Đề thi môn Sinh được đánh giá là vừa trung bình với thí sinh. Dưới đó là đề thi và lời giải môn Sinh học bởi Bộ GD&ĐT công bố

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề: 469

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: SINH HỌC – giáo dục trung học tập phổ thông

Thời gian làm bài: 60 phút, ko kể thời hạn giao đề

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ bỏ câu 1 mang lại câu 32)

Câu 1: cho thấy thêm quá trình sút phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb x AaBb mang lại đời con gồm kiểu gene aabb chỉ chiếm tỉ lệA. 50%. B.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn sinh 2013

6,25%. C. 12,5%. D. 25%.

Câu 2: Trong công tác làm việc giống, hướng tạo nên những giống cây xanh tự đa bội lẻ thường xuyên được áp dụng so với những loại cây làm sao sau đây?A. Nho, dưa hấu. B. Cà phê, ngô. C. Điều, đậu tương. D. Lúa, lạc.

Câu 3: nhân tố tiến hóa làm sao sau đây rất có thể làm cho một alen có lợi bị nockout bỏ trọn vẹn khỏi quần thể cùng một alen bất lợi trở nên thịnh hành trong quần thể?A. Tinh lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.


Câu 4: ví dụ nào tiếp sau đây phản ánh kiểu thay đổi động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không tuân theo chu kì?A. Số lượng muỗi tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông.B. số lượng cây tràm sinh hoạt rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau thời điểm bị cháy vào thời điểm tháng 3 năm 2002.C. Số lượng sâu hại cây trồng tang vào mùa xuân và mùa hè, giảm vào ngày thu và mùa đông.D. Con số ếch đồng tăng vào mùa mưa, sút vào mùa khô.

Câu 5: người mắc căn bệnh hoặc hội chứng dịch nào sau đó là một dạng thể ba?A. Hội bệnh Đao. B. Căn bệnh phêninkêto niệu.C. Hội chứng Tơcnơ. D. Các bệnh ung thư vú.

Câu 6: Ở cà chua, alen A công cụ quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho thấy quá trình bớt phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số đông phép lai nào sau đây cho đời con tất cả cả cây trái đỏ và cây trái vàng?A. Aa x aa và AA x Aa. B. Aa x Aa và AA x Aa.C. Aa x Aa và Aa x aa. D. AA x aa cùng AA x Aa.

Câu 7: Một quần thể thực đồ lưỡng bội, ở cố hệ phát xuất (P) bao gồm toàn cá thể có thứ hạng gen Aa. Ví như tự thụ phấn yêu cầu thì theo lí thuyết, kết cấu di truyền của quần thể này ở nuốm hệ F3 làA. 0,75AA : 0,25aa. B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.C. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa. D. 0,25AA : 0,75aa.


Câu 8: Năm 1909, Coren (Correns) đã thực hiện phép lai thuận nghịch trên cây hoa phần (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:

*

Nếu đem hạt phấn của cây F1 nghỉ ngơi phép lai thuận thụ phấn mang đến cây F1 sinh sống phép lai nghịch thì theo lí thuyết, nhận được F2 gồm:A. 75% số cây lá đốm: 25% số cây xanh xanh. B. 100% số cây lá xanh.C. 100% số cây xanh đốm. D. Một nửa số cây xanh đốm: 50% số cây lá xanh.

Câu 9: cho thấy thêm quá trình bớt phân không xảy ra đột vươn lên là nhưng xẩy ra hoán vị ren với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo thành từ quá trình giảm phân của khung người có hình trạng gen

*
là:A. AB = ab = 20% với Ab = aB = 30%. B. AB = ab = 40% và Ab = aB = 10%.C. AB = ab = 30% và Ab = aB = 20%. D. AB = ab = 10% với Ab = aB = 40%.

Câu 10: quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:(1) Tiến hóa chi phí sinh học.(2) Tiến hóa hóa học.(3) Tiến hóa sinh học.Các quá trình trên diễn ra theo trình từ bỏ đúng là:A. (3) (2) (1). B. (2) (3) (1). C. (1) (2) (3). D. (2) (1) (3).


Câu 11: Dạng hốt nhiên biến cấu trúc nhiễm dung nhan thể nào dưới đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza sinh sống đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp cung ứng bia?A. Chuyển đoạn. B. Mất đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lặp đoạn.

