STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB37Xét học tập bạAnh*2
2 ngôn từ Trung Quốc ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, XDHB35.5Xét học bạAnh*2
3 làng hội học tập làng hội học 7310301D14, XDHB31.5Xét học tập bạVăn*2
4 phượt và lữ khách nước ta học 7310630D14, XDHB34Xét học bạVăn*2
5 phượt và cai quản du kế hoạch việt nam học 7310630QD14, XDHB34Xét học bạVăn*2
6 quản lí trị nguồn lực lượng lao động quản trị marketing 7340101D01, XDHB37Anh*2Xét học bạ
7 quản lí trị quán ăn - hotel quản ngại trị marketing 7340101ND01, XDHB35.75Xét học bạAnh*2
8 marketing sale 7340115D01, XDHB37.5Xét học bạAnh*2
9 sale quốc tế sale quốc tế 7340120D01, XDHB37.5Xét học tập bạToán*2
10 Tài chủ yếu - ngân hàng Tài chính - ngân hàng 7340201D01, XDHB36Xét học bạToán*2
11 kế toán kế toán tài chính 7340301D01, XDHB35.5Xét học tập bạToán*2
12 tình dục lao động quan hệ giới tính lao động 7340408D01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
13 luật dụng cụ 7380101D14, XDHB36Xét học bạVăn*2
14 chính sách phương pháp 7380101D01, XDHB36Xét học bạAnh*2
15 công nghệ sinh học technology sinh học 7420201B08, XDHB33.25Xét học bạSinh*2
16 Khoa học môi trường thiên nhiên Khoa học môi trường 7440301B08, XDHB26Xét học tập bạToán*2
17 Khoa học môi trường thiên nhiên Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301D07, XDHB26Xét học tập bạToán*2
18 Toán ứng dụng Toán áp dụng 7460112A01, XDHB28Xét học bạToán*2
19 những thống kê thống kê 7460201A01, XDHB28Xét học bạToán*2
20 Khoa học máy vi tính Khoa học máy tính xách tay 7480101A01, XDHB36.5Xét học tập bạToán*2
21 Mạng máy vi tính và media dữ liệu Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu 7480102A01, XDHB34.5Xét học tập bạToán*2
22 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A01, XDHB37Xét học bạToán*2
23 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406B08, XDHB26Xét học bạToán*2
24 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406D07, XDHB26Xét học tập bạToán*2
25 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A01, XDHB31.75Xét học bạToán*2
26 Kỹ thuật điện 7520201A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
27 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A01, XDHB28Xét học bạToán*2
28 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá 7520216A01, XDHB32.5Xét học bạToán*2
29 chuyên môn hoá học 7520301D07, XDHB33Xét học bạHóa*2
30 quy hướng vùng và thành phố 7580105A01, XDHB27Xét học bạToán*2
31 Kỹ thuật thiết kế 7580201A01, XDHB29Xét học bạToán*2
32 quản lý thể dục thể dục thể thao 7580205A01, XDHB27Xét học bạToán*2
33 dược khoa 7720201D07, XDHB35.5Xét học bạHóa*2
34 công tác xã hội 7760101D14, XDHB27Xét học tập bạVăn*2
35 cai quản thể dục thể thao 7810301D01, XDHB31.5kinh doanh thể dục thể thao và tổ chức sự kiệnXét học bạ, Anh*2
36 Golf Golf 7810302D01, XDHB27Xét học tập bạAnh*2
37 bảo hộ lao động 7850201B08, XDHB27Xét học tập bạToán*2
38 bảo hộ lao hễ 7850201D07, XDHB27Xét học bạToán*2
39 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh F7220201D01, XDHB33.5Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
40 du lịch và lữ khách việt nam học F7310630QD14, XDHB27Du kế hoạch và thống trị du lịch_Chất lượng caoXét học tập bạ, Văn*2
41 quản ngại trị nguồn lực lượng lao động quản ngại trị kinh doanh F7340101D01, XDHB35.5Quản trị nguồn nhân lực, unique caoXét học bạ, Anh*2
42 cai quản trị nhà hàng quán ăn - hotel quản ngại trị marketing F7340101ND01, XDHB33Quản trị quán ăn - khách hàng sạn, unique caoXét học tập bạ, Anh*2
43 sale marketing F7340115D01, XDHB36Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
44 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế F7340120D01, XDHB36.5Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
