STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201AA00, A01, D01, D9022Chất lượng cao giờ anh
2 quản lí trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống 7810202DA00, A01, D01, D0720.75Đại trà Điểm thi TN THPT
3 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301DA00, A01, D01, D9023.25Điểm TN THPT
4 technology thực phẩm 7540101AA00, B00, D90, D0717.5CLC bởi TA Điểm thi TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406DA00, B00, D90, D0717Đại tràĐiểm thi TN THPT
6 Robot cùng trí tuệ tự tạo 7510209NTA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT(hệ nhân tài)
7 technology kỹ thuật laptop 7480108DA00, A01, D01, D9025.75Điểm TN THPT
8 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401CA00, B00, D90, D0717Chất lượng cao tiếng Việt
9 kế toán tài chính 7340301CA00, A01, D01, D9023.75Chất lượng cao,Điểm TN THPT
10 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7510206DA00, A01, D01, D9018.7Điểm TN THPT
11 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205DA00, A01, D01, D9025.35Điểm TN THPT
12 thống trị công nghiệp 7510601DA01, D01, D9023.75Đại tràĐiểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật tài liệu 7480203DA00, A01, D01, D9026.1Điểm TN THPT
14 technology thông tin 7480201DA00, A01, D01, D9026.75Điểm TN THPT
15 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DA00, A01, D01, D9023.75Điểm TN THPT
16 cai quản công nghiệp 7510601AA00, A01, D01, D9019.25CLC tiếng AnhĐiểm thi TN THPT
17 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102AA00, A01, D01, D9019.75chất lượng cao giờ đồng hồ anh
18 thống trị công nghiệp 7510601CA01, D9021.75CLC tiếng ViệtĐiểm thi TN THPT
19 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 7510605DA00, A01, D01, D9024.5Đại tràĐiểm thi TN THPT
20 Công nghệ sản xuất máy 7510202AA00, A01, D01, D9021.3Chất lượng cao giờ đồng hồ anh
21 technology kỹ thuật cơ khí 7510201DA00, A01, D01, D9022.5Chất lượng cao giờ việt
22 công nghệ vật liệu 7510402DA00, A01, D90, D0717Điểm TN THPT
23 tích điện tái tạo thành 7510208DA00, A01, D01, D9021Điểm TN THPT
24 kế toán tài chính 7340301DA00, A01, D01, D9025Điểm TN THPT
25 công nghệ thông tin 7480201CA00, A01, D01, D9026.6Chất lượng cao giờ việt
26 công nghệ thông tin 7480201AA00, A01, D01, D9026.35Chất lượng cao tiếng anh, Điểm TN THPT
27 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D9020Chất lượng cao tiếng việt
28 technology kỹ thuật hoá học 7510401DA00, B00, D90, D0723.1Điểm TN THPT
29 hệ thống nhúng thông minh cùng IoT 7480118DA00, A01, D01, D9024.75Điểm TN THPT
30 Kỹ thuật kiến thiết 7510106DA00, A01, D01, D9018.1Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng, Điểm TN THPT
31 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303DA00, A01, D01, D9025.7Điểm TN THPT
32 technology kỹ thuật máy vi tính 7480108CA00, A01, D01, D9024.75Chất lượng cao giờ đồng hồ việt, Điểm TN THPT
33 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102DA00, A01, D01, D9024.5Điểm TN THPT
34 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, D01, D9026.15Điểm TN THPT
35 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206CA00, A01, D01, D9017Chất lượng cao tiếng việt
36 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301CA00, A01, D01, D9023Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
37 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CA00, A01, D01, D9022.5Chất lượng cao tiếng việt
38 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302NA01, D01, D9020.75Chất lượng cao việt nhật
39 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303CA00, A01, D01, D9025Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
40 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406CA00, B00, D90, D0717CLC giờ ViệtĐiểm thi TN THPT
41 công nghệ kỹ thuật máy vi tính 7480108AA00, A01, D01, D9025.25Chất lượng cao giờ anh, Điểm TN THPT
42 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301AA00, A01, D01, D9021.65Chất lượng cao giờ anh
43 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302AA00, A01, D01, D9022.25Chất lượng cao tiếng anh
44 technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303AA00, A01, D01, D9024.8Chất lượng cao tiếng anh
45 Sư phạm tiếng Anh 7140231DD01, D9626.08Điểm TN THPT
46 kiến tạo đồ họa 7210403DV01, V02, V07, V0824.5Điểm TN THPT
47 thi công thời trang 7140404CV01, V02, V07, V0821.6Chất lượng cao tiếng việt , Điểm TN THPT
48 xây dựng thời trang 7140404DV01, V02, V07, V0821.6Đại trà, Điểm TN THPT
49 ngữ điệu Anh 7220201DD01, D9622.75Đại trà, Điểm TN THPT
50 sale quốc tế 7340120DA00, A01, D01, D9025.25Điểm TN THPT
51 dịch vụ thương mại điện tử 7340122CA00, A01, D01, D9025.15Chất lượng cao, Điểm TN THPT
52 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT
53 Công nghệ sản xuất máy 7510202DA00, A01, D01, D9023Điểm TN THPT
54 Công nghệ sản xuất máy 7510202CA00, A01, D01, D9019.05Chất lượng cao tiếng việt
55 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203AA00, A01, D01, D9022.1Chất lượng cao giờ anh
56 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203CA00, A01, D01, D9022.75Chất lượng cao tiếng việt
57 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DA00, A01, D01, D9023.75Điểm TN THPT
58 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205AA00, A01, D01, D9023.25Chất lượng cao tiếng anh
59 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205CA00, A01, D01, D9024.25Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
60 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206AA00, A01, D01, D9017Chất lượng cao tiếng anh
61 công nghệ kỹ thuật in 7510801CA00, A01, D01, D9017CLC tiếng ViệtĐiểm thi TN THPT
62 công nghệ kỹ thuật in 7510801DA00, A01, D01, D9017Đại tràĐiểm thi TN THPT
63 chuyên môn công nghiệp 7520117DA00, A01, D01, D9017Đại tràĐiểm thi TN THPT
64 nghệ thuật y sinh 7520212DA00, A01, D01, D9020Đại tràĐiểm thi TN THPT
65 technology thực phẩm 7540101CA00, B00, D01, D90, D0717CLC bởi Tiếng Việt Điểm thi TN THPT
66 công nghệ thực phẩm 7540101DA00, B00, D90, D0720.1Đại trà Điểm thi TN THPT
67 technology may 7540209CA00, A01, D01, D9017CLC bằng Tiếng Việt Điểm thi TN THPT
68 công nghệ may 7540209DA00, A01, D01, D9023.25Đại trà Điểm thi TN THPT
69 Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong 7549002DA00, A01, D01, D9017Đại trà Điểm thi TN THPT
70 phong cách xây dựng 7580101DV03, V05, V04, V0622Đại trà Điểm thi TN THPT
71 loài kiến trúc nội thất 7580103DV03, V05, V04, V0621.5Đại trà Điểm thi TN THPT
72 Kỹ thuật thiết kế 7580205DA00, A01, D01, D9017Chuyên ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngĐại trà Điểm thi TN THPT
73 làm chủ xây dựng 7580302DA00, A01, D01, D0921Đại trà Điểm thi TN THPT
74 quản lý và quản lý hạ tầng 7840110DA00, A01, D01, D9017.7Đại trà Điểm thi TN THPT
75 an toàn thông tin 7480202DA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT
76 Công nghệ sản xuất máy 7510202NA00, A01, D01, D9019.05chất lượng cao việt nhật