Câu 12: khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng gồm kiểu gen khác nhau (P), nhận được F1 tất cả toàn cây hoa đỏ. Cho những cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Rất có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được giải pháp bởiA. Nhì cặp gene liên kết, tác động với nhau theo kiểu tương tác vấp ngã sung.B. Hai cặp gen phân li độc lập, cửa hàng với nhau theo phong cách tương tác cộng gộp.C. Một gen có 2 alen, trong những số đó alen phương tiện hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen công cụ hoa trắng.D. hai cặp gen phân li độc lập, địa chỉ với nhau theo phong cách tương tác bổ sung.

Câu 13: vào lưới thức ăn của một quần xóm sinh trang bị trên cạn, bậc bồi bổ nào sau đây có sinh khối to nhất?A. Bậc bổ dưỡng cấp 1. B. Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.C. Bậc dinh dưỡng cấp 3. D. Bậc bổ dưỡng cấp 2.

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây không đề nghị là yếu tố tiến hóa?A. giao hợp ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.C. Tinh lọc tự nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.


Câu 15: cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li chủ quyền và ảnh hưởng tác động riêng rẽ, những alen trội là trội trả toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD cho đời con gồm tối đa:A. 18 các loại kiểu gen và 4 nhiều loại kiểu hình. B. 9 các loại kiểu gen và 8 một số loại kiểu hình.C. 18 các loại kiểu gen với 18 các loại kiểu hình. D. 8 nhiều loại kiểu gen và 6 một số loại kiểu hình.

Câu 16: Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống new mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo thành được?A. Gây bỗng nhiên biến nhân tạo. B. Nuôi cấy hạt phấn.C. Dung hòa hợp tế bào trần. D. Nhân bản vô tính.

Câu 17: Những giải pháp nào tiếp sau đây được xem như là những phương án chính của cải cách và phát triển bền vững, góp phần làm tiêu giảm sự biến đổi khí hậu toàn cầu?(1) Bảo tồn đa dạng sinh học.(2) khai thác tối đa với triệt để các nguồn khoáng sản thiên nhiên.(3) ngăn chặn nạn phá rừng, tuyệt nhất là rừng nguyên sinh với rừng đầu nguồn.(4) Sử dụng chắc chắn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.(5) bức tốc sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật, các chất diệt cỏ, những chất kích thích sinh trưởng,… trong chế tạo nông, lâm nghiệp.Đáp án đúng là:A. (2), (3) và (5) B. (2), (4) với (5) C. (1), (2) và (5) D. (1), (3) và (4)


Câu 18: Một loài sinh vật gồm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xẩy ra đột biến đổi lệch bội thì số một số loại thể một về tối đa có thể được tạo ra trong loại này làA. 13 B.7 C. 8 D. 15

Câu 19: cho biết thêm quá trình bớt phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa hoàn toàn có thể được tạo thành từ quy trình giảm phân của khung người có hình dáng gen AaBb làA. 8 B. 6 C. 4 D. 2

Câu 20: Kiểu phân bố nào tiếp sau đây không phải là kiểu phân bổ cá thể của quần thể sinh đồ dùng trong từ nhiên?A. phân bổ theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố ngẫu nhiên.C. Phân bố theo nhóm. D. Phân bố đồng phần đông (Phân tía đều).

Câu 21: mang sử gene B nghỉ ngơi sinh đồ dùng nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit các loại ađênin (A) vội 3 lần số nuclêôtit các loại guanin (G). Một hốt nhiên biến điểm xảy ra khiến cho gen B bị đột trở thành alen b. Alen b tất cả chiều nhiều năm không đổi nhưng giảm sút 1 links hiđrô so với ren B. Con số từng các loại nuclêôtit của alen b là:A. A = T = 301; G = X = 899. B. A = T = 299; G = X = 901.C. A = T = 901; G = X = 299. D. A = T = 899; G = X = 301.


Câu 22: Để tạo thành giống cà chua bao gồm gen làm cho chín trái bị bất hoạt góp vận chuyển đi xa hoặc bảo vệ lâu lâu năm mà không bị hỏng, yêu cầu áp dụng phương thức nào sau đây?A. Lai hữu tính. B. technology gen.C. Gây bỗng dưng biến nhân tạo. D. Technology tế bào.

Câu 23: vào tương lai, một vài gen hốt nhiên biến gây bệnh trong khung hình người rất có thể được thay thế sửa chữa bằng những gen lành nhờ ứng dụng của cách thức nào sau đây?A. Gây bất chợt biến bằng tác nhân thứ lí. B. Gây đột biến bởi tác nhân hóa học.C. Technology tế bào. D. biện pháp gen.

