

C00: 25,20

D01, D78, D96, A16, A00: 24,20

Văn hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Văn hóa học - văn hóa đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 23,45

D01, D78, D96, A16, A00: 22,45

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QL phượt vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 23,50

D01, D78, D96, A16, A00: 22,50

QLVH - cơ chế văn hóa và thống trị nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

QLVH - thống trị nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - cai quản di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,50

D01, D78, D96, A16, A00: 23,50

QLVH - biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

Du lịch - Lữ hành, gợi ý DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Du kế hoạch - chỉ dẫn DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

D01, D78, D96, A16, A00: 31,85

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học văn hóa hà nội
*
Thư viện trườngĐại học văn hóa hà nội
*
Cổng trườngĐại học văn hóa hà nội