45 Tài thiết yếu - bank Tài bao gồm - ngân hàng F7340201D01, XDHB33Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
46 kế toán tài chính kế toán tài chính F7340301D01, XDHB31Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
47 chính sách hình thức F7380101D14, XDHB31Chất lượng caoXét học tập bạ, Văn*2
48 cơ chế hiện tượng F7380101D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
49 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học F7420201B08, XDHB27Chất lượng caoXét học tập bạ, Sinh*2
50 Khoa học máy tính Khoa học máy vi tính F7480101A01, XDHB32Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
51 Kỹ thuật ứng dụng F7480103A01, XDHB33Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
52 Kỹ thuật điện F7520201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
53 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông F7520207A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
54 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá F7520216A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
55 Kỹ thuật kiến thiết F7580201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
56 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh N7220201D01, XDHB28phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
57 phượt và lữ khách vn học N7310630D14, XDHB27Du lịch và lữ hành, chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
58 quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn quản ngại trị sale N7340101ND01, XDHB29Quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạnphân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
59 sale kinh doanh N7340115D01, XDHB29phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
60 kế toán tài chính kế toán N7340301D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Toán*2
61 luật pháp mức sử dụng N7380101D14, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Văn*2
62 lý lẽ phép tắc N7380102D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
63 Kỹ thuật ứng dụng N7480103A01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Toán*2
64 xây dựng công nghiệp kiến tạo công nghiệp 7210402H00, H01, H0223Vẽ HHMT*2, HHMT≥6.0Điểm thi TN THPT
65 kiến tạo đồ họa thiết kế đồ họa 7210403H0027Vẽ HHMT*2, HHMT≥6.0Điểm thi TN THPT
66 thi công thời trang 7210404H00, H01, H0224Vẽ HHMT*2, HHMT≥6.0Điểm thi TN THPT
67 ngữ điệu Anh ngôn ngữ Anh 7220201D01, D1134Ngoại ngữ*2Điểm thi TN THPT
68 ngữ điệu Trung Quốc ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, D04, D11, D5533Ngoại ngữ*2Điểm thi TN THPT
69 xã hội học tập thôn hội học tập 7310301A01, C00, C01, D0128.5A01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
70 du lịch và lữ hành vn học 7310630A01, C00, C01, D0131.8A01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
71 phượt và thống trị du lịch vn học 7310630QA01, C00, C01, D0131.8A01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
72 quản lí trị nguồn lực lượng lao động quản lí trị kinh doanh 7340101A00, A01, D0133.6A00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
73 quản trị nhà hàng - hotel quản trị marketing 7340101NA00, A01, D0130.5A00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
74 sale sale 7340115A00, A01, D0134.8A00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
75 sale quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D0134.5A00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
76 Tài chính - ngân hàng Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0733.6A00: Toán*2A01, D01, D07: Anh*2Điểm thi TN THPT
77 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, C01, D0133.3A00, C01: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
