Bên cạnh gợi ý 3 cỗ đề thi thử READING để những em nâng cấp khả năng gọi hiểu, cũng như cách trả lời câu hỏi về sự khác biệt, ưu nhược điểm & sự đổi khác Ielts Speaking part 3, IELTS TUTOR hướng dẫn các em trường đoản cú A đến Z cụ thể kĩ càng đề thi đh môn giờ đồng hồ Anh THPT đất nước năm 2017 (mã đề 423), qua đó những em sẽ nắm rất vững các kiến thức căn phiên bản xuất hiện nay trong kì thi nhé! 


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng in each of the following questions.  


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchanges.  


IELTS TUTOR khuyên bảo từ A cho Z dạng bài bác CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong tiếng Anh thpt Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là C. Congratulations!

IELTS TUTOR giải thích:

“Congratulations!” là chúc mừng (tức là cho việc phát hành cuốn tiểu thuyết trước tiên của Liz).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 7

Đáp án câu 7 là C. Shy

IELTS TUTOR giải thích:

Trong khi đó, outgoing (adj) đồng nghĩa tương quan với sociable, mischievous (adj) là bướng bỉnh, nghịch ngợm, caring (adj) là biết chăm sóc không tương xứng về nghĩa.

Question 8

Đáp án câu 8 là B. treated with sincerity

IELTS TUTOR giải thích:

Loại câu A vì đồng nghĩa với tự (bài hỏi trái nghĩa), câu C với D không tương quan về nghĩa, chỉ tất cả đáp án là B – treated with sincerity (đối xử với việc chân thành).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hard

IELTS TUTOR giải thích:

Trong lúc đó những từ sót lại không liên quan hoặc trái nghĩa với từ, easy là tiện lợi (trái nghĩa), interesting là thú vị, simple là solo giản.

Question 10

Đáp án câu 10 là A. Understanding

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là 1 loạt chương trình đã được phát sóng nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về lối sinh sống lành mạnh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.


Question 11

Đáp án câu 11 là C. Mustn"t

IELTS TUTOR giải thích:

Dễ dàng chọn được câu trả lời C (must là phải), câu này tức là các em ko sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh di động của mình trong quy trình kiểm tra. Điều đó trái với những quy định.

Bạn đang xem: Đề thi đại học tiếng anh 2017


Question 12

Đáp án câu 12 là B. Requiste

IELTS TUTOR giải thích:

requiste (n) nghĩa là điều kiện tiên quyết. Câu này tức là bằng đh được coi là điều kiện yêu cầu (tiên quyết) để vào phần nhiều các ngành nghề.

Question 14. Mr Brown has kindly agreed to spare us some of his ______ time to answer our questions.


Question 14

Đáp án câu 14 là B. Valuable

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức thị ông Brown đã gật đầu đồng ý dành thời hạn quý báu để vấn đáp các câu hỏi của bọn chúng ta.

Question 15

Đáp án câu 15 là D. Conducted

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là một trong những cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện/tiến hành để nghiên cứu tác động của bài toán hút thuốc so với thanh thiếu thốn niên. Hầu như từ sót lại không vừa lòng về nghĩa.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Visited

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này phân chia ở thừa khứ solo vì miêu tả một sự việc xảy ra ở vượt khứ solo có thời gian khẳng định cụ thể.

Xem thêm: Trường Đại Học Yersin Đà Lạt Học Phí Cho Sv Do Ảnh Hưởng Của


Question 17. The ______ of the internet has played an important part in the development of communication.


Question 17

Đáp án câu 17 là C. Invention

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là việc sáng tạo ra Internet đang đóng góp một trong những phần quan trọng vào sự trở nên tân tiến của giao tiếp.

Question 18

Đáp án câu 18 là C. Ø

IELTS TUTOR giải thích:

Giải thích: (to) pour sth into sb/sth: đổ/đầu bốn cái gì vào ai/cái gì

Question 20

Đáp án câu 20 là A. Which

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này which sử dụng để sửa chữa thay thế cho the book.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Decision

IELTS TUTOR giải thích:

Trong khi đó, yêu cầu học luôn cả đông đảo từ còn lại nằm trong thuộc 1 family này, decisive (adj) là quyết đoán, xong xuôi khoát, (to) decide là quyết định, decisively (adv) là 1 trong những cách quyết đoán, trái quyết.

Question 22

Đáp án câu 22 là C. Take over

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là khi trưởng phòng của công ty cửa hàng chúng tôi nghỉ hưu, phó trưởng phòng sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Những từ sót lại có nghĩa không phù hợp:Stand for có nghĩa là “chấp nhấn hay chịu đựng, tha thứ”Catch on nghĩa là nổi tiếng, biến mốt, được mọi tín đồ ưa chuộnghold on nghĩa là chờ đợi, ôm chặt

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 khổng lồ 27.


In the early twentieth century, an American woman named Emily Post wrote a book on etiquette. This book explained the proper behavior Americans should follow in many different social (23)______, from birthday parties khổng lồ funerals. But in modern society, it is not simply lớn know the proper rules for behavior in your own country. It is necessary for people (24)______ work or travel abroad to understand the rules of etiquette inother cultures as well. Cultural (25)______ can be found in such simple processes as giving or receiving a gift. In Western cultures, a gift can be given to lớn the receiver with relatively little ceremony. When a gift is offered,the receiver usually takes the gift and expresses his or her thanks.(26)______, in some Asian countries, the act of gift-giving may appear confusing to lớn Westerners. In Chinese culture, both the giver and receiver understand that the receiver will typically refuse lớn take the gift several times before he or she finally accepts it. In addition, lớn (27)______ respect for the receiver, it is common in several Asian cultures touse both hands when offering a gift to lớn another person.