Năm 2022, trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn - Đại học nước nhà Hà Nội tuyển chọn sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình huấn luyện với 05 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH khoa học Xã hội nhân bản - ĐHQGHN 2022 đã được công bố vào ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học xã hội nhân văn hà nội

Điểm chuẩn Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học giang sơn Hà Nội năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học quốc gia Hà Nội năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học giang sơn Hà Nội năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học công nghệ Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học nước nhà Hà Nội - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Xem thêm: Review Đại Học Đông Á Hà Nội, Review Đại Học Công Nghệ Đông Á

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 QHX01 Báo chí A01 25.75
2 QHX01 Báo chí C00 29.9
3 QHX01 Báo chí D01 26.4
4 QHX01 Báo chí D04 25.75
5 QHX01 Báo chí D78 27.25
6 QHX01 Báo chí D83 26
7 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) A01 23.5
8 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) C00 28.5
9 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) D01 25
10 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) D78 25.25
11 QHX02 Chính trị học A01 21.5
12 QHX02 Chính trị học C00 26.75
13 QHX02 Chính trị học D01 24.25
14 QHX02 Chính trị học D04 23
15 QHX02 Chính trị học D78 24.5
16 QHX02 Chính trị học D83 23
17 QHX03 Công tác buôn bản hội A01 23
18 QHX03 Công tác làng hội C00 27.75
19 QHX03 Công tác làng mạc hội D01 24.75
20 QHX03 Công tác xóm hội D04 22.5
21 QHX03 Công tác xóm hội D78 25
22 QHX03 Công tác xóm hội D83 23.5
23 QHX04 Đông nam giới Á học A01 22
24 QHX04 Đông nam Á học D01 24.25
25 QHX04 Đông phái nam Á học D78 24
26 QHX05 Đông phương học C00 29.95
27 QHX05 Đông phương học D01 26.35
28 QHX05 Đông phương học D04 26.25
29 QHX05 Đông phương học D78 26.75
30 QHX05 Đông phương học D83 26.25
31 QHX26 Hàn Quốc học A01 26.85
32 QHX26 Hàn Quốc học C00 29.95
33 QHX26 Hàn Quốc học D01 26.7
34 QHX26 Hàn Quốc học DD2 25.55
35 QHX26 Hàn Quốc học D78 27.25
36 QHX06 Hán Nôm C00 27.5
37 QHX06 Hán Nôm D01 24.5
38 QHX06 Hán Nôm D04 23
39 QHX06 Hán Nôm D78 24
40 QHX06 Hán Nôm D83 23
41 QHX07 Khoa học tập quản lý A01 25.25
42 QHX07 Khoa học tập quản lý C00 29
43 QHX07 Khoa học quản lý D01 25.5
44 QHX07 Khoa học tập quản lý D04 24
45 QHX07 Khoa học tập quản lý D78 26
46 QHX07 Khoa học quản lý D83 25
47 QHX41 Khoa học làm chủ (CTĐT CLC) A01 22
48 QHX41 Khoa học làm chủ (CTĐT CLC) C00 26.75
49 QHX41 Khoa học thống trị (CTĐT CLC) D01 22.9
50 QHX41 Khoa học làm chủ (CTĐT CLC) D78 22.8
51 QHX08 Lịch sử C00 27
52 QHX08 Lịch sử D01 24
53 QHX08 Lịch sử D04 22
54 QHX08 Lịch sử D78 24
55 QHX08 Lịch sử D83 21
56 QHX09 Lưu trữ học A01 22.5
57 QHX09 Lưu trữ học C00 27
58 QHX09 Lưu trữ học D01 22.5
59 QHX09 Lưu trữ học D04 22
60 QHX09 Lưu trữ học D78 23.5
61 QHX09 Lưu trữ học D83 22
62 QHX10 Ngôn ngữ học C00 28
63 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25.25
64 QHX10 Ngôn ngữ học D04 25
65 QHX10 Ngôn ngữ học D78 25.25
66 QHX10 Ngôn ngữ học D83 24.5
67 QHX11 Nhân học A01 22.5
68 QHX11 Nhân học C00 26.75
