Đáp án đề thi THPT non sông 2022 môn Sử - Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục, đủ 24 mã đề bao gồm lời giải chi tiết và thiết yếu xác. Tất cả file download word, pdf cung cấp các em ôn luyện đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn lịch sử năm 2022


Nội dung bài xích viết

Đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2022 môn Sử Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2022 môn lịch sử vẻ vang

Cập nhật tiên tiến nhất nội dung đề thi và câu trả lời môn kế hoạch sử tốt nghiệp trung học phổ quát năm 2022 cùng đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, gồm file download miễn phí tổn định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm mục tiêu giúp học sinh lớp 12, thầy cô và quý cha mẹ tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Đáp án đồng ý của Bộ giáo dục đào tạo 2022 môn định kỳ sử thi xuất sắc nghiệp THPT

Chuyên trang công ty chúng tôi xin cập nhật đáp án chủ yếu thức của bộ năm 2022 môn Sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 chính thức cụ thể như sau:

Đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2022 môn Sử

Xem ngay nội dung đề thi định kỳ sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 không thiếu các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi THPT non sông môn lịch sử 2022 mã đề 301

Đề thi THPT non sông năm 2022 môn lịch sử dân tộc mã đề 302

Đề thi THPT giang sơn 2022 lịch sử hào hùng mã đề 303

Đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 304

Đề Sử thi THPT quốc gia năm 2022 mã đề 305

Đề Sử THPT đất nước 2022 mã đề 306

Đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 môn Sử mã đề 307

Đề thi Sử THPT non sông 2022 mã đề 308

Đề thi THPT đất nước môn Sử mã đề 309

Đề thi giỏi nghiệp thpt 2022 môn lịch sử vẻ vang mã đề 310

Đề thi THPT giang sơn 2022 lịch sử vẻ vang mã đề 311

Đề thi thpt quốc gia môn Sử năm 2022 mã đề 312

Đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 313

Đề thi thpt quốc gia môn lịch sử hào hùng 2022 mã đề 314

Đề thi Sử THPT nước nhà 2022 mã đề 315

Đề thi THPT nước nhà môn lịch sử vẻ vang 2022 mã đề 316

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 môn lịch sử hào hùng mã đề 317

Đề đại học môn Sử 2022 mã đề 318

Đề Sử thi THPT non sông năm 2022 mã đề 319

Đề thi THPT nước nhà năm 2022 môn lịch sử hào hùng mã đề 320

Đề thi THPT nước nhà môn lịch sử dân tộc 2022 mã đề 321

Đề thi Sử THPT quốc gia 2022 mã đề 322

Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn Sử năm 2022 mã đề 323

Đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 324

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022 môn kế hoạch sử

Đáp án đề thi môn Sử thi trung học tập phổ thông quốc gia năm 2022 vẫn sớm được chúng tôi cập nhật chấp nhận từ cỗ Giáo dục ngay khi có thông tin mới nhất.

Mời những bạn, thầy cô cùng quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, giải đáp môn lịch sử thpt nước nhà 2022 toàn bộ các mã đề vị đội ngũ chuyên gia giải đề của shop chúng tôi thực hiện. Mời các bạn, thầy cô cùng quý bậc cha mẹ theo dõi.

