STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị kinh doanh TM03A00, A01, D01, D0726.1(chuyên ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)
2 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D0727
3 quản ngại trị khối hệ thống thông tin hệ thống thông tin thống trị TM22A00, A01, D01, D0726.1
4 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại Tài bao gồm - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D0725.9
5 quản ngại trị thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D0727
6 quản trị nhân lực doanh nghiệp cai quản trị nhân lực TM23A00, A01, D01, D0726.2
7 giờ Trung dịch vụ thương mại quản ngại trị marketing TM21A00, A01, D07, D0426
8 tiếng Pháp thương mại dịch vụ quản lí trị sale TM20A00, A01, D07, D0325.8
9 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế TM11A00, A01, D0126.6Thương mại quốc tế
10 quản lí trị kinh doanh cai quản trị kinh doanh TM01A00, A01, D01, D0726.35
11 Tài chính công Tài chủ yếu - bank TM16A00, A01, D0125.8
12 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế TM12A00, A01, D01, D0726.5
13 giờ Anh thương mại ngữ điệu Anh TM18A01, D01, D0726.05
14 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM07A00, A01, D01, D0726.2
15 Luật tài chính hình thức TM19A00, A01, D01, D0725.8
16 làm chủ kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D0726
17 kế toán công kế toán TM09A00, A01, D01, D0725.8
18 quản ngại trị kinh doanh quản lí trị marketing TM01A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
19 sale thương mại marketing TM04A00, A01, D01, D0727
20 quản trị marketing TM03A00, A01, D01, D07, XDHB27Khởi nghiệp và phát triển khiếp doanh, học tập bạ
21 quản ngại trị thương hiệu sale TM05A00, A01, D01, D0726.7
22 kinh doanh thương mại kinh doanh TM04A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
23 cai quản trị chữ tín sale TM05A00, A01, D01, D07, XDHB28Học bạ
24 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
25 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM07A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
26 kế toán công kế toán tài chính TM09A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
27 kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB27.41Học bạ
28 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10A00, A01, D01, D0726.2
29 marketing quốc tế marketing quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB27.32Thương mại quốc tế, học tập bạ
30 tài chính quốc tế tài chính TM12A00, A01, D01, D07, XDHB27.08Học bạ
31 cai quản kinh tế kinh tế tài chính TM13A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
32 Tài bao gồm - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài chủ yếu - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
33 Tài thiết yếu công Tài bao gồm - ngân hàng TM16A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
34 quản ngại trị thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB28.5Học bạ
35 giờ đồng hồ Anh thương mại ngôn ngữ Anh TM18A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
36 Luật tài chính mức sử dụng TM19A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
37 tiếng Pháp dịch vụ thương mại cai quản trị kinh doanh TM20A00, A01, D01, D03, XDHB27Học bạ
38 giờ đồng hồ Trung thương mại quản lí trị kinh doanh TM21A00, A01, D01, D04, XDHB27Học bạ
39 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM22A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
40 quản trị nhân lực doanh nghiệp quản trị nhân lực TM23A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
41 marketing TM28A00, A01, D01, D07, XDHB27.38Marketing số, học tập bạ
42 nguyên tắc TM29A00, A01, D01, D07, XDHB27Luật Thương mại quốc tế, học bạ
43 quản ngại trị marketing cai quản trị kinh doanh TM02A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
44 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM08A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
45 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chính - bank TM15A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
46 quản lí trị nhân lực doanh nghiệp cai quản trị nhân lực TM27A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
47 quản ngại trị khách sạn quản lí trị khách sạn TM24A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học tập bạ
48 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách TM25A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
49 quản trị khối hệ thống thông tin hệ thống thông tin làm chủ TM26A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học bạ
50 Kế toán công ty kế toán tài chính TM30A01, D01, D07, XDHB27Tích hợp chương trình ICAEW CFAB, học tập bạ
51 quản lí trị kinh doanh quản lí trị sale TM01DGNLQGHN140
52 quản lí trị sale TM03DGNLQGHN140Khởi nghiệp và phát triển gớm doanh
53 marketing thương mại sale TM04DGNLQGHN145
54 quản lí trị thương hiệu marketing TM05DGNLQGHN145
55 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng Logistics và cai quản chuỗi cung ứng TM06DGNLQGHN150
56 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM07DGNLQGHN140
57 kế toán công kế toán TM09DGNLQGHN125
58 kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10DGNLQGHN140
59 kinh doanh quốc tế sale quốc tế TM11DGNLQGHN145Thương mại quốc tế
60 kinh tế quốc tế kinh tế TM12DGNLQGHN145
61 thống trị kinh tế kinh tế TM13DGNLQGHN130
62 Tài chính - Ngân hàng thương mại Tài chính - bank TM14DGNLQGHN135
63 Tài chính công Tài thiết yếu - ngân hàng TM16DGNLQGHN130
64 quản trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử TM17DGNLQGHN150
65 giờ Anh thương mại ngữ điệu Anh TM18DGNLQGHN130
66 Luật kinh tế mức sử dụng TM19DGNLQGHN130
67 tiếng Pháp dịch vụ thương mại quản lí trị sale TM20DGNLQGHN125
68 giờ đồng hồ Trung thương mại quản trị kinh doanh TM21DGNLQGHN140
69 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin thống trị TM22DGNLQGHN125
70 quản trị nhân lực doanh nghiệp quản ngại trị nhân lực TM23DGNLQGHN135
71 sale TM28DGNLQGHN150Marketing số
72 cách thức TM29DGNLQGHN135Luật Thương mại quốc tế
73 quản trị sale quản trị kinh doanh TM02DGNLQGHN140CT CLC
74 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM08DGNLQGHN130CT CLC
75 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại Tài bao gồm - ngân hàng TM15DGNLQGHN130CT CLC
76 quản ngại trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản lí trị nhân lực TM27DGNLQGHN125CT CLC
77 quản lí trị hotel quản lí trị khách sạn TM24DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
78 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách TM25DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
79 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM26DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
80 Kế toán công ty kế toán tài chính TM30DGNLQGHN125Tích hợp chương trình ICAEW CFAB
81 Luật kinh tế công cụ TM29A00, A01, D01, D0725.8Luật thương mại dịch vụ Quốc tế