Chiều 30/7, trưởng phòng ban tuyển sinh cỗ Quốc phòng đã ký kết quyêt định số 22/QĐ-TSQS, pháp luật điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cđ quân sự vào những học viện, trường trong Quân team năm 2017

*
- Chiều ngày 30/7, Trung tướng mạo Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng, trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký kết quyêt định số 22/QĐ-TSQS luật pháp điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào những học viện, trường trong Quân team năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường quân đội 2017

Điểm chuẩn chỉnh của 18 ngôi trường quân team như sau:

Tên trường/Đối tượng

Tổ hợp

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

27.50

Thí sinh mức 27,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,50.

Thí sinh Nam miền nam bộ

25.25

Thí sinh nấc 25,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh Nữ miền bắc

30.00

Thí sinh Nữ miền nam

28.75

Thí sinh mức 28,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,60.

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

Tổ thích hợp A00

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00

29.00

Thí sinh nấc 29,00 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50.

Thí sinh Nam miền nam

27.25

Thí sinh mức 27,25 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75.

Thí sinh Nữ miền bắc

29.50

Thí sinh Nữ miền nam bộ

30.00

Tổ đúng theo B00

Thí sinh nam giới miền Bắc

B00

27.75

Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50.

Thí sinh phái nam miền Nam

27.00

Thí sinh nút 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00.

Thí sinh thiếu phụ miền Bắc

30.00

Thí sinh thanh nữ miền Nam

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00.

3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

a) Ngành ngôn từ Anh

Thí sinh nam giới miền Bắc

D01

25.00

Thí sinh nấc 25,00 điểm: Điểm môn tiếng Anh ≥ 9,60.

Thí sinh nam miền Nam

23.25

Thí sinh nữ

29.00

b) Ngành ngôn ngữ Nga

Xét tiếng Anh

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D01

18.25

Thí sinh nữ

25.75

Xét giờ đồng hồ Nga

Thí sinh phái nam miền Bắc

D02

19.50

Thí sinh nữ

27.50

c) Ngành ngôn từ Trung Quốc

Xét tiếng Anh

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D01

18.75

Thí sinh nam giới miền Nam

17.75

Thí sinh nữ

27.75

Xét giờ đồng hồ Trung

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D04

23.75

Thí sinh nữ

27.25

d) Ngành quan hệ tình dục Quốc tế

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D01

18.00

Thí sinh nữ

26.25

đ) Ngành trinh sát Kỹ thuật

Nam khu vực miền bắc

A00, A01

25.50

Nam miền nam bộ

25.50

4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

a) Ngành Biên phòng

Tổ đúng theo C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

C00

28.50

Thí sinh nút 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

Thí sinh phái mạnh Quân khu 4 (Quảng Trị cùng TT-Huế)

27.25

Thí sinh nam giới Quân quần thể 5

26.75

Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 7

25.75

Thí sinh nút 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 9

C00

26.50

Thí sinh nút 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50.

Tổ thích hợp A01

Thí sinh phái nam miền Bắc

A01

24.50

Thí sinh nam Quân quần thể 5

23.00

Thí sinh nam Quân khu 7

23.25

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 9

19.00

b) Ngành Luật

Tổ vừa lòng C00

Thí sinh nam giới miền Bắc

C00

28.25

Thí sinh nấc 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 4 (Quảng Trị cùng TT-Huế)

27.00

Thí sinh nấc 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 5

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 7

25.50

Thí sinh nút 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25.

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 9

25.75

Thí sinh nút 25,75 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00.

Tổ hòa hợp A01

Thí sinh nam giới miền Bắc

A01

24.25

Thí sinh nút 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80.

Thí sính nam Quân khu vực 5

22.75

Thí sinh nam giới Quân quần thể 7

22.50

Thí sinh nút 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh nam Quân khu 9

18.50

5. HỌC VIỆN HẬU CẦN

Thí sinh Nam khu vực miền bắc

A00, A01

26.25

Thí sinh nấc 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh Nam miền nam

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

a) Ngành Kỹ thuật mặt hàng không

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

26.75

Thí sinh nấc 26,75 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

23.25

Thí sinh nút 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20

b) Ngành chỉ huy tham mưu PK-KQ

Thí sinh Nam khu vực miền bắc

A00, A01

25.00

Thí sinh nút 25,00 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

21.50

Thí sinh nút 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00.

7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Thí sinh phái nam miền Bắc

A00

25.00

Thí sinh nam miền Nam

22.50

Thí sinh nấc 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20.

8. TRƯỜNG SĨ quan CHÍNH TRỊ

Tổ hợp C00

Thí sinh Nam miền bắc

C00

28.00

Thí sinh nút 28,00 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

26.50

Thí sinh nút 26,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50.

Xem thêm: Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Văn Bằng 2, Tuyển Sinh Luật Văn Bằng 2

Tổ đúng theo A00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

A00

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh nam giới miền Nam

23.00

Tổ đúng theo D01

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D01

20.00

Thí sinh nam giới miền Nam

18.00

9. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 1

Thí sinh Nam

A00, A01

25.50

Thí sinh mức 25,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

10. TRƯỜNG SĨ quan liêu LỤC QUÂN 2

Thí sinh nam Quân quần thể 4 (Quảng Trị cùng TT-Huế)

A00

23.50

Thí sinh nút 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh nam Quân khu vực 5

24.00

Thí sinh nấc 24,00 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 7

23.25

Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

Thí sinh nam Quân khu 9

23.75

Thí sinh nấc 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

11. TRƯỜNG SĨ quan tiền PHÁO BINH

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

A00

24.25

Thí sinh nấc 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

20.25

Thí sinh nấc 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20.

12. TRƯỜNG SĨ quan CÔNG BINH

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

23.50

Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00

Thí sinh Nam miền nam bộ

22.00

Thí sinh mức 22,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00.

13. TRƯỜNG SĨ quan THÔNG TIN

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

24.50

Thí sinh nút 24,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

Thí sinh Nam miền nam

23.50

Thí sinh nấc 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

14. TRƯỜNG SĨ quan KHÔNG QUÂN

Sĩ quan CHTM không quân

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

A00

22.75

Thí sinh nút 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh nam giới miền Nam

19.25

15. TRƯỜNG SĨ quan liêu TĂNG THIẾT GIÁP

Thí sinh nam miền Bắc

A00

24.50

Thí sinh nút 24,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

17.50

Thí sinh mức 17,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75.

16. TRƯỜNG SĨ quan liêu ĐẶC CÔNG

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

23.25

Thí sinh Nam miền nam

21.75

Thí sinh nút 21,75 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

17. TRƯỜNG SĨ quan lại PHÒNG HOÁ

Thí sinh nam miền Bắc

A00

23.75

Thí sinh nút 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

17.50

18. TRƯỜNG SĨ quan tiền KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

26.25

Thí sinh nấc 26,25 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.