STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 nhóm ngành quản trị khiếp doanh; marketing quốc tế; quản lí trị khách hàng sạn; sale NTH02A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D0228.2Điểm thi TN THPT, những tổ thích hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với 1 khối A00
2 nhóm ngành khiếp tế, kinh tế tài chính quốc tế NTH01-02A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D0228.4Điểm thi TN THPT, những tổ hợp khác chênh lệch sút 0,5 so với khối A00
3 ngân hàng kế toán , Tài chủ yếu - ngân hàng NTH03A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D0227.8Điểm thi TN THPT, những tổ vừa lòng khác chênh lệch sút 0,5 so với một khối A00
4 giờ đồng hồ Nhật thương mại ngôn từ Nhật NTH07D01, D0636Điểm thi TN THPT, nước ngoài ngữ nhân 2Tổ đúng theo D06 chênh lệch bớt 2 điểm so với D01
5 giờ Pháp dịch vụ thương mại ngôn ngữ Pháp NTH05D01, D0335Điểm thi TN THPT, nước ngoài ngữ nhân 2Tổ hòa hợp D03 chênh lệch sút 2 điểm đối với D01
6 giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ ngữ điệu Anh NTH04D0136.4Điểm thi TN THPT, nước ngoài ngữ nhân 2
7 marketing quốc tế team ngành quản lí trị gớm doanh; kinh doanh quốc tế; quản ngại trị khách hàng sạn; kinh doanh TC3DGNLQGHN28.1
8 kinh tế đối nước ngoài đội ngành gớm tế, kinh tế tài chính quốc tế TC1DGNLQGHN28.1
9 giờ Trung thương mại ngôn từ Trung Quốc NTH06D01, D0436.6Điểm thi TN THPT, ngoại ngữ nhân 2Tổ phù hợp D04 chênh lệch bớt 2 điểm so với D01
10 Luật thương mại dịch vụ quốc tế cách thức NTH01-01A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D0227.5Điểm thi TN THPT, những tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với một khối A00
11 tài chính quốc tế team ngành gớm tế, kinh tế quốc tế TC2DGNLQGHN28
12 Tài chính quốc tế kế toán tài chính , Tài bao gồm - bank TC5DGNLQGHN27.9
13 cai quản trị kinh doanh quốc tế team ngành quản trị khiếp doanh; marketing quốc tế; cai quản trị khách sạn; marketing TC4DGNLQGHN27.9
14 kế toán - kiểm toán kế toán , Tài chính - bank NTH08A00, A01, D01, D0723.5Kế toán, Điểm thi TN THPT
15 kinh doanh quốc tế đội ngành quản trị tởm doanh; marketing quốc tế; quản lí trị khách hàng sạn; sale NTH08A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT

*

*