78 quan hệ nam nữ lao rượu cồn quan hệ giới tính lao rượu cồn 7340408A00, A01, C01, D0127A00, C01: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
79 vẻ ngoài nguyên lý 7380101A00, A01, C00, D0133.5A00, A01: Toán*2C00, D01: Văn*2Điểm thi TN THPT
80 technology sinh học tập công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D0826.5A00: Hóa*2B00, D08: Sinh*2Điểm thi TN THPT
81 Khoa học môi trường Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D07, A0122Toán*2Điểm thi TN THPT
82 Toán vận dụng Toán áp dụng 7460112A00, A0131.1Toán*2Điểm thi TN THPT
83 thống kê thống kê lại 7460201A00, A0129.1Toán*2Điểm thi TN THPT
84 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D0135Toán*2Điểm thi TN THPT
85 Mạng laptop và truyền thông dữ liệu Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu 7480102A00, A01, D0134.5Toán*2Điểm thi TN THPT
86 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D0135.4Toán*2Điểm thi TN THPT
87 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, B00, D07, A0122Toán*2Điểm thi TN THPT
88 kỹ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, C0128.5Toán*2Điểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, C0127.5Toán*2Điểm thi TN THPT
90 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, C0129.5Toán*2Điểm thi TN THPT
91 Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá 7520216A00, A01, C0131.7Toán*2Điểm thi TN THPT
92 nghệ thuật hoá học 7520301A00, B00, D0728.5Hóa*2Điểm thi TN THPT
93 phong cách thiết kế 7580101V00, V0126Vẽ HHMT*2, HHMT≥6.0Điểm thi TN THPT
94 quy hướng vùng và đô thị 7580105A00, A01, V00, V0123A00, A01: Toán*2V00, V01: Vẽ*2Điểm thi TN THPT
95 kiến thiết nội thất 7580108V00, V01, H0224Vẽ HHMT*2, HHMT≥6.0Điểm thi TN THPT
96 Kỹ thuật tạo ra 7580201A00, A01, C0125Toán*2Điểm thi TN THPT
97 làm chủ thể dục thể dục 7580205A00, A01, C0123Toán*2Điểm thi TN THPT
98 dược khoa 7720201A00, B00, D0733.2Hóa*2, HSG lớp 12Điểm thi TN THPT
99 công tác xã hội 7760101A01, C00, C01, D0125.3A01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
100 quản lý thể dục thể dục thể thao 7810301A01, D01, T00, T0127A01, D01: Anh*2T00, T01: NK TDTT*2Điểm thi TN THPT
101 Golf Golf 7810302A01, D01, T00, T0123A01, D01: Anh*2T00, T01: NK TDTT*2Điểm thi TN THPT
102 bảo hộ lao hễ 7850201A00, B00, D07, A0123Toán*2Điểm thi TN THPT
103 xây cất đồ họa thi công đồ họa F7210403H0023HHMT≥6.0, Vẽ HHMT*2, CLCĐiểm thi TN THPT
104 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh F7220201D01, D1129.9Ngoại ngữ*2, CLCĐiểm thi TN THPT
105 phượt và lữ hành việt nam học F7310630QA01, C00, C01, D0127CLCA01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
106 quản lí trị nguồn lực lượng lao động quản trị sale F7340101A00, A01, D0132.7CLCA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
107 quản lí trị nhà hàng - khách sạn quản lí trị sale F7340101NA00, A01, D0129.1CLCA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
108 sale sale F7340115A00, A01, D0133.5CLCA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
109 marketing quốc tế sale quốc tế F7340120A00, A01, D0132.8CLCA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
110 Tài chính - bank Tài bao gồm - ngân hàng F7340201A00, A01, D01, D0730.1CLCA00: Toán*2A01, D01, D07: Anh*2Điểm thi TN THPT
111 kế toán kế toán F7340301A00, A01, C01, D0129.2CLCA00, C01: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
112 chính sách luật F7380101A00, A01, C00, D0132.1CLCA00, A01: Toán*2C00, D01: Văn*2Điểm thi TN THPT
113 technology sinh học technology sinh học F7420201A00, B00, D0822CLCA00: Hóa*2B00, D08: Sinh*2Điểm thi TN THPT
114 Khoa học laptop Khoa học máy tính xách tay F7480101A00, A01, D0134.5CLCToán*2Điểm thi TN THPT
115 Kỹ thuật phần mềm F7480103A00, A01, D0134.5CLCToán*2Điểm thi TN THPT