69 QHX11 Nhân học D01 24.25
70 QHX11 Nhân học D04 22
71 QHX11 Nhân học D78 24
72 QHX11 Nhân học D83 21
73 QHX12 Nhật bản học D01 25.75
74 QHX12 Nhật bản học D06 24.75
75 QHX12 Nhật bạn dạng học D78 26.25
76 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29.95
77 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26.75
78 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26
79 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27.5
80 QHX13 Quan hệ công chúng D83 26
81 QHX14 Quản lý thông tin A01 25.25
82 QHX14 Quản lý thông tin C00 29
83 QHX14 Quản lý thông tin D01 25.5
84 QHX14 Quản lý thông tin D78 25.9
85 QHX42 Quản lý tin tức (CTĐT CLC) A01 23.5
86 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) C00 26.5
87 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) D01 24.4
88 QHX42 Quản lý tin tức (CTĐT CLC) D78 23.75
89 QHX15 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A01 25.25
90 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.8
91 QHX15 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D78 26.1
92 QHX16 Quản trị khách hàng sạn A01 24.75
93 QHX16 Quản trị khách hàng sạn D01 25.15
94 QHX16 Quản trị khách hàng sạn D78 25.25
95 QHX17 Quản trị văn phòng A01 24.75
96 QHX17 Quản trị văn phòng C00 29
97 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25.25
98 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25
99 QHX17 Quản trị văn phòng D78 25.5
100 QHX17 Quản trị văn phòng D83 25
101 QHX18 Quốc tế học A01 25.25
102 QHX18 Quốc tế học C00 29
103 QHX18 Quốc tế học D01 25.75
104 QHX18 Quốc tế học D04 25
105 QHX18 Quốc tế học D78 25.75
106 QHX18 Quốc tế học D83 25.25
107 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) A01 22
108 QHX43 Quốc tế học tập (CTĐT CLC) C00 27
109 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) D01 24
110 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) D78 24
111 QHX19 Tâm lý học A01 26.5
112 QHX19 Tâm lý học C00 29
113 QHX19 Tâm lý học D01 26.25
114 QHX19 Tâm lý học D04 24.25
115 QHX19 Tâm lý học D78 26.5
116 QHX19 Tâm lý học D83 24.2
117 QHX20 Thông tin - Thư viện A01 23.5
118 QHX20 Thông tin - Thư viện C00 26.5
119 QHX20 Thông tin - Thư viện D01 23.5
120 QHX20 Thông tin - Thư viện D78 23.75
121 QHX21 Tôn giáo học A01 22
122 QHX21 Tôn giáo học C00 25.5
123 QHX21 Tôn giáo học D01 22.5
124 QHX21 Tôn giáo học D04 20.25
125 QHX21 Tôn giáo học D78 22.9
126 QHX21 Tôn giáo học D83 20
127 QHX22 Triết học A01 22
128 QHX22 Triết học C00 26.25
129 QHX22 Triết học D01 23.25
130 QHX22 Triết học D04 21
131 QHX22 Triết học D78 23.25
132 QHX22 Triết học D83 21
133 QHX27 Văn hóa học C00 27
134 QHX27 Văn hóa học D01 24.4
135 QHX27 Văn hóa học D04 22
136 QHX27 Văn hóa học D78 24.5
137 QHX27 Văn hóa học D83 22
138 QHX23 Văn học C00 27.75
139 QHX23 Văn học D01 24.75
140 QHX23 Văn học D04 21.25
141 QHX23 Văn học D78 24.5
142 QHX23 Văn học D83 22
143 QHX24 Việt phái mạnh học C00 27.5
144 QHX24 Việt phái nam học D01 24
145 QHX24 Việt phái nam học D04 21.5
146 QHX24 Việt phái mạnh học D78 23.5
147 QHX24 Việt phái nam học D83 20.25
148 QHX25 Xã hội học A01 23.5
149 QHX25 Xã hội học C00 27.75
150 QHX25 Xã hội học D01 24.5
151 QHX25 Xã hội học D04 23
152 QHX25 Xã hội học D78 25.25
153 QHX25 Xã hội học D83 22
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây