Để gồm thể kết thúc mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần phải biết được mã tổ hợp những môn xét tuyển được phương tiện chung của cục GD&ĐT.
Bạn đang xem: Đề đại học khối d 2022

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh sàng lọc ngành nghề đơn giản dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có chân thành và ý nghĩa như gắng nào ?

Mã tổ hợp môn là mọi ký hiệu nhận biết khối thi bao gồm chữ và số. Phần chữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để phân biệt tổ phù hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được giải pháp theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra giúp các em học sinh dễ dàng lựa chọn đúng chuẩn khối thi hơn.


*

Mã tổ hợp xét tuyển các môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT non sông không thể thiếu mã tổng hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy các thí sinh cần phải ghi lưu giữ được mã này bao gồm các tổng hợp xét tuyển mà các thầy cô tư vấn đăng cam kết xét tuyển Cao đẳng Dược sài Gòn đã tổng phù hợp như sau:
Xem thêm: Cặp Học Sinh Trung Học Phổ Thông Hot Nhất 2020, Beecost Mua Thông Minh

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đh chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học tập khối A bao gồm 01 môn toán học cùng 2 môn khác

A00: Toán, vật lí, hóa học A01: Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh A02: Toán, thứ lí, Sinh học tập A03: Toán, thiết bị lí, lịch sử A04: Toán, thiết bị lí, Địa lí A05: Toán, Hóa học, lịch sử hào hùng A06: Toán, Hóa học, Địa lí A07: Toán, lịch sử, Địa lí A08: Toán, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân A09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dân A10: Toán, Lý, giáo dục và đào tạo công dân A11: Toán, Hóa, giáo dục công dân A12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH thôn hội A14: Toán, công nghệ tự nhiên, Địa lí A15: Toán, KH từ nhiên, giáo dục đào tạo công dân A16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ văn A17: Toán, đồ gia dụng lý, kỹ thuật xã hội A18: Toán, Hóa học, kỹ thuật xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổng hợp môn học xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao gồm 01 môn toán học, 01 môn sinh học và 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh học tập B01: Toán, Sinh học, lịch sử B02: Toán, Sinh học, Địa lí B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn B04: Toán, Sinh học, giáo dục công dân B05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hội B08: Toán, Sinh học, giờ Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay có cách gọi khác là khối Văn bao gồm 01 môn Ngữ Văn và 2 môn học khác


C00: Ngữ văn, lịch sử, Địa lí C01: Ngữ văn, Toán, đồ dùng lí C02: Ngữ văn, Toán, hóa học C03: Ngữ văn, Toán, lịch sử C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí C05: Ngữ văn, vật lí, chất hóa học C06: Ngữ văn, đồ lí, Sinh học tập C07: Ngữ văn, vật dụng lí, lịch sử dân tộc C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh C09: Ngữ văn, đồ dùng lí, Địa lí C10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sử dân tộc C12: Ngữ văn, Sinh học, lịch sử vẻ vang C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa C14: Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dân C15: Ngữ văn, Toán, khoa học xã hội C16: Ngữ văn, đồ lí, giáo dục đào tạo công dân C17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân C19 Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục đào tạo công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn khối D

