Năm 2017, trường Đại học tập Vinh vẫn tuyển 5.000 chỉ tiêu xét theo 3 hình thức: dựa vào công dụng thi thpt Quốc gia, xét tuyển học bạ, xét tuyển thẳng.

Theo đó, năm 2017 trường ĐH Vinh đã tuyển sinh 5.000 em, với bề ngoài đào chế tác vào 47 ngành khác nhau.

Bạn đang xem: Đại học vinh tuyển sinh 2016

1. Cách làm xét tuyển

- Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi trung học phổ thông năm 2017

Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.

- Xét tuyển học tập bạ THPT

Số lượng 30% chỉ tiêu đk tuyển sinh, với các tiêu chí sau:

+ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

+ Tổng điểm các môn: theo tổ hợp các môn đk xét tuyển của cả 3 năm thpt (06 học tập kỳ) đạt 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên đang được thực hiện theo quy định tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng

- Tuyển trực tiếp theo pháp luật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- tuyển thẳng học viên các trường chăm đã xuất sắc nghiệp THPT.

Nguồn tuyển: Tuyển sinh vào cả nước.

Chỉ tiêu năm 2017: 5.000 chỉ tiêu.

2. Phép tắc xét tuyển

- Dựa vào kết quả của kỳ thi THPT nước nhà thí sinh đk xét tuyển chọn theo tổ hợp các môn thi, bài thi của group ngành.

- lấy điểm tự cao xuống đến khi hết chỉ tiêu của tập thể nhóm ngành.

- Thí sinh có nguyện vọng với nộp hồ sơ xét tuyển.

Xem thêm: Tp Hcm Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10 2019 Tphcm, Tp Hcm Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10

- Riêng những ngành đào tạo sư phạm: Ngoài hiệu quả kỳ thi thpt Quốc gia, sỹ tử phải bao gồm hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10, 11, 12) trung học phổ thông đạt từ nhiều loại Khá trở lên.

3. Tiêu chuẩn và ngành tuyển chọn sinh

Tuyển sinh ngôi trường ĐH Vinh năm 2016

Nhóm ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tổ phù hợp môn

xét tuyển

Ðiểm trúng tuyển

Thí sinh từng ngành

Tổng số theo đội ngành

Nhóm 1:

Khối ngành ghê tế

1. Cai quản trị ghê doanh

D340101

Toán, trang bị lý, Hóa học; Toán, đồ lý, giờ Anh; Toán, Ngữ văn, giờ Anh

15.00

117

715

2. Tài bao gồm ngân hàng

D340201

68

3. Kế toán

D340301

465

4. Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư)

D310101

60

5. Kinh tế tài chính nông nghiệp

D620105

5

Nhóm 2:

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

1. Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

D510301

Toán, vật dụng lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh; Toán, đồ lý, giờ đồng hồ Anh

15.00

74

536

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

7

3. Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa

D520216

45

4. Chuyên môn xây dựng

D580208

174

5. Chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông

D580205

38

6. Công nghệ thực phẩm

D540101

53

7. Technology kỹ thuật hóa học

D510401

8

8. Technology thông tin

D480201

137

Nhóm 3:

Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học

D620109

Toán, trang bị lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, giờ Anh

15.00

17

96

2. Nuôi trồng thủy sản

D620301

23

3. Khoa học môi trường

D440301

5

4. Quản lý tài nguyên với môi trường

D850101

30

5. Làm chủ đất đai

D850103

14

6. Khuyến nông

D620102

7

Nhóm 4:

Khối ngành kỹ thuật xã hội và nhân văn

1. Thiết yếu trị học

D310201

Ngữ văn, kế hoạch sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, giờ Anh; Toán, thứ lý, Hóa học; Toán, thứ lý, giờ Anh

15.00

16

647

2. Cai quản văn hóa

D220342

8

3. Nước ta học(chuyên ngành Du lịch)

D220113

63

4. Thống trị giáo dục

D140114

6

5. Công tác xã hội

D760101

25

6. Báo chí

D320101

33

7. Luật

D380101

291

8. Cơ chế kinh tế

D380107

205

a) đội ngành Sư phạm từ bỏ nhiên

1. Sư phạm Toán học

D140209

Toán, thiết bị lý, Hóa học; Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh; Toán, Hóa học, Sinh học

16.00

89

194

2. Sư phạm Tin học

D140210

4

3. Sư phạm đồ lý

D140211

40

4. Sư phạm Hóa học

D140212

45

5. Sư phạm Sinh học

D140213

16

b) nhóm ngành Sư phạm thôn hội

1. Sư phạm Ngữ văn

D140217

Ngữ văn, định kỳ sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh; Toán, đồ lý, Hóa học

16.00

73

408

2. Sư phạm lịch sử

D140218

8

3. Sư phạm Ðịa lý

D140219

26

4. Giáo dục Chính trị

D140205

4

5. Giáo dục Tiểu học

D140202

274

6. Giáo dục và đào tạo QP - AN

D140208

23

c) team ngành Sư phạm năng khiếu

1. Giáo dục đào tạo Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, Nãng khiếu; Toán, giờ Anh, Năng khiếu

24.00

(điểm năng khiếu sở trường nhân hệ số 2, điểm sàn năng khiếu từ 5.50 điểm trở lên)

239

239

2. Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu

20.00

(điểm năng khiếu nhân thông số 2, điểm sàn 2 môn văn hóa truyền thống từ 3.50 điểm trở lên)

14

14

d) những ngành tuyển chọn sinh theo ngành

1. Sư phạm giờ Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, giờ Anh

25.00

(điểm môn tiếng Anh nhân thông số 2)

67

67

2. Ngôn từ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

20.00

(điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2)

182

182

Tổng

3.098

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh ĐH Vinh năm 2017:

Nhóm ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển

Chỉ tiêu

Nhóm 1:

Khối ngành kinh tế

1. Quản trị ghê doanh

52340101

Toán, vật dụng lý, Hóa học; Toán, đồ gia dụng lý, tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

780

2. Tài thiết yếu ngân hàng

52340201

3. Tài chính bank (chuyên ngành Tài bao gồm doanh nghiệp)

52340201

4. Tài chính bank (chuyên ngành bank thương mại)

52340201

5. Kế toán

52340301

6. Kinh tế (chuyên ngành tài chính đầu tư)

52310101

7. Tài chính nông nghiệp

52620115

Nhóm 2:

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

1. Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

52510301

Toán, thiết bị lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, giờ Anh; Toán, thiết bị lý, giờ Anh

1.440

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

3. Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa

52520216

4. Kỹ thuật xây dựng

52580208

5. Nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

52580205

6. Kỹ thuật công trình xây dựng thủy

52580202

7. Công nghệ thực phẩm

52540101

8. Technology kỹ thuật hóa học

52510401

9. Công nghệ thông tin

52480201

Nhóm 3:

Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học

52620109

Toán, vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, giờ Anh

630

2. Nuôi trồng thủy sản

52620301

3. Khoa học môi trường

52440301

4. Quản lý tài nguyên và MT

52850101

5. Làm chủ đất đai

52850103

6. Khuyến nông

52620102

7. Chăn nuôi

52620105

Nhóm 4:

Khối ngành kỹ thuật xã hội và nhân văn

1. Thiết yếu trị học

52310201

Ngữ văn, định kỳ sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh; Toán, trang bị lý, Hóa học; Toán, trang bị lý, tiếng Anh

1.330

2. Bao gồm trị học tập (chuyên ngành cơ chế công)

52310201

3. Thống trị văn hóa

52220342

4. Vn học (chuyên ngành Du lịch)

52220113

5. Cai quản giáo dục

52140114

6. Công tác làm việc xã hội

52760101

7. Báo chí

52320101

8. Luật

52380101

9. Phương tiện kinh tế

52380107

Nhóm 5: Gốm các nhóm ngành

a) đội ngành Sư phạm từ bỏ nhiên

1. Sư phạm Toán học

52140209

Toán, đồ dùng lý, Hóa học; Toán, vật lý, giờ đồng hồ Anh; Toán, Hóa học, Sinh học

220

2. Sư phạm Tin học

52140210

3. Sư phạm vật lý

52140211

4. Sư phạm Hóa học

52140212

5. Sư phạm Sinh học

52140213

b) team ngành Sư phạm làng hội

1. Sư phạm Ngữ văn

52140217

Ngữ văn, kế hoạch sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; Toán, vật lý, chất hóa học (Riêng ngành GD bao gồm trị xét tuyển theo những tổ thích hợp trên còn xét tuyển thêm các tổ hợp: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, GD Công dân; Ngữ văn, kế hoạch sử, GD Công dân)