116 Kỹ thuật năng lượng điện F7520201A00, A01, C0122CLCToán*2Điểm thi TN THPT
117 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông F7520207A00, A01, C0122CLCToán*2Điểm thi TN THPT
118 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá F7520216A00, A01, C0125CLCToán*2Điểm thi TN THPT
119 Kỹ thuật gây ra F7580201A00, A01, C0122CLCToán*2Điểm thi TN THPT
120 ngữ điệu Anh ngôn ngữ Anh FA7220201D01, D1125CT ĐH bởi tiếng AnhNgoại ngữ*2Điểm thi TN THPT
121 du lịch và quản lý du kế hoạch nước ta học FA7310630QA01, C00, C01, D0124CT ĐH bởi tiếng AnhA01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
122 quản trị nhà hàng - khách sạn cai quản trị kinh doanh FA7340101NA00, A01, D0127CT ĐH bằng tiếng AnhA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
123 sale marketing FA7340115A00, A01, D0127CT ĐH bằng tiếng AnhA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
124 marketing quốc tế sale quốc tế FA7340120A00, A01, D0127CT ĐH bởi tiếng AnhA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
125 Tài bao gồm - ngân hàng Tài chính - bank FA7340201A00, A01, D01, D0724CT ĐH bởi tiếng AnhA00: Toán*2A01, D01, D07: Anh*2Điểm thi TN THPT
126 kế toán kế toán FA7340301A00, A01, C01, D0124Kế toán quốc tếA00, C01: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
127 công nghệ sinh học công nghệ sinh học FA7420201A00, B00, D0824CT ĐH bằng tiếng AnhA00: Hóa*2B00, D08: Sinh*2Điểm thi TN THPT
128 Khoa học máy tính Khoa học máy tính FA7480101A00, A01, D0124CT ĐH bằng tiếng AnhToán*2Điểm thi TN THPT
129 Kỹ thuật ứng dụng FA7480103A00, A01, D0124CT ĐH bởi tiếng AnhToán*2Điểm thi TN THPT
130 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá FA7520216A00, A01, C0124CT ĐH bởi tiếng AnhToán*2Điểm thi TN THPT
131 Kỹ thuật kiến tạo FA7580201A00, A01, C0124CT ĐH bởi tiếng AnhToán*2Điểm thi TN THPT
132 ngôn ngữ Anh ngôn ngữ Anh N7220201D01, D1124PH Khánh HòaNgoại ngữ*2Điểm thi TN THPT
133 phượt và lữ hành vn học N7310630A01, C00, C01, D0122PH Khánh HòaA01, D01: Anh*2C00, C01: Văn*2Điểm thi TN THPT
134 quản lí trị nhà hàng - hotel quản ngại trị marketing N7340101NA00, A01, D0124PH Khánh HòaA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
135 kinh doanh kinh doanh N7340115A00, A01, D0124PH Khánh HòaA00: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
136 kế toán tài chính kế toán tài chính N7340301A00, A01, C01, D0122PH Khánh HòaA00, C01: Toán*2A01, D01: Anh*2Điểm thi TN THPT
137 hình thức vẻ ngoài N7380101A00, A01, C00, D0122PH Khánh HòaA00, A01: Toán*2C00, D01: Văn*2Điểm thi TN THPT
138 Kỹ thuật ứng dụng N7480103A00, A01, D0122PH Khánh HòaToán*2Điểm thi TN THPT
139 xây dựng công nghiệp xây dựng công nghiệp 7210402DGNLHCM650HHMT≥6.0
140 kiến tạo đồ họa kiến tạo đồ họa 7210403DGNLHCM700HHMT≥6.0
141 xây cất thời trang 7210404DGNLHCM650HHMT≥6.0
142 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM800
143 ngôn từ Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLHCM800
144 xã hội học xóm hội học 7310301DGNLHCM650
145 phượt và lữ khách nước ta học 7310630DGNLHCM700
146 du ngoạn và quản lý du kế hoạch việt nam học 7310630QDGNLHCM700
147 quản trị nguồn nhân lực quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM800
148 quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn quản lí trị marketing 7340101NDGNLHCM800
149 sale sale 7340115DGNLHCM870
150 sale quốc tế marketing quốc tế 7340120DGNLHCM870
151 Tài chính - bank Tài bao gồm - bank 7340201DGNLHCM750
152 kế toán kế toán 7340301DGNLHCM720
153 quan hệ lao cồn quan hệ giới tính lao cồn 7340408DGNLHCM700
154 qui định mức sử dụng 7380101DGNLHCM720
155 công nghệ sinh học tập technology sinh học 7420201DGNLHCM680
156 Khoa học môi trường thiên nhiên Khoa học môi trường xung quanh 7440301DGNLHCM650
