Ngày 27/6, bộ GD&ĐT đã caodangngheqn.edu.vnết yếu thức công bố đề caodangngheqn.edu.vn cùng đáp án toàn bộ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề. Coi và mua đáp án phía dưới.


Đã có Đề caodangngheqn.edu.vn và đáp án caodangngheqn.edu.vnết yếu thức của bộ GD&ĐT tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD năm 2018 tất cả các mã đề.

Bạn đang xem: Đáp án bộ giáo dục 2018

Tải toàn bộ tất cả đề caodangngheqn.edu.vn và đáp án đề caodangngheqn.edu.vn thpt tổ quốc 2018 của bộ GD theo môn - > Click vào đề caodangngheqn.edu.vn và giải đáp của từng môn để tải nhé

 Môn Toán: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án

 Môn Văn: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án 

 Môn Anh: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án

 Môn Lý: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án 

 Môn Hóa: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án

 Môn Sinh: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án 

 Môn Sử : Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án 

 Môn Địa: Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án  

Môn GDCD : Đề caodangngheqn.edu.vn - Đáp án  

Tiếng Nhật | giờ Đức | giờ Trung | giờ Nga|Tiếng Pháp |

Hoặc xem Đáp Án (bằng ảnh) từng môn trên đây:

1. Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn môn Toán THPTQG 2018 - toàn bộ các mã đề của bộ GD

2. Bộ GD công bố đáp án đề caodangngheqn.edu.vn môn Văn THPT tổ quốc năm 2018

3. Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn môn Anh THPT đất nước 2018 - toàn bộ các mã đề của bộ GD

4. Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn môn Lý THPT quốc gia 2018 - toàn bộ các mã đề của cục GD

5. Đáp án môn Hóa THPT nước nhà 2018 - toàn bộ các mã đề của cục GD

6. Đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2018 của cục GD - tất cả các mã đề

7. Đáp án môn Sử caodangngheqn.edu.vn THPT giang sơn 2018 của bộ GD - toàn bộ các mã đề

8. Đáp án môn Địa caodangngheqn.edu.vn THPT quốc gia 2018 - toàn bộ các mã đề

9. Đáp án môn GDCD caodangngheqn.edu.vn THPTQG 2018 của cục GD - toàn bộ các mã đề

Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn THPT nước nhà môn Toán của bộ GD tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn THPT đất nước môn Lý, Hóa, Sinh của bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.


Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn THPT nước nhà môn tiếng Anh của bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Miền Bắc, Các Trường Đại Học Khu Vực Miền Bắc

Đáp án đề caodangngheqn.edu.vn THPT quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của cục Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.