Câu 24: nhiều loại axit nuclêic nào tiếp sau đây mang bộ tía đối mã (anticôđon)?A. ADN. B. tARN. C. RARN. D. MARN.

Câu 25: đến chuỗi thức ăn: Tảo lục đối chọi bào Tôm Cá rô Chim bói cá. Vào chuỗi thức ăn uống này, cá rô làA. Sinh đồ tiêu thụ bậc 1 và thuộc bậc bổ dưỡng cấp 3.B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 với thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3C. sinh đồ tiêu thụ bậc 2 và thuộc bậc bổ dưỡng cấp 3D. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 với thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

Câu 26: các cây khác loài có kết cấu hoa khác nhau nên chúng thường ko thụ phấn được đến nhau. Đây là ví dụ về dạng phương pháp liA. cơ học. B. Tập tính. C. Thời gian (mùa vụ). D. Sinh thái.


Câu 27: Tập hợp những kiểu hình của và một kiểu gen tương xứng với những môi trường khác biệt được gọi làA. Sự mềm dẻo của phong cách hình (thường biến). B. Biến dạng tổ hợp.C. mức phản ứng của hình dáng gen. D. Thể tự dưng biến.

Câu 28: Để loại khỏi nhiễm sắc thể hầu như gen không hề mong muốn ở một vài giống cây trồng, người ta hoàn toàn có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm nhan sắc thể dạngA. Lặp đoạn B. Gửi đoạn C. đảo đoạn D. mất đoạn nhỏ

Câu 29: Quần thể ngẫu phối nào dưới đây đang sống trạng thái cân đối di truyền?A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa

Câu 30: vào tế bào, những gen ở trên và một nhiễm dung nhan thểA. Luôn giống nhau về số lượng, yếu tố và trơ thổ địa tự sắp tới xếp các loại nuclêôtit.B. chế tạo thành một nhóm gen link và có xu thế di truyền cùng nhau.C. Phân li độc lập, tổng hợp tự vì trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.D. Luôn luôn tương tác cùng nhau cùng qui định một tính trạng.

Câu 31: công dụng của quy trình tiến hóa nhỏ là có mặt nênA. loại mới. B. Bộ mới. C. Bọn họ mới. D. đưa ra mới.


Câu 32: cho biết mỗi gen pháp luật một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào tiếp sau đây cho đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 1:1:1:1?

*

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được gia công một trong nhị phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, tự câu 33 cho câu 40)

Câu 33: Qui trình tạo thành giống new bằng cách thức gây chợt biến bao hàm các bước sau:(1) Tạo mẫu thuần chủng.(2) Xử lí vật mẫu bằng tác nhân gây bỗng nhiên biến.(3) lựa chọn lọc các thể chợt biến gồm kiểu hình hy vọng muốn.Trình từ đúng của quá trình trong công đoạn này là:A. (2) -> (3) -> (1) B. (1) -> (2) -> (3) C. (1) -> (3) -> (2) D. (2) -> (1) -> (3)

Câu 34: Tập phù hợp sinh đồ nào dưới đây không cần là quần thể sinh vật?A. Tập vừa lòng chim chim báo bão trên hòn đảo Trường Sa B. Tập phù hợp cây rửa trên một trái đồi nghỉ ngơi Phú ThọC. Tập vừa lòng cây tràm sinh sống rừng U Minh Thượng. D. Tập hợp cá trong hồ nước Tây

Câu 35: trong những mối dục tình giữa những loài sinh thiết bị sau đây, mối quan hệ nào không hẳn là quan hệ đối kháng?A. Chim sáo và sâu rừng. B. Chim sâu và sâu ăn uống láC. Lợn và giun đũa trong ruột lợn D. Lúa và cỏ dại


Câu 36: nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen cùng thành phần phong cách gen của quần thể sinh trang bị theo một hướng xác định?A. Giao phối không bất chợt B. tinh lọc tự nhiênC. Đột biến chuyển D. Di – nhập gen

Câu 37: minh chứng tiến hóa nào sau đây không cần là bằng chứng sinh học phân tử?A. Tế bào của toàn bộ các loài sinh vật bây chừ đếu áp dụng chung một bộ mã di truyềnB. Prôtêin của các loài sinh vật bây giờ đều được kết cấu từ khoảng tầm 20 các loại axit aminC. ADN của toàn bộ các laoì sinh vật bây chừ đều được cấu trúc từ 4 nhiều loại nuclêôtitD. toàn bộ các khung người sinh vật bây chừ đều được cấu trúc từ tế bào.

