1. Điểm trúng tuyển chọn theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông KV3

TT

Tên

Tổ hợp

Điểm chuẩn

TC

phụ 1

TC phụ 2

TC

phụ 3 (*)

1

52220201

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)

D01

33.00

8.80

7.40

NV1 -> NV2

2

52310101

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

A00, A01, D01

23.25

7.60

6.50

NV1-> NV4

3

52310106

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

A00, A01, D01

23.50

7.80

7.20

NV1-> NV3

4

52340101A

Quản trị sale (Quản trị gớm doanh)

A00, A01, D01

23.50

6.00

8.60

NV1-> NV4

5

52340101Q

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

A00, A01, D03

22.00

7.80

6.80

NV1-> NV6

6

52340101QT

Quản trị marketing (Tiếng Trung mến mại)

A00, A01, D04

22.50

7

52340103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (QT dịch vụ du ngoạn và lữ hành)

A00, A01, D01

23.25

7.60

7.40

NV1-> NV2

8

52340107

Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn)

A00, A01, D01

23.25

7.80

7.20

NV1-> NV2

9

52340115C

Marketing (Marketing mến mại)

A00, A01, D01

24.50

7.40

7.25

NV1-> NV3

10

52340115T

Marketing (Quản trị yêu quý hiệu)

A00, A01, D01

23.25

7.60

7.80

NV1-> NV2

11

52340120

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

A00, A01, D01

23.75

7.40

8.60

NV1

12

52340199

Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử)

A00, A01, D01

23.25

8.00

9.40

NV1-> NV4

13

52340201

Tài bao gồm - ngân hàng (Tài bao gồm – bank thương mại)

A00, A01, D01

22.00

7.80

6.20

NV1-> NV10

14

52340301

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

A00, A01, D01

24.00

7.80

7.80

NV1-> NV4

15

52340404

Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp)

A00, A01, D01

22.50

7.60

6.60

NV1-> NV6

16

52340405

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị khối hệ thống thông tin gớm tế)

A00, A01, D01

22.00

7.20

6.75

NV1-> NV2

17

52380107

Luật kinh tế tài chính (Luật tởm tế)

A00, A01, D01

22.75

7.00

7.20

NV1-> NV3

(*) tiêu chuẩn phụ 3 do bộ GD&ĐT quy định

Thí sinh rất có thể tra cứu công dụng tuyển sinh trên https://tmu.edu.vn/vi/tra-cuu-diem/ hoặc http://kqtsmb.hust.edu.vn

2. Chứng thực nguyện vọng học tập tại Trường