Thiết kế công nghiệp(gồm 03 siêng ngành:Thiết kế nội thất,Thiết kếthời trang,Thiết kếđồ họa)

30

20,35

Hình họa (H00, H01, H06): 7,50

1

2

Kế toán

30

19,50

Toán (A00, A01, D01): 6,80

1

3

Tài chính - Ngân hàng

30

18,65

Toán (A00, A01, D01): 5,40

4

4

Quản trị tởm doanh

30

18,90

Toán (A00), giờ Anh (A01, D01): 7,20

5

5

Luật

30

18,50

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40

4

6

Luật kinh tế

30

19,00

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75

5

7

Luật quốc tế

30

17,75

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25

6

8

Công nghệ sinh học

30

14,50

(Không sử dụng tiêu chuẩn phụ)

9

Công nghệ thực phẩm

30

14,50

10

Công nghệ thông tin

30

18,70

Toán (A00, A01, D01): 5,60

1

11

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

30

15,05

Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20

1

12

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

30

15,15

Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40

1

13

Kiến trúc

40

20,00

(Không sử dụng tiêu chuẩn phụ)

14

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

40

26,40

Tiếng Anh (D01): 6,40

4

15

Ngôn ngữ Anh

40

25,92

Tiếng Anh (D01): 5,60

2

16

Ngôn ngữ Trung Quốc

40

27,08

Tiếng Anh (D01), giờ đồng hồ Trung (D04): 6,40

1

Ghi chú:

+Thí sinh có tổng điểm thi 3 môn bao gồm cả điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng người sử dụng (Điểm xét tuyển) tự mức Điểm trúng tuyển trở lên ở trong diện trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng so với những thí sinh bao gồm Điểm xét tuyển bởi Điểm trúng tuyển, hầu hết thí sinh tất cả Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển chọn thì không phải áp dụng tiêu chuẩn phụ.

+ sỹ tử tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉhttps://tuyensinh.hou.edu.vn