Tổng vừa lòng Tài liệu ôn thi THPT tổ quốc 2023 môn lịch sử của cỗ giáo dục. Lứa 2005 sẵn sàng kỳ thi nước rút THPT quốc gia 2023, bài viết này sẽ tổng hợp tất cả tài liệu ôn thi THPT giang sơn 2023 gồm: Toán, đồ vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Ngữ Văn, định kỳ Sử, Địa Lý và giáo dục công dân. Giúp học viên lớp 12 dễ dàng chinh phục điểm 10 trong kỳ thi THPT tổ quốc 2023 chuẩn bị tới. Toàn bộ các tài liệu mọi chuẩn cấu tạo của bộ giáo dục và đào tạo và chắn chắn lộ diện trong đề thi sắp đến tới. Chúc các em may mắn.

BẤM VÀO TỪNG TÀI LIỆU ÔN THI ĐỂ TẢI VỀ

Tất cả tài liệu ôn thi THPT nước nhà 2023 môn kế hoạch Sử:

50 đề tổng ôn thi thử lịch sử dân tộc THPT đất nước 2023 giống như đề thi thật

Toàn cỗ hệ thống lý thuyết và trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 ôn thi THPTQG 2023

Bộ trắc nghiệm hoàn chỉnh Lịch sử THPT non sông 2023 của cục giáo dục

Câu hỏi trường đoản cú khoá trọng tâm ôn thi THPT quốc gia 2023 môn lịch sử hào hùng cấp tốc

Đề thi test THPT tổ quốc 2023 lịch sử hào hùng phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi demo THPT quốc gia 2023 lịch sử hào hùng phát triển trường đoản cú đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi test THPT giang sơn 2023 lịch sử vẻ vang phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi demo THPT tổ quốc 2023 lịch sử dân tộc phát triển tự đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi demo THPT tổ quốc 2023 lịch sử phát triển trường đoản cú đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi demo THPT tổ quốc 2023 lịch sử phát triển tự đề minh hoạ – Đề 6

Đề thi test THPT quốc gia 2023 lịch sử phát triển tự đề minh hoạ – Đề 7

Đề thi thử THPT tổ quốc 2023 lịch sử vẻ vang phát triển trường đoản cú đề minh hoạ – Đề 8

Đề thi demo THPT giang sơn 2023 môn lịch sử hào hùng ĐGNL ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tất cả tài liệu ôn thi THPT tổ quốc 2023 môn Toán:

50 dạng Toán chắc chắn rằng xuất hiện tại đề thi THPT non sông 2023 

Tổng vừa lòng 41 đề thi xuất sắc nghiệp thpt môn Toán từ năm nhâm thìn – 2022 của bộ GD

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp thpt môn Toán (2017 – 2022) WORD, PDF

Trắc nghiệm Đường tiệm cận – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Trắc nghiệm nhấn dạng vật thị hàm số – Đáp án cụ thể WORD, PDF 

Trắc nghiệm GTLN cùng GTNN của hàm số – Đáp án cụ thể WORD, PDF

Bài tập Trắc nghiệm cực trị của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF 

Trắc nghiệm sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Bộ đề thi thử ôn thi THPT tổ quốc môn Toán 2023 của bộ giáo dục

Hướng dẫn giải Toán THPT quốc gia 2023 bởi Casio FX-580 VNX

Bộ đề thi demo THPT nước nhà 2023 môn Toán cách tân và phát triển từ đề minh hoạ

Tất cả tài liệu ôn thi THPT nước nhà 2023 môn đồ Lý:

50 đề thi thử tổng ôn THPT quốc gia 2023 môn đồ Lý của bộ giáo dục 

1000 câu định hướng ôn thi THPT nước nhà 2023 môn đồ dùng Lý của cục giáo dục

Đề thi demo THPT quốc gia 2023 đồ Lý cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi demo THPT giang sơn 2023 vật dụng Lý cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi demo THPT giang sơn 2023 thứ Lý cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT đất nước 2023 đồ vật Lý trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi demo THPT đất nước 2023 đồ Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi test THPT đất nước 2023 trang bị Lý cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2023 môn Hoá Học:

