caodangngheqn.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học phải Thơ

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học buộc phải Thơ để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học bắt buộc Thơ như sau:

Chương trình đại trà

Ngành

Năm 2019

Năm 2020Năm 2021Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Giáo dục tiểu học

21,25

22,25

25

24,50

23,90

Giáo dục Công dân

22,50

21

22,75

25

26,0

Giáo dục Thể chất

18,25

17,50

19,50

24,25

20,25

Sư phạm Toán học

22,50

24

26,50

25,50

26,0

Sư phạm Tin học

18,25

18,50

20,50

23

22,50

Sư phạm trang bị lý

21,75

18,50

21

24,50

25,30

Sư phạm Hóa học

22,25

22,25

22,75

25,75

25,50

Sư phạm Sinh học

20,75

18,50

24

23,75

23,90

Sư phạm Ngữ văn

22,50

22,50

23,75

26

26,50

Sư phạm lịch sử

22,75

19

24,25

25

27,0

Sư phạm Địa lý

22,50

22,25

21

24,75

26,25

Sư phạm tiếng Anh

23,50

23,75

26

26,50

25,75

Sư phạm giờ đồng hồ Pháp

18,50

18,50

23

21,75

22,0

Ngôn ngữ Anh

22,25

24,50

26,75

26,50

26,0

28,25

Ngôn ngữ Pháp

17

17

19,50

23,50

23,0

24,50

Triết học

19,25

22

19,50

24,25

25,50

25,0

Văn học

19,75

22

23,75

24,75

25,0

26,75

Kinh tế

20,75

24,50

26,75

25,50

24,40

28,25

Chính trị học

21,25

24

24

25,50

25,75

25,0

Xã hội học

21,25

24

25

25,75

25,75

26,50

Việt nam giới học

22,25

24,50

26,25

25,50

26,0

27,75

Thông tin - thư viện

16,50

18,50

19,50

22,75

20,0

22,0

Quản trị gớm doanh

22

25,25

28

25,75

24,75

29,0

Marketing

21,50

25

27,75

26,25

25,25

29,25

Kinh doanh quốc tế

22,25

25,75

28,25

26,50

24,50

29,25

Kinh doanh thương mại

21

24,75

27

25,75

24,25

28,75

Tài chủ yếu - Ngân hàng

21

24,75

27,50

25,75

25,0

29,25

Kế toán

21,25

25

27,50

25,50

25,0

28,75

Kiểm toán

20,25

24

26

25,25

24,0

28,0

Luật

21,75

24,50

26,25

25,50

25,75

27,75

Sinh học

14

15

19,50

19

22,75

22,0

Công nghệ sinh học

17

21

24

24,50

23,50

28,0

Sinh học ứng dụng

14

15

19,50

19

23,0

22,0

Hóa học

15,25

15

19,50

23,25

22,50

26,50

Khoa học tập môi trường

14

15

19,50

19,25

20,0

22,50

Toán ứng dụng

14

15

19,50

22,75

22,75

25,50

Khoa học thiết bị tính

16

21

24

25

25,40

28,50

Mạng máy tính và media dữ liệu

15

16,50

20

24

24,25

27,50

Kỹ thuật phần mềm

17,50

22,50

25,50

25,25

26,30

28,75

Hệ thống thông tin

15

19

21

24,25

24,75

27,50

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

15

16,50

21

23,75

24,50

27,25

Công nghệ thông tin

19,75

24,25

27,50

25,75

26,50

29,25

Công nghệ kỹ thuật hóa học

15

19

22,25

24

23,50

28,0

Quản lý công nghiệp

18

22,50

25

24,75

23,25

27,75

Kỹ thuật cơ khí

18,75

23,25

25,25

24,50

23,80

27,50

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

16,25

21,50

24

24,25

23,0

27,0

Kỹ thuật điện

16

20

23,50

23,75

23,70

26,75

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

15

16,50

20

23

23,40

26,25

Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

16

21,50

25

24,25

24,25

27,75

Kỹ thuật đồ dùng liệu

14

15

19,50

21,75

23,0

23,0

Kỹ thuật môi trường

14

15

19,50

19

20,75

22,0

Vật lý kỹ thuật

14

15

19,50

18,25

23,50

21,0

Công nghệ thực phẩm

19,50

23,50

26,50

25

23,50

28,25

Công nghệ sau thu hoạch

14

15

19,50

22

19,0

23,75

Công nghệ chế biến thủy sản

16

17

22

23,50

17,75

26,25

Kỹ thuật xây dựng

16

21

24,50

23,50

22,70

26,75

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

14

15

19,50

18

20,0

19,50

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

14

15

19,50

22,25

20,0

24,25

Kỹ thuật khoáng sản nước

14

Khoa học đất

14

15

19,50

15,50

15,50

19,50

Chăn nuôi

14

15

19,50

21

15,75

23,75

Nông học

15

15

19,50

19,50

15,25

24,0

Khoa học tập cây trồng

14

15

19,50

19,25

15,0

22,25

Bảo vệ thực vật

15

16

22

21,75

16,0

25,50

Công nghệ rau củ quả và cảnh quan

14

15

19,50

15

15,25

19,50

Kinh tế nông nghiệp

17,50

22,50

23

24,50

16,0

26,0

Phát triển nông thôn

14

Nuôi trồng thủy sản

15

16

19,50

22,25

16,0

25,0

Bệnh học thủy sản

14

15

19,50

20,25

15,50

22,75

Quản lý thủy sản

14

15

19,50

21,50

16,0

24,0

Thú y

19,50

22,25

26

24,50

21,60

28,0

Hóa dược

21

24,75

27,75

25,25

24,90

28,75

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21

24,25

27,25

25

24,40

28,25

Quản lý tài nguyên và môi trường

15

18

19,50

23

17,50

25,75

Kinh tế khoáng sản thiên nhiên

17,25

21,50

19,50

24

16,25

25,25

Quản lý đất đai

15

18

20,50

23

16,25

26,25

Truyền thông nhiều phương tiện

24,75

28,50

Thống kê

21,0

19,50

An toàn thông tin

24,75

28,0

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

25,0

29,0

Kỹ thuật cấp cho thoát nước

16,75

19,50

Chương trình Tiên tiến

Ngành

Năm 2019

Năm 2020Năm 2021Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học tập bạ

Công nghệ sinh học

16

16

19,50

19,50

20,0

25,25

Nuôi trồng thủy sản

15

15

19,50

15

15,25

20,50

Chương trình quality cao

Ngành

Năm 2019

Năm 2020Năm 2021Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Ngôn ngữ Anh

19,75

20,50

23

25

24,50

26,0

Kinh doanh quốc tế

19,25

23

24

25

23,75

27,75

Tài chủ yếu - Ngân hàng

15

21

21

24,50

21,50

26,50

Công nghệ thông tin

17

20

22,25

24

24,50

27,75

Công nghệ kỹ thuật chất hóa học

15

16

19,50

19,75

19,25

23,0

Kỹ thuật xây dựng

15

15

19,75

20,75

20,0

23,50

Kỹ thuật Điện

15

15

19,50

19,50

21,50

21,75

Công nghệ thực phẩm

15

15,25

19,75

20,75

19,25

25,50

Quản trị khiếp doanh

21,75

26,50

Kỹ thuật phần mềm

23,75

26,50

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

20,50

24,75

Tìm hiểu các trường ĐH quanh vùng Miền Nam nhằm sớm có quyết định chọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*