Câu 38: Một chủng loại sinh vật gồm bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào bổ dưỡng của thể bố thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể làA. 12 B. 11 C. 9 D. 18

Câu 39: yếu tố nào sau đây không thuộc thành phần kết cấu của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli?A. Các gen kết cấu (Z, Y, A) phép tắc tổng hợp những enzim phân giải con đường lactôzơ.B. Vùng khởi rượu cồn (P) là vị trí ARN pôlimeraza bám vào và bắt đầu phiên mã.C. Gen ổn định (R) hình thức tổng hợp prôtêin ức chếD. Vùng quản lý và vận hành (O) là khu vực prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.


Câu 40: trong một hệ sinh thái xanh trên cạn, năng lượng được tích lũy lớn nhất ở bậc dinh dưỡngA. Cấp 2. B. Cung cấp 3. C. V.i.p nhất. D. cấp 1.

B. Theo lịch trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 mang lại 48)

Câu 41: Một loài sinh vật tất cả bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc đẹp thể làA. 94 B. 49 C. 47 D. 24

Câu 42: vào kỹ thuật tạo ra ADN tái tổ hợp, để tạo thành đầu dính tương xứng giữa gen phải chuyển cùng thể truyền, người ta đã sử dụng cùng một loại enzim giảm giới hạn có tên làA. ADN pôlimeraza B. restrictaza C. Ligaza D. ARN pôlimeraza

Câu 43: vào một quần buôn bản sinh vật, loài ưu vắt là loàiA. Có tần suất lộ diện và độ đa dạng rất thấp nhưng mà sự có mặt của nó làm cho tăng mức đa dạng cho quần xã.B. tất cả tần suất xuất hiện thêm và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xãC. Chỉ gồm một quần làng mạc nào đó mà không bao gồm ở các quần làng khác, sự xuất hiện của nó có tác dụng tăng mức đa dạng chủng loại cho quần xã.D. Đóng vai trò sửa chữa thay thế cho những nhóm loài không giống khi bọn chúng suy vong vì tại sao nào đó.


Câu 44: Xử lí & bằng một số loại tác nhân làm sao sau đây có thể làm mất hoặc xen thêm 1 cặp nuclêôtit trên AND, dẫn cho dịch khung đọc mã di truyền?A. Tia tử ngoại (UV). B. Acridin.C. 5- brôm uraxin (5BU). D. Cônsixin.

Câu 45: Đặc điểm nào tiếp sau đây không đặc trưng cho hầu như loài thực vật chịu khô hạn?A. cùng bề mặt lá có khá nhiều khí khổng. B. Rễ vô cùng phát triển, ngấm sâu hoặc lan rộng.C. Lá nhỏ hoặc biến thành gai. D. Trữ nước trong lá, thân xuất xắc trong củ, rễ.Câu 46: yếu tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen với thành phần giao diện gen của quần thể sinh vật một cách tự dưng ngột?A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 47: cho biết N0 là số lượng cá thể của quần thể sinh đồ dùng ở thời gian khảo sát ban sơ (t0), Nt là con số cá thể của quần thể sinh thiết bị ở thời gian khảo sát tiếp sau (t); B là nút sinh sản; D là nút tử vong; I là mức nhập cư và E là nấc xuất cư. Kích cỡ của quần thể sinh vật dụng ở thời gian t rất có thể được mô tả bằng công thức tổng thể nào sau đây?A. Nt = N0 + B – D – I + E. B. Nt = N0 – B + D + I – E.C. Nt = N0 + B – D + I – E. D. Nt = N0 + B – D – I – E.


Câu 48: vào một hệ sinh thái xanh trên cạn, sản lượng sinh đồ dùng thứ cung cấp được hình thành vì nhóm sinh vật nào sau đây?A.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đh Giao Thông Vận Tải 2019, Đh Giao Thông Vận Tải Công Bố Điểm Chuẩn 2019

Sinh thiết bị dị dưỡng, đa phần là đụng vật.B. Thực đồ dùng tự dưỡng, đa số là thực vật có hoa.C. Sinh thứ sản xuất, chủ yếu là thực vật.D. Sinh đồ vật phân giải, đa phần là nấm và vi khuẩn.