Khối D bao gồm một môn ngoại ngữ và 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh D02: Ngữ văn, Toán, giờ Nga D03: Ngữ văn, Toán, giờ Pháp D04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Trung D05: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Đức D06: Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật D07: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh D08: Toán, Sinh học, giờ Anh D09: Toán, kế hoạch sử, giờ Anh D10: Toán, Địa lí, tiếng Anh D11: Ngữ văn, thứ lí, tiếng Anh D12: Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ Anh D13: Ngữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ Anh D14: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh D16: Toán, Địa lí, giờ Đức D17: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Nga D18: Toán, Địa lí, giờ Nhật D19: Toán, Địa lí, giờ Pháp D20: Toán, Địa lí, giờ Trung D21: Toán, Hóa học, tiếng Đức D22: Toán, Hóa học, giờ Nga D23: Toán, Hóa học, tiếng Nhật D24: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Pháp D25: Toán, Hóa học, tiếng Trung D26: Toán, thứ lí, tiếng Đức D27: Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Nga D28: Toán, đồ lí, giờ Nhật D29: Toán, vật lí, tiếng Pháp D30: Toán, vật lí, giờ đồng hồ Trung D31: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Đức D32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nga D33: Toán, Sinh học, tiếng Nhật D34: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Pháp D35: Toán, Sinh học, tiếng Trung D41: Ngữ văn, Địa lí, giờ Đức D42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga D43: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật D44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp D45: Ngữ văn, Địa lí, giờ Trung D52: Ngữ văn, thứ lí, giờ đồng hồ Nga D54: Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ Pháp D55: Ngữ văn, đồ vật lí, tiếng Trung D61: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng Đức D62: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Nga D63: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ Nhật D64: Ngữ văn, lịch sử, tiếng Pháp D65: Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Trung D66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh D68: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Nga D69: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ Nhật D70: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Pháp D72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh D73: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ Đức D74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ Nga D75 Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Nhật D76: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Pháp D77: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Trung D78: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng Anh D79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng Đức D80: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga D81: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ Nhật D82: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ Pháp D83: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Trung D84: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Anh D85: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Đức D86: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Nga D87: Toán, giáo dục công dân, giờ Pháp D88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nhật D90: Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng Anh D91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Pháp D92: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Đức D93: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Nga D94: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Nhật D95: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Trung D96: Toán, khoa học xã hội, Anh D97: Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng Pháp D98: Toán, công nghệ xã hội, giờ Đức D99: Toán, công nghệ xã hội, tiếng Nga

Tổng đúng theo 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đây là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao hàm từ 1 mang lại 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối H H00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 1, năng khiếu vẽ nghệ thuật 2 H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí color H03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ năng khiếu sở trường H04: Toán, giờ Anh, Vẽ năng khiếu sở trường H05: Ngữ văn, công nghệ xã hội, Vẽ năng khiếu sở trường H06: Ngữ văn, giờ Anh,Vẽ thẩm mỹ H07: Toán, Hình họa, tô điểm H08: Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuật Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối K K01: Toán, tiếng Anh, Tin học tập Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối M M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát M01: Ngữ văn, định kỳ sử, năng khiếu sở trường M02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa M09: Toán, NK mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát) M10: Toán, giờ Anh, NK1 M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ Anh M13: Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường M14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, Toán M15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ Anh M16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, đồ dùng lý M17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, lịch sử M18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Toán M19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng Anh M20: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, thiết bị lý M21: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, lịch sử hào hùng M22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Toán M23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng Anh M24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, trang bị lý M25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, lịch sử hào hùng danh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu âm nhạc) N00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2 N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật N02: Ngữ văn, ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc vậy N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, trình độ N04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, năng khiếu sở trường N05: Ngữ Văn, gây ra kịch bạn dạng sự kiện, năng khiếu sở trường N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N08: Ngữ văn , Hòa thanh, trở nên tân tiến chủ đề và phổ thơ N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại khu vực danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối R R00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chí R01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật R02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ R03: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật R04: Ngữ văn, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – thẩm mỹ R05: Ngữ văn, giờ Anh, năng khiếu sở trường kiến thức truyền thông media list mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối S S00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2 S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao) T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể dục T01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao T02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao T03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thao T04: Toán, Lý, năng khiếu thể dục thể dục T05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu thể dục thể thao Danh sách những mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ cùng 2 môn khác) V00: Toán, đồ vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa thẩm mỹ V02: VẼ MT, Toán, tiếng Anh V03: VẼ MT, Toán, Hóa V05: Ngữ văn, đồ vật lí, Vẽ thẩm mỹ V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật V07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật V08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ thẩm mỹ V09: Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ thẩm mỹ V10: Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuật V11: Toán, giờ Trung, Vẽ thẩm mỹ

Đây là danh sách tổng hợp mã tổ hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT non sông năm 2022 cơ mà thí sinh cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng chuẩn mã tổng hợp xét tuyển cơ mà thí sinh đăng ký lựa chọn.