*

*

II. IELTS TUTOR lý giải giải chi tiết

Question 1.

Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh 2020

Đáp án: A. Visited

IELTS TUTOR giải thích:

Động từ visit có phiên âm tận cùng bằng /t/ nên những lúc thêm ed sẽ tiến hành phát âm là /id/

Động tự watch tận cùng bởi /ft/, look tận cùng bởi /k/, stop tận cùng bằng /p/, khi thêm ed sẽ tiến hành phát âm là /t/

Question 2.

Đáp án: C. Reuse

IELTS TUTOR giải thích:

Động từ reuse (nghĩa là tái sử dụng), gồm cách hiểu phiên âm là /ˌriːˈjuːz/, âm e gạch chân trong bài bác được đọc là /i:/

Âm e trong số từ sót lại father, bigger, better gồm cách phát âm phiên âm là /ər/

Question 3.

Đáp án: A. Famous

IELTS TUTOR giải thích:

Famous: /ˈfeɪməs/, dìm âm đầu

Invite: /ɪnˈvaɪt/, reduce: /rɪˈduːs/, decide: /dɪˈsaɪd/, dấn âm sau

Question 4.

Đáp án: A. Culture

IELTS TUTOR giải thích:

Culture: /ˈkʌltʃər/, dấn âm đầu

pollute: /pəˈluːt/, improve: /ɪmˈpruːv/, attend: /əˈtend/, dấn âm sau

Question 5.

Đáp án: B. Carefully

IELTS TUTOR giải thích:

Care có hai dạng là danh từ và động từ, phần nhiều mang nghĩa chăm sóc

Carefully là trạng trường đoản cú (hậu tố ly), nghĩa là 1 trong những cách cẩn thận

Careless là tính trường đoản cú (hậu tố less), nghĩa là ko cẩn thận

Careful là tính trường đoản cú (hậu tố ful), tức là cẩn thận

Question 6.

Đáp án: D. Useful

IELTS TUTOR giải thích:

Uselessness là danh trường đoản cú (hậu tố ness), sở hữu nghĩa sự vô dụng

Usefulness là danh từ bỏ (hậu tố ness), có nghĩa sự hữu ích

Useless là tính từ bỏ (hậu tố less), với nghĩa vô dụng

Question 7.

Đáp án: B. Smoking

IELTS TUTOR giải thích:

Có hai bí quyết dùng stop dễ nhầm lẫn là “stop doing something” cùng “stop to bởi vì something”

Stop doing something tức thị bạn chấm dứt việc gì hoặc tự bỏ làm việc gì. Trong bài xích là cách dùng trường đoản cú bỏ việc gì: chưng sĩ khuyên nhủ chú của tôi từ bỏ việc hút thuốc. Nghĩa chấm dứt việc gì, IELTS TUTOR xét lấy một ví dụ sau: We stopped having lunch when they arrived. Nghĩa là cửa hàng chúng tôi đã hoàn thành việc ăn trưa khi bọn họ đến

Stop to vì something nghĩa là các bạn dừng để triển khai việc khác. IELTS TUTOR xét ví dụ sau: We stopped to have lunch at the service station. Nghĩa là chúng tôi dừng lại để ăn uống trưa tại khu vực dịch vụ. Trong bài nếu tìm đáp án D là to smoke thì sẽ không hợp nghĩa của ngữ cảnh

Question 8.

Đáp án: D. So as to

IELTS TUTOR giải thích:

In order, ko đúng vày nếu điền vào thì cụm in order study trong câu không nên ngữ pháp

In order that ko đúng bởi trong bài bác theo sau là cồn từ study, trong lúc in order that yêu cầu theo sau là một trong những mệnh đề

So that không nên vì tựa như cách sử dụng in order that

Cấu trúc so as to + rượu cồn từ, nghĩa là để gia công gì

Question 9.

Đáp án: C. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Question 10.

Đáp án: A. Playing

IELTS TUTOR giải thích:

Có hai giải pháp dùng enjoy

Một là enjoy doing something, nghĩa là phù hợp làm vật gì đó. Trong bài xích là enjoy playing badminton: mê say chơi mong lông

Hai là enjoy something, nghĩa là thưởng thức, tận hưởng cái gì. IELTS TUTOR xét ví dụ: enjoy your life, nghĩa là tận thưởng cuộc sống

Question 11.

Đáp án: A. Didn’t he

IELTS TUTOR giải thích:

Đây là dạng tag question (câu hỏi đuôi)

Chủ ngữ trong câu là your brother, rượu cồn từ là pass, như vậy câu hỏi đuôi đang là didn’t he

Question 12.

