STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế tài chính HQT03A0026.15Điểm thi TN THPTTCP: Toán >=9.2
2 quan hệ thế giới quan tiền hệ nước ngoài HQT01A01, D01, D07, D0626.85Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=9.4
3 Luật quốc tế phép tắc HQT04A01, D01, D07, D0626.5Điểm thi TN THPTTCP: ngoại ngữ >=8.75
4 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh HQT02A01, D01, D0735.07Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=8.6
5 kinh tế quốc tế kinh tế HQT03A01, D01, D07, D0626.15Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=9.2
6 quan lại hệ quốc tế quan hệ thế giới HQT01D03, D0425.85Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=9.4
7 Luật thế giới hiện tượng HQT04D03, D0425.5Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=8.75
8 kinh tế quốc tế kinh tế tài chính HQT03D03, D0425.15Điểm thi TN THPTTCP: ngoại ngữ >=9.2
9 quan tiền hệ thế giới quan liêu hệ quốc tế HQT01C0027.85Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ văn >=9.4
10 Luật nước ngoài pháp luật HQT04C0027.5Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ văn >=8.75
11 quan lại hệ nước ngoài quan tiền hệ quốc tế HQT01A01, D01, D06, D07, XDHB30.97Học bạ
12 truyền thông media quốc tế media quốc tế HQT05A01, D01, D07, D0627.35Điểm thi TN THPTTCP: ngoại ngữ >=8.6
13 truyền thông quốc tế truyền thông quốc tế HQT05D03, D0425.15Điểm thi TN THPTTCP: ngoại ngữ >=8.6
14 truyền thông media quốc tế truyền thông quốc tế HQT05C0028.35Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ văn >=8.6
15 quan lại hệ nước ngoài quan tiền hệ quốc tế HQT02D03, D04, XDHB29.97Học bạ
16 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế HQT06A0026.6Điểm thi TN THPTTCP: Toán >=9
17 marketing quốc tế sale quốc tế HQT06A00, A01, D07, D0626.6Điểm thi TN THPTTCP: nước ngoài ngữ >=9
18 marketing quốc tế marketing quốc tế 7340120D03, D0425.6Điểm thi TN thpt TCP: nước ngoài ngữ >=9
19 quan tiền hệ nước ngoài quan liêu hệ thế giới HQT03C00, XDHB31.97Học bạ
20 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh HQT02A01, D01, D07, XDHB40.24Học bạ
21 tài chính quốc tế kinh tế HQT03A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.05Học bạ
22 kinh tế quốc tế kinh tế HQT04C00, XDHB30.05Học bạ
23 Luật nước ngoài hiện tượng HQT04A01, D01, D06, D07, XDHB30.73Học bạ
24 Luật nước ngoài vẻ ngoài HQT05D03, D04, XDHB29.73Học bạ
25 Luật quốc tế dụng cụ HQT06C00, XDHB31.73Học bạ
26 truyền thông quốc tế truyền thông media quốc tế HQT05A01, D01, D06, D07, XDHB31.18Học bạ
27 media quốc tế truyền thông quốc tế HQT06D03, D04, XDHB30.18Học bạ
28 media quốc tế truyền thông quốc tế HQT07C00, XDHB32.18Học bạ
29 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế HQT06A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.08Học bạ
30 kinh doanh quốc tế sale quốc tế HQT07D03, D04, XDHB30.08Học bạ
31 chế độ HQT07A01, D01, D06, D07, XDHB30.83Luật thương mại quốc tế, học bạ
32 chính sách HQT08D03, D04, XDHB29.83Học bạ
33 luật pháp HQT09C00, XDHB31.83Học bạ
34 hàn quốc học HQT08-01A01, D01, D07, XDHB30.73Học bạ
35 nước hàn học HQT08-02C00, XDHB31.73Học bạ
36 Hoa Kỳ học tập HQT08-02A01, D01, D07, XDHB30.63Học bạ
37 Hoa Kỳ học tập HQT08-03C00, XDHB31.63Học bạ
38 Nhật bạn dạng học HQT08-03A01, D01, D06, D07, XDHB30.61Học bạ
39 Nhật bạn dạng học HQT08-04C00, XDHB31.61Học bạ
40 trung hoa học HQT08-04A01, D01, D07, XDHB30.72Học bạ
41 china học HQT08-05D04, XDHB29.72Học bạ
42 trung hoa học HQT08-06C00, XDHB31.72Học bạ
43 nguyên tắc HQT07A01, D01, D07, D0626.75Luật thương mại dịch vụ Quốc tếĐiểm thi TN trung học phổ thông TCP: nước ngoài ngữ >=8.5
44 nguyên tắc HQT07C0027.75Luật dịch vụ thương mại Quốc tếĐiểm thi TN thpt TCP: Văn >=8.5
45 nước hàn học HQT08-01A01, D01, D0728Điểm thi TN thpt TCP: nước ngoài ngữ >=8.75
46 nước hàn học HQT08-01C0029Điểm thi TN thpt TCP: Ngữ văn >=8.75
47 Hoa Kỳ học tập HQT08-02A01, D01, D0726.55Điểm thi TN thpt TCP: nước ngoài ngữ >=9.4
48 Hoa Kỳ học tập HQT08-02C0027.55Điểm thi TN trung học phổ thông TCP: Ngữ văn >=9.4
49 Nhật phiên bản học HQT01-03A01, D01, D07, D0627Điểm thi TN thpt TCP: ngoại ngữ >=9
50 Nhật bản học HQT08-03C0028Điểm thi TN thpt TCP: Ngữ văn >=9
51 china học HQT08-04A01, D01, D0728.25Điểm thi TN trung học phổ thông TCP: nước ngoài ngữ >=9.6
52 trung hoa học HQT08-04D0427.25Điểm thi TN trung học phổ thông TCP: ngoại ngữ >=9.6
53 trung hoa học HQT01-04C0029.25Điểm thi TN thpt TCP: Ngữ văn >=9.6

*

*