Mã nhóm ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí sản xuất và cơ khí đụng lực); Kỹ thuật hàng không; chuyên môn tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật vật dụng liệu; Kỹ thuật vật tư kim loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ sản xuất máy; công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; công nghệ kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính; media và mạng vật dụng tính; kỹ thuật máy tính; kỹ thuật phần mềm; khối hệ thống thông tin; công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; hệ thống thông tin quản lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; technology KT Điện tử-truyền thông; công nghệ KT Điện-điện tử; công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinh học; nghệ thuật sinh học; chuyên môn hóa học; công nghệ thực phẩm; chuyên môn môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học tập (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in với truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; công nghệ may; công nghệ da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật hạt nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; thống trị công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị khiếp doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khkt và công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh bài bản quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương trình tiên tiến ngành công nghệ và Kỹ thuật trang bị liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn Y sinh

7.61

7

TT5

Chương trình tiên tiến technology thông tin Việt-Nhật; công tác tiên tiến technology thông tin ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống tin tức – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị marketing - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị sale – TROY ba (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị sale - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp chăm ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn:

a/ Đối với những nhóm ngành không có môn chính:

*

b/ Đối với các nhóm ngành gồm môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em gồm điểm xét đúng bằng điểm chuẩn thì phải có điểm môn Toán lấy điểm theo tiêu chí phụ.