(Chinhphu.vn) - Ngày 5/8, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng, trưởng ban Tuyển sinh quân sự chiến lược Bộ Quốc phòng đang ký quyết định số 25/QĐ-TSQS mức sử dụng điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh giảng dạy đại học, cđ quân sự vào các học viện, trường trong Quân nhóm năm 2018.


ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2018

Tên trường/Đối tượng

Điểm chuẩn

Ghi chú

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh phái nam miền Bắc

22.4

Thí sinh phái nam miền Nam

21.35

Thí sinh mức 21,35 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 6,60.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2018

Thí sinh nữ miền Bắc

25.1

Thí sinh nữ miền Nam

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00.

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

a) Tổ hợp A00

Thí sinh nam miền Bắc

20.05

Thí sinh phái mạnh miền Nam

20.6

Thí sinh nữ miền Bắc

25.65

Thí sinh nữ miền Nam

26.35

b) Tổ hợp B00

Thí sinh nam miền Bắc

22.35

Thí sinh mức 22,35 điểm:

- Thí sinh tất cả điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển.

- Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển.

Thí sinh phái nam miền Nam

21.05

Thí sinh nữ miền Bắc

24.2

Thí sinh nữ miền Nam

24.15

Thí sinh mức 24,15 điểm:

Điểm môn Sinh ≥ 8,25

3. HỌC VIỆN HẬU CẦN

Thí sinh phái nam miền Bắc

21.9

Thí sinh mức 21,90 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00.

Thí sinh phái nam miền Nam

19.65

Thí sinh mức 19,65 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 6,60.

4. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

a) Ngành Kỹ thuật sản phẩm không

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

20.4

Thí sinh mức 20,40 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam miền Nam

21.7

b) Ngành CHTM PK-KQ

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.1

Thí sinh mức 20,10 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 6,60

Thí sinh nam miền Nam

19.25

Thí sinh mức 19,25 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,00.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25.

5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.45

Thí sinh mức 20,45 điểm:

- Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,20 trúng tuyển.

- Thí sinh tất cả điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý ≥ 7,50 trúng tuyển.

Thí sinh nam miền Nam

19.8

6. TRƯỜNG SĨ quan CHÍNH TRỊ

a) Tổ hợp C00

Thí sinh nam miền Bắc

25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50.

Thí sinh phái nam miền Nam

24

Thí sinh mức 24,00 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

b) Tổ hợp A00

Thí sinh nam giới miền Bắc

18.35

Thí sinh mức 18,35 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 6,60

Thí sinh phái mạnh miền Nam

19.65

c) Tổ hợp D01

Thí sinh phái nam miền Bắc

21.05

Thí sinh phái nam miền Nam

19.8

7. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 1

Thí sinh phái mạnh (cả nước)

20.65

Thí sinh mức 20,65 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 7,40

8. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 2

Thí sinh nam giới Quân khu vực 4

21.05

(Quảng Trị cùng TT-Huế)

Thí sinh nam Quân quần thể 5

18.7

Thí sinh nam giới Quân quần thể 7

19.3

Thí sinh nam Quân khu vực 9

19.9

9. TRƯỜNG SĨ quan lại PHÁO BINH

Thí sinh nam giới miền Bắc

20.85

Thí sinh mức 20,85 điểm:

- Thí sinh bao gồm điểm môn Toán ≥ 7,00 trúng tuyển.

- Thí sinh gồm điểm môn Toán ≥ 6,60, điểm môn Lý ≥ 7,25, điểm môn Hóa ≥ 6,75 trúng tuyển.

Thí sinh phái nam miền Nam

19.5

10. TRƯỜNG SĨ quan CÔNG BINH

Thí sinh nam miền Bắc

21.2

Thí sinh mức 21,20 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam miền Nam

19.65

11. TRƯỜNG SĨ quan KHÔNG QUÂN

Sĩ quan lại CHTM ko quân

Thí sinh nam (cả nước)

17.3

12. TRƯỜNG SĨ quan tiền TĂNG THIẾT GIÁP

Thí sinh nam giới miền Bắc

19.35

Thí sinh mức 19,35 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,60.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,00.

Thí sinh phái nam miền Nam

19.65

Thí sinh mức 19,65 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,40.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

13. TRƯỜNG SĨ quan tiền ĐẶC CÔNG

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

21.05

Thí sinh nam miền Nam

19.45

14. TRƯỜNG SĨ quan lại PHÒNG HOÁ

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

20.6

Thí sinh phái nam miền Nam

19.05

15. TRƯỜNG SĨ quan liêu KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh nam miền Bắc

20.25

Thí sinh mức 20,25 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 7,00

Thí sinh nam giới miền Nam

19.95

16. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

a) Ngành Biên phòng

* Tổ hợp A01

Thí sinh nam giới miền Bắc

21.15

Thí sinh nam giới Quân khu vực 4

16.85

(Quảng Trị cùng TT-Huế)

Thí sinh phái nam Quân khu vực 5

19

Thí sinh nam Quân quần thể 7

20.6

Thí sinh nam giới Quân khu 9

18.35

* Tổ hợp C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

26

Thí sinh mức 26,00 điểm:

- Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển.

- Thí sinh bao gồm điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Thí sinh phái nam Quân quần thể 4

25.25

(Quảng Trị cùng TT-Huế)

Thí sinh phái nam Quân khu 5

24

Thí sinh mức 24,00 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 8,50

Thí sinh nam giới Quân khu vực 7

23.25

Thí sinh nam giới Quân khu vực 9

24

Thí sinh mức 24,00 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 7,00

b) Ngành Luật

* Tổ hợp A01

Thí sinh phái nam miền Bắc

17

Thí sinh phái nam Quân khu 4

17.65

(Quảng Trị và TT-Huế)

Thí sinh nam Quân khu 5

Thí sinh nam giới Quân khu 7

20

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 9

18.75

* Tổ hợp C00

Thí sinh nam giới miền Bắc

24.5

Thí sinh mức 24,50 điểm:

- Thí sinh tất cả điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển.

Xem thêm: Phương Thức Xét Tuyển Đại Học 2017, Đa Dạng Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Năm 2017

- Thí sinh bao gồm điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Thí sinh nam Quân khu 4

27.75

(Quảng Trị và TT-Huế)

Thí sinh phái nam Quân khu vực 5

19.25

Thí sinh nam Quân khu vực 7

18

Thí sinh nam giới Quân quần thể 9

16.5

17. TRƯỜNG SĨ quan liêu THÔNG TIN

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.25

Thí sinh nam giới miền Nam

18.3

Thí sinh mức 18,30 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 6,80

18. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

a) Ngôn ngữ Anh

Thí sinh phái mạnh (cả nước)

17.54

Thí sinh nữ (cả nước)

25.65

b) Ngôn ngữ Nga

Thí sinh phái nam (cả nước)

20.23

Thí sinh nữ (cả nước)

25.71

Cộng ngành NN Nga

c) Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh nam giới (cả nước)

20.73

Thí sinh nữ (cả nước)

25.55

d) quan liêu hệ Quốc tế

Thí sinh nam giới (cả nước)

22.65

Thí sinh nữ (cả nước)

26.14

đ) ĐT do thám Kỹ thuật

Nam miền Bắc

23.85

Nam miền Nam

17.65

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2018