Đáp án đề thi THPT nước nhà môn lịch sử vẻ vang 2022 mã đề 301


1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.C

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.A

27.A

28.B

29.C

30.D

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.B


1.D

2.B

3.B

4.B

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.C

18.D

19.C

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.D

27.C

28.B

29.C

30.C

31.C

32.A

33.D

34.D

35.A

36.C

37.C

38.A

39.B

40.B


1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.A

7.D

8.D

9.D

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.D

16.D

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.C

23.D

24.C

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.B

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.C

39.D

40.D


1.B

2.B

3.B

4.D

5.D

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.C

12.D

13.D

14.A

15.D

16.D

17.C

18.B

19.C

20.A

21.C

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.B

40.A


1.A

2.C

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.A

10.B

11.A

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.A

30.B

31.C

32.A

33.C

34.C

35.A

36.C

37.A

38.B

39.C

40.A


1.D

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.D

8.B

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.B

20.C

21.A

22.D

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.D

30.D

31.A

32.D

33.C

34.D

35.B

36.B

37.A

38.B

39.A

40.A


1.C

2.B

3.D

4.C

5.C

6.C

7.B

8.B

9.A

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.D

28.C

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.C

39.C

40.B


1.B

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.A

16.A

17.D

18.B

19.D

20.D

21.A

22.B

23.D

24.B

25.B

26.A

27.D

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.B

40.B


1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.C

7.B

8.C

9.D

10.A

11.A

12.C

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.D

19.B

20.D

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.C

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.D

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B


1.D

2.C

3.A

4.D

5.A

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.B

29.B

30.D

31.A

32.B

33.A

34.D

35.D

36.D

37.A

38.A

39.B

40.B


1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.D

17.C

18.B

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.A

26.C

27.A

28.D

29.D

30.A

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.A

37.A

38.D

39.B

40.B


1.B

2.B

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.D

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.C

18.C

19.C

20.D

21.A

22.C

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.D

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.D


1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.B

13.B

14.D

15.C

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.B

27.A

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.D

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A


1.C

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.D

16.D

17.C

18.C

19.A

20.B

21.A

22.C

23.A

24.B

25.C

26.C

27.B

28.A

29.C

30.D

31.A

32.C

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D


1.D

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.C

18.A

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.D

25.A

26.A

27.D

28.A

29.D

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.A

36.A

37.C

38.A

39.C

40.A


1.D

2.D

3.B

4.C

5.A

6.A

7.C

8.D

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.D

17.A

18.D

19.B

20.D

21.C

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.C

30.A

31.C

32.A

33.C

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.A

40.D


1.A

2.B

3.D

4.D

5.B

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.A

12.B

13.B

14.B

15.D

16.C

17.C

18.D

19.A

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30.C

31.A

32.D

33.B

34.A

35.A

36.D

37.B

38.C

39.C

40.C


1. A

2.B

3.D

4.D

5.D

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.B

12.A

13.C

14.A

15.D

16.C

17.B

18.D

19.A

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.D

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.B

32.A

33.B

34.A

35.B

36.A

37.D

38.A

39.A

40.D


1.A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.C

7.A

8.B

9.D

10.A

11.D

12.C

13.C

14.A

15.B

16.C

17.A

18.A

19.A

20.C

21.B

22.B

23.C

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.D

30.C

31.D

32.D

33.B

34.B

35.D

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D


1.C

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.C

12.B

13.B

14.B

15.A

16.D

17.A

18.C

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.D

26.D

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.C

33.C

34.C

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.A


1.C

2.D

3.B

4.D

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.A

31.C

32.B

33.C

34.B

35.C

36.A

37.C

38.A

39.A

40.A


1.D

2.C

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.D

9.B

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.A

19.B

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.D

32.C

33.A

34.A

35.C

36.C

37.B

38.C

39.D

40.B


1.A

2.D

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.D

11.D

12.C

13.D

14.D

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.A

21.C

22.D

23.C

24.C

25.B

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.A

37.B

38.A

39.C

40.C


1.C

2.D

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.D

9.D

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.B

32.A

33.C

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A


Tham khảo thêm những bộ đề thi THPT nước nhà năm 2022 khác:

Ngoài cỗ đề thi lịch sử THPT quốc gia 2022, các bạn còn gồm thể xem thêm hướng dẫn giải các đề thi thpt Quốc gia môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng những môn học khác sẽ được update tại chăm trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu về đề thi non sông môn Sử trung học càng nhiều năm 2022 có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

TTO - Đề thi môn sử kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 được thí sinh dấn xét là dễ, chỉ việc nắm các mốc thời gian là đã có thể được 7 điểm.


*

Thí sinh dự thi tổ hợp môn KHXH trên điểm thi trường thpt Võ Thị Sáu, quận q.bình thạnh sáng 8-7 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG


*

*

*

nhắc nhở bài giải môn lịch sử kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022

TTO - Mời bạn đọc theo dõi bài bác giải môn lịch sử dân tộc thi xuất sắc nghiệp thpt 2022. Tuổi trẻ con Online sẽ update liên tục nội dung bài bác giải.


*

khuyến mãi ngay sao không thành công

Đã gồm lỗi xảy ra, mời chúng ta quay lại nội dung bài viết và triển khai lại thao tác

cù lại nội dung bài viết

1 sao = 1000đ. Tải thêm sao nhằm tham gia chuyển động tương tác bên trên Tuổi con trẻ như: Đổi rubi lưu niệm, tặng kèm sao mang lại tác giả, Shopping


Tổng biên tập: Lê ráng Chữtin tức bạn đọc Thông tin của công ty đọc sẽ được bảo mật bình yên và chỉ thực hiện trong trường hòa hợp toà soạn quan trọng để liên hệ với bạn.
Mật khẩu không đúng.

Thông tin singin không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng contact quản trị viên.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Phạm Ngọc Thạch 2020, BiếN đÁ»™Ng đIểM ChuẩN ĐH Y Dæ°Á»£C Tp

Có lỗi vạc sinh. Vui mừng thử lại sau.


Điều đáng để ý khi chọn Tuổi trẻ con Sao, các bạn đọc sẽ được trải nghiệm ngôn từ thông suốt, không bị xen lẫn lăng xê hiển thị. Bởi một số trong những bạn phát âm có cảm giác không dễ chịu hoặc cảm giác bị làm cho phiền khi có rất nhiều quảng cáo hiển thị vây quanh ngôn từ làm ngăn cách sự tập trung của chúng ta đọc. Vì chưng thế, toàn bộ các trang, chuyên mục, video đều được tắt pr hiển thị để không ảnh hưởng đến thừa trình hưởng thụ nội dung của khách hàng đọc.

Đồng thời để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của không ít bạn đọc, chúng tôi mở ra thêm 1 phương thức new để các bạn đọc có thể hỗ trợ mối cung cấp lực trở nên tân tiến báo Tuổi Trẻ bằng phương pháp đóng góp các ngôi sao sáng (có thể biến hóa ra chi tiêu giao dịch) để tham gia chuyển động và tương tác trên Tuổi trẻ Online. Cầm thể, chúng ta đọc hoàn toàn có thể là tặng ngay cho tác giả, đổi vàng lưu niệm (tùy theo chương trình), đăng ký quảng cáo, sắm sửa online…

chúng tôi tạo ra Tuổi trẻ Sao nhằm mục tiêu từng bước nâng cấp chất lượng nội dung, cung ứng thêm đều nội dung riêng, tăng thêm kết nối, shop và thực hiện những nội dung mới theo yêu cầu bạn đọc để thật sự chăm sóc và giao hàng bạn gọi ngày càng xuất sắc hơn.