40 đề công phá 10 điểm hóa học THPT đất nước 2023 của cục giáo dục

30 bộ đề thi test minh hoạ ĐẶC BIỆT THPT nước nhà 2023 môn Hoá học

Đề thi demo THPT non sông 2023 Hoá Học cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2023 Hoá Học trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi demo THPT nước nhà 2023 Hoá Học cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi test THPT giang sơn 2023 Hoá Học cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT đất nước 2023 Hoá Học cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT tổ quốc 2023 môn Sinh Học:

Chinh phục 10 điểm định hướng Sinh học 12 ôn thi THPT non sông 2023

50 Đề thi thử THPT tổ quốc 2023 môn Sinh học luyện 8,5+ điểm – Giải đưa ra tiết

Đề thi demo THPT giang sơn 2023 Sinh Học cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT nước nhà 2023 Sinh Học cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi test THPT giang sơn 2023 Sinh Học cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi demo THPT giang sơn 2023 Sinh Học cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi test THPT non sông 2023 Sinh Học cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tư liệu ôn thi THPT đất nước 2023 môn Ngữ Văn:

Tải sách PDF 3 cuốn xoàn Xanh Hồng Ôn thi Ngữ văn – nai lưng Thùy Dương 

22 đề xuất luận văn học dạng đối chiếu ôn thi THPT quốc gia 2023

Đề cưng cửng ôn tập THPT non sông 2023 môn Ngữ văn của bộ giáo dục 

Sách giải pháp ôn thi THPT quốc gia 2023 môn Ngữ Văn – WORD, PDF

45 đề thi test THPT đất nước 2023 môn Ngữ văn – Đáp án chi tiết 

Tổng ôn toàn thể kiến thức Ngữ văn 12 THPT non sông 2023 WORD, PDF

Đề thi test THPT nước nhà 2023 Ngữ văn cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT non sông 2023 Ngữ văn cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT nước nhà 2023 Ngữ văn cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi demo THPT nước nhà 2023 Ngữ văn cách tân và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2023 môn Địa Lý:

Từ khóa thắc mắc Địa lý 12 trung tâm THPT đất nước 2023 luyện 10 điểm của cục giáo dục

Trắc nghiệm Địa lý THPT quốc gia 2023 theo công ty đề cải thiện của cỗ GD

42 Đề thi demo ôn thi THPT quốc gia 2023 Địa lý lộ diện 90% trong đề thi

Đề thi thử THPT tổ quốc 2023 Địa Lí cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi test THPT tổ quốc 2023 Địa Lí cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi demo THPT đất nước 2023 Địa Lí cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi demo THPT quốc gia 2023 Địa Lí cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi demo THPT tổ quốc 2023 Địa Lí cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT quốc gia 2023 Địa Lí cải cách và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tư liệu ôn thi THPT tổ quốc 2023 môn giáo dục đào tạo công dân:

Ngân sản phẩm trắc nghiệm GDCD 12 theo bài ôn thi THPT đất nước 2023 của bộ giáo dục

50 đề thi demo minh hoạ THPT non sông 2023 môn GDCD luyện 10 điểm

Đề thi test THPT quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi demo THPT nước nhà 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT tổ quốc 2023 GDCD trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi test THPT tổ quốc 2023 GDCD trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 4

Tất cả tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2023 môn tiếng Anh:

45 đề thi test Tiếng Anh THPT nước nhà 2023 giống như đề thi thiết yếu thức

Trọng vai trung phong ngắn gọn kim chỉ nan Tiếng anh lớp 12 – WORD, PDF

Tải sách giải thích ngữ pháp giờ Anh trung học phổ thông 2023 – Mai Lan hương thơm PDF, WORD miễn phí 