Đáp án: C. A lot

IELTS TUTOR giải thích:

Nếu chọn giải đáp A là a little thì cả câu sẽ có nghĩa là “ngày càng có nhiều người trẻ đưa đến thành phố vì gồm ít vấn đề làm ở đây”, không phù hợp lý

Đáp án B much là không phải chăng vì much đi kèm theo với danh từ không đếm được, trong những lúc danh trường đoản cú trong bài xích “opportunities” là danh tự đếm được

Đáp án D many sẽ không hợp lý bằng câu trả lời C, do many và much thường xuyên chỉ sử dụng trong câu bao phủ định và câu nghi vấn

Question 13

Đáp án: C. At

IELTS TUTOR giải thích:

In, on, at đa số là những giới tự chỉ thời gian, giới từ bỏ of không được dùng nên họ loại quăng quật đáp án D

On dùng làm chỉ một ngày gắng thể. IELTS TUTOR xét ví dụ: on Monday, on my birthday, on 5 March

In dùng để làm chỉ một khoảng tầm thời gian. IELTS TUTOR xét ví dụ: in the evening, in May

At dùng làm chỉ một điểm thời gian. IELTS TUTOR xét ví dụ: at 7.00 a.m, at lunch

Question 14

Đáp án: C. Was having

IELTS TUTOR giải thích:

Đây là phương pháp dùng của thì quá khứ tiếp diễn với while, diễn đạt một hành vi xen vào lúc một hành vi khác đang xảy ra trong quá khứ. Hành vi trong mệnh đề tất cả chứa while được phân tách ở thì quá khứ tiếp tục (was having), hành vi trong mệnh đề sót lại được phân tách ở thừa khứ đơn

Question 15

Đáp án: C. Continued

IELTS TUTOR giải thích:

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của bài, thì went on ( quá khứ của go on) được gọi là thường xuyên dự án mặc dầu sếp của anh ấy ta nói rằng điều đó là không khả thi

Question 16

Đáp án: D. Unpolluted

IELTS TUTOR giải thích:

Fresh air nghĩa là bầu không khí trong lành

Rainy air, polluted air, windy air đều không hợp lý

Unpolluted air nghĩa là không khí không trở nên ô nhiễm, phải chăng với câu được mang đến trong bài

Question 17

Đáp án: D. Boring

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án D. Boring là hợp lý và phải chăng vì sở hữu nghĩa nhàm chán, trái lại với thú vị

Question 18

Đáp án: A. Landed

IELTS TUTOR giải thích:

Phrasal verb take off ( trong bài ở dạng thừa khứ là took off) nghĩa là cất cánh (máy bay)

Fly up ( trong bài xích ở dạng thừa khứ là flew up) cũng có nghĩa là cất cánh

Động từ land (trong bài là landed) có nghĩa là hạ cánh

Question 19

Đáp án: D. It’s very nice of you to say so

IELTS TUTOR giải thích:

Jim thốt lên rằng:”Một bức ảnh thật đẹp”

Nếu chọn đáp án A. You’re welcome, nghĩa là không tồn tại gì (không phù hợp lý)

Nếu chọn câu trả lời B. I don’t mind if you say that, tức thị tôi ko phiền nếu khách hàng nói vậy (không hợp lý)

Nếu chọn lời giải C. I’m glad to tell you so, tức thị tôi vô cùng vui lúc nói với chúng ta rằng (không vừa lòng lý)

Đáp án D. It’s very nice of you to say so, tức thị cảm ơn vì các bạn đã nói vậy

Question 20

Đáp án: D. Yes, I’d love to

IELTS TUTOR giải thích:

Trong bài là lời ý kiến đề xuất từ Robert là: bạn có mê thích đi ăn tối với tôi đêm nay không?

Nếu chọn lời giải A. Never mind, thanks, nghĩa là không có gì, cảm ơn (không phù hợp lý)

Nếu chọn giải đáp B. No, I won’t, nghĩa là không, tôi không đi (không hợp lí vì vượt thô lỗ)

Nếu chọn lời giải C. Yes, I will, tức là vâng, tôi đi (không hợp lý vì khá sỗ sàng)

Đáp án D. Yes, I’d love to, nghĩa là vâng, tôi mong muốn đi

Question 21

Đáp án: C. The villagers

IELTS TUTOR giải thích:

Câu ngay trước đó là “ The villagers spend their days…”, bởi đó, từ “they” sửa chữa thay thế cho tự “the villagers” làm việc câu trước

Question 22

Đáp án: A. Strange

IELTS TUTOR giải thích:

Câu đầu của đoạn 3 là “Their lifestyle may seem strange to lớn many people…”, bắt buộc đáp án là A. Strange

Question 23

Đáp án: B. Look after

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn 3 trong bài có viết “...and now you are protecting it”, nghĩa là bảo đảm nó ( tại đây ám chỉ sealife)

Look at: nhìn vào, pollute: gây ô nhiễm, damage: tàn phá đều không phù hợp lý

Phrasal verb “look after’ nghĩa là chuyên sóc, tương xứng với nghĩa bảo vệ

Question 24

Đáp án A. They live directly on the water

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn 3 trong bài bác có viết “ the villagers are able lớn help preserve their beautiful bay because they live directly on the water”

Question 25

Đáp án: B. Done

IELTS TUTOR giải thích:

Question 26

Đáp án: C. Wants

IELTS TUTOR giải thích:

