Theo đó, điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Bách khoa thành phố hồ chí minh tăng tự 0,5 mang đến 3,5 điểm so với năm 2016, ngành tối đa lên tới 28 điểm.

STTNgành / đội ngànhĐiểm trúng tuyển chọn 2017Điểm trúng tuyển 2016
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
1 106 Khoa học đồ vật tính;Kỹ thuật máy vi tính 28.00 25.50  
2 108 Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa 26.25 24.25  
3 109 Kỹ thuật Cơ khí; kỹ thuật Cơ điện tử; chuyên môn Nhiệt 25.75 23.75  
4 112 Kỹ thuật Dệt; technology may 24.00 22.50  
5 114 Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học tập 26.50 24.00  
6 115 Kỹ thuật công trình Xây dựng; chuyên môn Xây dựng dự án công trình giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật dự án công trình biển; Kỹ thuật hạ tầng 24.00 22.75  
7 117 Kiến trúc 21.25 28.75  
8 120 Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí 23.50 20.00  
9 123 Quản lý Công nghiệp 25.25 23.50  
10 125 Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên và môi trường thiên nhiên 24.25 23.25  
11 126 Công nghệ chuyên môn Ô tô; kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không 26.25 24.00  
12 128 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi cung ứng 25.75 23.00  
13 129 Kỹ thuật vật tư 22.75 22.00  
14 130 Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ 20.00 20.50  
15 131 Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng 23.00 22.00  
16 137 Vật lý nghệ thuật 24.00 23.00  
17 138 Cơ kỹ thuật 23.50 23.00  
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) 
18 206 Khoa học laptop (CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) 26.00 23.25  
19 207 Kỹ thuật máy vi tính (CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) 24.50 21.50  
20 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 23.25 21.50  
21 209 Kỹ thuật Cơ khí (CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) 22.75 20.25  
22 210 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) 24.50 22.25  
23 214 Kỹ thuật Hoá học tập (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng) 25.50 22.75  
24 215 Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng (CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) 21.75 20.50  
25 216 Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) 20.25 19.00  
26 219 Công nghệ hoa màu (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) 25.25 21.00  
27 220 Kỹ thuật Dầu khí (CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 20.00 19.00  
28 223 Quản lý công nghiệp (CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) 22.50 19.75  
29 225 Quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) 20.50 19.75  
30 241 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CLC, đào tạo bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) 21.25 19.50  
31 242 Công nghệ chuyên môn Ô tô (CLC, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) 23.50 20.50  
32 245 Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng) 20.00 19.00  
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
33 C65 Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 14.00 14.25