157 Toán vận dụng Toán vận dụng 7460112DGNLHCM680
158 thống kê lại thống kê lại 7460201DGNLHCM680
159 Khoa học máy vi tính Khoa học máy vi tính 7480101DGNLHCM850
160 Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu 7480102DGNLHCM800
161 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNLHCM850
162 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406DGNLHCM650
163 kỹ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM680
164 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM650
165 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM650
166 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá 7520216DGNLHCM680
167 chuyên môn hoá học tập 7520301DGNLHCM680
168 bản vẽ xây dựng 7580101DGNLHCM680HHMT≥6.0
169 quy hoạch vùng và city 7580105DGNLHCM650
170 thi công nội thất 7580108DGNLHCM650HHMT≥6.0
171 Kỹ thuật chế tạo 7580201DGNLHCM650
172 làm chủ thể dục thể thao 7580205DGNLHCM650
173 dược học 7720201DGNLHCM800HSG lớp 12
174 công tác làm việc xã hội 7760101DGNLHCM650
175 làm chủ thể dục thể thao 7810301DGNLHCM650
176 Golf Golf 7810302DGNLHCM650
177 bảo hộ lao đụng 7850201DGNLHCM650
178 xây dựng đồ họa xây cất đồ họa F7210403DGNLHCM650CLC, HHMT≥6.0
179 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh F7220201DGNLHCM700CLC
180 du lịch và lữ khách vn học F7310630QDGNLHCM650CLC
181 quản trị nguồn nhân lực quản trị sale F7340101DGNLHCM700CLC
182 quản trị nhà hàng - khách sạn quản lí trị sale F7340101NDGNLHCM700CLC
183 marketing sale F7340115DGNLHCM750CLC
184 marketing quốc tế sale quốc tế F7340120DGNLHCM750CLC
185 Tài thiết yếu - bank Tài chủ yếu - bank F7340201DGNLHCM700CLC
186 kế toán kế toán F7340301DGNLHCM650CLC
187 chế độ lý lẽ F7380101DGNLHCM650CLC
188 technology sinh học tập công nghệ sinh học tập F7420201DGNLHCM650CLC
189 Khoa học máy vi tính Khoa học máy vi tính F7480101DGNLHCM800CLC
190 Kỹ thuật ứng dụng F7480103DGNLHCM800CLC
191 Kỹ thuật điện F7520201DGNLHCM650CLC
192 Kỹ thuật điện tử - viễn thông F7520207DGNLHCM650CLC
193 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá F7520216DGNLHCM650CLC
194 Kỹ thuật thi công F7580201DGNLHCM650CLC
195 ngôn từ Anh ngôn từ Anh FA7220201DGNLHCM700CT ĐH bằng tiếng Anh
196 du ngoạn và cai quản du kế hoạch việt nam học FA7310630QDGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
197 quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn quản ngại trị marketing FA7340101NDGNLHCM650CT ĐH bằng tiếng Anh
198 sale marketing FA7340115DGNLHCM700CT ĐH bởi tiếng Anh
199 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế FA7340120DGNLHCM700CT ĐH bởi tiếng Anh
200 Tài thiết yếu - ngân hàng Tài bao gồm - ngân hàng FA7340201DGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
201 kế toán tài chính kế toán FA7340301DGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
202 technology sinh học công nghệ sinh học tập FA7420201DGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
203 Khoa học máy vi tính Khoa học máy tính FA7480101DGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
204 Kỹ thuật ứng dụng FA7480103DGNLHCM650CT ĐH bằng tiếng Anh
205 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá FA7520216DGNLHCM650CT ĐH bằng tiếng Anh
206 Kỹ thuật thi công FA7580201DGNLHCM650CT ĐH bởi tiếng Anh
207 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh N7220201DGNLHCM650PH Khánh Hòa
208 phượt và lữ khách việt nam học N7310630DGNLHCM650PH Khánh Hòa
209 quản trị quán ăn - hotel cai quản trị kinh doanh N7340101NDGNLHCM650PH Khánh Hòa
210 kinh doanh kinh doanh N7340115DGNLHCM650PH Khánh Hòa
211 kế toán tài chính kế toán tài chính N7340301DGNLHCM650PH Khánh Hòa
212 nguyên tắc lý lẽ N7380101DGNLHCM650PH Khánh Hòa
213 Kỹ thuật phần mềm N7480103DGNLHCM650PH Khánh Hòa