No one (thường sử dụng hơn trong văn viết), nobody (thường sử dụng trong văn nói), đều có nghĩa là “không một ai”

Question 27

Đáp án: C. Spending

Question 28

Đáp án: A. The

IELTS TUTOR giải thích:

Question 29

Đáp án: D. Their

IELTS TUTOR giải thích:

Cả her, his, its với their phần đa là tính từ sở hữu. Trong bài bác chủ tải là people nên chúng ta sẽ cần sử dụng tính từ cài đặt là their.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Tp Hcm 2020

Question 30

Đáp án: C. About

IELTS TUTOR giải thích:

Động từ care có thể đi với giới tự about hoặc for

Care about nghĩa là suy xét cái gì. IELTS TUTOR xét ví dụ: I don’t care about her, tức là tôi không thân thiết cô ấy

Care for nghĩa là quan tâm người khác. IELTS TUTOR xét ví dụ: The children are being cared for by a relative, nghĩa là bầy trẻ được quan tâm bởi một bạn họ hàng

Question 31

Đáp án: B. Don’t have to

IELTS TUTOR giải thích:

Trong bài bác là câu mong (wish), là một trong những mong ước không có thực ở hiện tại, thì phần theo sau wish sẽ chia ở thì quá khứ đơn, cụ thể là didn’t have to

Question 32

Đáp án: C. Lớn read

IELTS TUTOR giải thích:

Trong bài, should là modal verb, kết cấu sẽ là modal verb + bare infinitive. Câu đúng vẫn là “You should read…”

Question 33

Đáp án: D. Because of

IELTS TUTOR giải thích:

Cấu trúc because of theo sau sẽ là danh từ hoặc gerund. Như vậy, câu đúng sẽ là:”... Because of heavy rain” hoặc sửa chữa thành:”... Because it rained heavily”

Question 34

Đáp án: A. Which

IELTS TUTOR giải thích:

Trong bài là kết cấu mệnh đề quan hệ nam nữ với bí quyết dùng của đại từ quan hệ which, tuy nhiên which là đại từ quan hệ giới tính chỉ vật, không phù hợp với nhà ngữ “the doctor” chỉ bạn trong câu. Câu đúng đã là “the doctor who…”

Question 35

Đáp án: A. My house isn’t as modern as yours

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án B là không hợp lý vì họ chỉ cần sử dụng “yours” (đại trường đoản cú sở hữu) hoặc “your house” (tính tự sở hữu), chứ không dùng đồng thời yours house

Đáp án C là không phải chăng vì mang nghĩa trái lại với câu được mang lại trong đề

Question 36

Đáp án: D. Mai suggested going to Ngoc Son temple on New Year’s Eve

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án A không hợp lí vì sau suggest là V-ing

Đáp án B không hợp lý và phải chăng vì động từ vào mệnh đề that phân chia ở vượt khứ đơn, câu đúng sẽ phân tách ở thì bây giờ đơn là: Mai suggested that we go khổng lồ Ngoc Son temple on New Year’s Eve

Đáp án C. Suggests không phải chăng vì đây là câu tường thuật, Mai said buộc phải sẽ dùng là Mai suggested...

Question 37

Đáp án: B. His children have never tried Japanese cuisine before

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án A không hợp lý vì cả câu có nghĩa là: Những người con của anh ấy ăn món ăn Nhật lần cuối cách đó rất lâu, không hợp lí với câu đã mang đến trong đề bài là: đó là lần trước tiên những đứa con của anh ấy ăn đồ ăn Nhật

Đáp án C cùng D không hợp lý vì phương pháp dùng của thì thừa khứ đơn không phải chăng với câu đã cho trong đề bài

Question 38

Đáp án: A. He was invited to the conference by her father

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án B. He were là không phù hợp vì rượu cồn từ tobe ngơi nghỉ quá khứ đơn kèm theo với He vẫn là He was

Đáp án C cần sử dụng thì hiện nay tại chấm dứt là không hợp lý và phải chăng vì thì trong bài xích là quá khứ đơn

Đáp án D dùng thì hiện tại đơn là không hợp lý vì thì trong bài bác là quá khứ đơn

Question 39

Đáp án: D. If Ally had enough money, she could buy that dress

IELTS TUTOR giải thích:

Trong bài là giải pháp dùng của câu điều kiện, ví dụ là câu điều kiện mô tả một việc không tồn tại thực ở hiện nay tại, cấu tạo hợp lý đã là câu trả lời D

Question 40

Đáp án: A. I advised Thomas to raise money for the poor

IELTS TUTOR giải thích:

Đáp án B là không hợp lý và phải chăng vì bạn cũng có thể viết I said that hoặc I said khổng lồ Thomas that chứ không sử dụng I said Thomas to…

Đáp án C không hợp lí vì câu đề bài bác cho là câu điều kiện không tồn tại thực ở quá khứ, phải thì được chia yêu cầu là vượt khứ đơn, câu đúng sẽ là: I asked Thomas why he didn’t raise money for the poor