Tổng hợp Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử của Bộ giáo dục. Lứa 2005 chuẩn bị kỳ thi nước rút THPT Quốc gia 2023, bài viết này sẽ tổng hợp tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 gồm: Toán, Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý và Giáo dục công dân. Giúp học sinh lớp 12 dễ dàng chinh phục điểm 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2023 sắp tới. Tất cả các tài liệu đều chuẩn cấu trúc của bộ giáo dục và chắn chắn xuất hiện trong đề thi sắp tới. Chúc các em may mắn.

BẤM VÀO TỪNG TÀI LIỆU ÔN THI ĐỂ TẢI VỀ

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử:

50 đề tổng ôn thi thử Lịch sử THPT Quốc gia 2023 giống đề thi thật

Toàn bộ hệ thống lý thuyết và trắc nghiệm Lịch sử 12 ôn thi THPTQG 2023

Bộ trắc nghiệm hoàn chỉnh Lịch sử THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

Câu hỏi từ khoá trọng tâm ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử cấp tốc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 7

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 8

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Lịch sử ĐGNL ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán:

50 dạng Toán chắc chắn xuất hiện tại đề thi THPT Quốc gia 2023 

Tổng hợp 41 đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 2016 – 2022 của Bộ GD

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022) WORD, PDF

Trắc nghiệm Đường tiệm cận – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Trắc nghiệm Nhận dạng đồ thị hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF 

Trắc nghiệm GTLN và GTNN của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Bài tập Trắc nghiệm cực trị của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF 

Trắc nghiệm sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Bộ đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2023 của Bộ giáo dục

Hướng dẫn giải Toán THPT Quốc gia 2023 bằng Casio FX-580 VNX

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán phát triển từ đề minh hoạ

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý:

50 đề thi thử tổng ôn THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý của Bộ giáo dục 

1000 câu lý thuyết ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý của Bộ giáo dục

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Hoá Học:

40 đề công phá 10 điểm Hóa học THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

30 Bộ đề thi thử minh hoạ ĐẶC BIỆT THPT Quốc gia 2023 môn Hoá học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Sinh Học:

Chinh phục 10 điểm Lý thuyết Sinh học 12 ôn thi THPT Quốc gia 2023

50 Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sinh học luyện 8,5+ điểm – Giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn:

Tải sách PDF 3 cuốn Vàng Xanh Hồng Ôn thi Ngữ văn – Trần Thùy Dương 

22 đề Nghị luận văn học dạng so sánh ôn thi THPT Quốc gia 2023

Đề cương ôn tập THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ văn của Bộ giáo dục 

Sách Chiến thuật ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn – WORD, PDF

45 đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ văn – Đáp án chi tiết 

Tổng ôn toàn bộ kiến thức Ngữ văn 12 THPT Quốc Gia 2023 WORD, PDF

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Địa Lý:

Từ khóa câu hỏi Địa lý 12 trọng tâm THPT Quốc gia 2023 luyện 10 điểm của Bộ giáo dục

Trắc nghiệm Địa lý THPT Quốc gia 2023 theo chủ đề nâng cao của Bộ GD

42 Đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia 2023 Địa lý xuất hiện 90% trong đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Giáo dục công dân:

Ngân hàng trắc nghiệm GDCD 12 theo bài ôn thi THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

50 đề thi thử minh hoạ THPT Quốc gia 2023 môn GDCD luyện 10 điểm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh:

45 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 giống đề thi chính thức

Trọng tâm ngắn gọn Lý thuyết Tiếng anh lớp 12 – WORD, PDF

Tải sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh THPT 2023 – Mai Lan Hương PDF, WORD miễn phí 

Tải sách Trọng tâm kiến thức tiếng Anh 2023 cô Trang Anh file pdf, word

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Với bộ tài liệu Tổng hợp Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử của Bộ giáo dục hi vọng rằng Captoc.vn đã giúp các em học sinh 2005, lớp 12, thí sinh tự do có đầy đủ kiến thức đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2023.

Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh đề cương ôn tập Lịch Sử lớp 12 kèm bài tập trắc nghiệm để tham khảo. Nội dung đề cương bám sát chương trình sách giáo khoa được trình bày ngắn gọn, chính xác giúp thí sinh tiện ôn tập.

Nội dung Lịch sử lớp 12 gồm các chương bài sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Bài 3: Các nước Đông Bắc ÁBài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ


Bạn đang xem: Đề cương ôn thi đại học môn sử

Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000)

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XXBài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Đề cương ôn tập Lịch Sử lớp 12 kèm bài tập trắc nghiệm

XEM VÀ TẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12 CHO THI THPT QUỐC GIA TẠI ĐÂY

Suzy


*Xem thêm: Mã Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội Năm 2022, Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Thủ Đô Hà Nội 2022

*

*
*
*
*
*
*
*