Tải sách Trọng tâm kỹ năng và kiến thức tiếng Anh 2023 cô Trang Anh tệp tin pdf, word

Đề thi thử THPT quốc gia 2023 tiếng Anh trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT nước nhà 2023 tiếng Anh trở nên tân tiến từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT non sông 2023 tiếng Anh cải tiến và phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi demo THPT nước nhà 2023 giờ Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT nước nhà 2023 tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT nước nhà 2023 giờ đồng hồ Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Với cỗ tài liệu Tổng thích hợp Tài liệu ôn thi THPT tổ quốc 2023 môn lịch sử của cỗ giáo dục hi vọng rằng Captoc.vn đã giúp những em học sinh 2005, lớp 12, thí sinh tự do có đầy đủ kiến thức đạt điểm trên cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2023.

Tuyển sinh số xin gửi đến các sỹ tử đề cưng cửng ôn tập lịch sử dân tộc lớp 12 kèm bài xích tập trắc nghiệm để tham khảo. Nội dung đề cương bám quá sát chương trình sách giáo khoa được trình diễn ngắn gọn, đúng chuẩn giúp thí sinh luôn tiện ôn tập.

Nội dung lịch sử dân tộc lớp 12 gồm các chương bài bác sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành lẻ loi Tự thế giới Mới Sau Chiến Tranh quả đât Thứ nhị (1945 - 1949)

Bài 1: Sự hình thành riêng biệt tự nhân loại mới sau chiến tranh thế giới thứ nhị ( 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Chương III: những Nước Á, Phi cùng Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Bài 3: các nước Đông Bắc ÁBài 4: các nước Đông nam Á với Ấn Độ


Bạn đang xem: Đề cương ôn thi đại học môn sử

Bài 5: những nước Châu Phi với Mĩ Latinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật bản (1945 - 2000)

Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản

Chương V: quan liêu Hệ thế giới (1945 - 2000)

Bài 9: quan tiền hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương VI: bí quyết mạng khoa học - công nghệ và xu thế trái đất hoá

Bài 10: giải pháp mạng khoa học-công nghệ và xu hướng thế giới hóa nửa sau thế kỉ XXBài 11: Tổng kết lịch sử thế giới văn minh từ năm 1945 đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT phái nam TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: nước ta Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12: trào lưu dân tộc dân chủ ở nước ta từ năm 1919 cho năm 1925Bài 13: phong trào dân tộc dân chủ ở vn từ năm 1925 cho năm 1930

Chương II: việt nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14: phong trào cách mạng 1930-1935Bài 15: trào lưu dân công ty 1936-1939Bài 16: trào lưu giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945) Nước vn Dân nhà Cộng hòa ra đời

Chương III: vn Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Chương IV: việt nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21: sản xuất xã hội công ty nghĩa làm việc miền Bắc, chống chọi chống đế quốc Mĩ và thiết yếu quyền tp sài thành ở miền nam (1954-1965)Bài 22: dân chúng hai miền trực tiếp đại chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa đánh nhau vừa phân phối (1965-1973)Bài 23: khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế-xã hội làm việc miền Bắc, giải phóng trọn vẹn miền nam (1973-1975)

Chương V: nước ta Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 24: việt nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc loạn lạc chống Mĩ, cứu giúp nước năm 1975Bài 25: nước ta xây dựng công ty nghĩa xã hội và đấu tranh đảm bảo an toàn tổ quốc (1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường thay đổi đi lên nhà nghĩa xóm hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1919 mang đến năm 2000

Đề cưng cửng ôn tập lịch sử hào hùng lớp 12 kèm bài tập trắc nghiệm

XEM VÀ TẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12 cho THI thpt QUỐC GIA TẠI ĐÂY

Suzy


*Xem thêm: Mã Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội Năm 2022, Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Thủ Đô Hà Nội 2022

*

*
*
*
*
*
*
*