Điểm chuẩn các trường quân team năm 2020

Ban tuyển chọn sinh quân sự chiến lược Bộ Quốc chống vừa chào làng điểm chuẩn tuyển sinh vào đại học Quân sự năm 2020 cụ thể cụ thể như sau:

Chi máu điểm chuẩn năm 2020 của những Học viện, đơn vị trường và những Ngành Quân đội ví dụ như sau:


Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2020

Miền BắcA00,

A01

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

24.80
Xét tuyển chọn từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh nam miền Bắc

26.50Thí sinh nút 26,50 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 9,00.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2020

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,50.

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh chị em miền Bắc

25.70
Xét tuyển từ công dụng thi TNTHPT

Thí sinh người vợ miền Bắc

28.15
Miền Nam
Xét tuyển chọn từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh phái nam miền Nam

25.00
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh người vợ miền Nam

27.05
Xét tuyển chọn từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh phụ nữ miền Nam

27.55

Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự chiến lược năm 2020

a) ngôn từ Anh
Xét tuyển từ công dụng thi TNTHPT

Thí sinh nam (toàn quốc)

D0125.19
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh người vợ (toàn quốc)

24.33
Xét tuyển chọn từ hiệu quả thi TNTHPT

Thí sinh con gái (toàn quốc)

27.90
b) ngữ điệu Nga
Thí sinh phái mạnh (toàn quốc)D01,

D02

24.76
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh cô gái (toàn quốc)

27.61
c) ngôn từ Trung Quốc
Thí sinh phái nam (toàn quốc)D01,

D04

24.54
Xét tuyển chọn từ công dụng thi TNTHPT

Thí sinh người vợ (toàn quốc)

28.10
d) quan hệ tình dục Quốc tế
Thí sinh phái nam (toàn quốc)D0124.74
Thí sinh nữ giới (toàn quốc)28.00
đ) ĐT trinh thám Kỹ thuật
Thí sinh nam giới miền BắcA00,

A01

26.25
Thí sinh phái mạnh miền Nam24.60

Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2020

Miền BắcA00,

B00

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh nam giới miền Bắc

23.35
Xét tuyển từ tác dụng thi TNTHPT

Thí sinh nam miền Bắc

26.50Thí sinh mức 26,50 điểm, tiêu chuẩn phụ 1:

– Điểm môn toán ≥ 9,00 (A00);

– Điểm môn sinh ≥ 9,00 (B00).

Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh người vợ miền Bắc

25.55
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh bạn nữ miền Bắc

24.75
Xét tuyển chọn từ công dụng thi TNTHPT

Thí sinh chị em miền Bắc

28.65Thí sinh nút 28,65 điểm, tiêu chuẩn phụ 1:

– Điểm môn toán ≥ 9,40 (A00);

– Điểm môn sinh ≥ 8,50 (B00).

Miền Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh nam miền Nam

25.50
Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh nữ miền Nam

26.70
Xét tuyển HSG bậc THPT

Thí sinh cô gái miền Nam

25.00
Xét tuyển từ hiệu quả thi TNTHPT

Thí sinh con gái miền Nam

28.30

Điểm chuẩn Học viện Phòng không – ko quân năm 2020

a) Ngành Kỹ thuật sản phẩm không
Thí sinh nam giới miền BắcA00

A01

25.85
Thí sinh phái nam miền Nam24.70
b) Ngành CHTM PK-KQ

và Tác chiến điện tử

Thí sinh phái nam miền BắcA00

A01

24.40
Thí sinh nam miền Nam22.90

Điểm chuẩn Học viện thủy quân năm 2020

Thí sinh phái mạnh miền BắcA00,

A01

25.20Thí sinh nút 25,20 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 9,20

Thí sinh nam giới miền Nam24.85Thí sinh nấc 24,85 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Biên phòng năm 2020

a) Ngành Biên phòng
* tổ hợp A01 (Toán, Lý, giờ Anh)
Thí sinh phái nam miền BắcA0124.70
Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4

(Quảng Trị và TT-Huế)

27.00
Thí sinh nam Quân quần thể 525.40
Thí sinh nam giới Quân quần thể 720.40
Thí sinh phái nam Quân khu vực 922.25
* tổng hợp C00 (Văn, Sử, Địa)
Thí sinh nam miền BắcC0028.50Thí sinh nấc 28,50 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,25.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,75.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa = 10,0.

Thí sinh nam giới Quân khu vực 4

(Quảng Trị và TT-Huế)

27.00
Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 5C0027.00Thí sinh mức 27,00 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 8,25.

Thí sinh nam giới Quân khu vực 726.25Thí sinh mức 26,25 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 8,00.

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 927.50

Điểm chuẩn chỉnh Học viện phục vụ hầu cần năm 2020

Miền Bắc
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

25.4
Xét tuyển từ tác dụng thi TNTHPT

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

A00,

A01

26.45Thí sinh nút 26,45 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 9,20.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,50.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa (tiếng Anh) ≥ 8,25.

Xét tuyển từ công dụng thi TNTHPT

Thí sinh đàn bà miền Bắc

28.15
Miền Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh phái mạnh miền Nam

25.10Thí sinh nút 25,10 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,60.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,00.

Xét tuyển HSG bậc THPT

Thí sinh thiếu nữ miền Nam

A00,

A01

26.15
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh đàn bà miền Nam

27.10

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan lại Lục quân 1 năm 2020

Xét tuyển HSG bậc THPT24.75
Thí sinh NamA00,

A01

25.30Thí sinh nấc 25,30 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan Lục quân hai năm 2020

Thí sinh nam giới Quân quần thể 4

(Quảng Trị và TT-Huế)

A00,

A01

25.55
Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 524.05
Thí sinh nam Quân khu 724.35Thí sinh nút 24,35 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh nam giới Quân khu 924.80Thí sinh nút 24,80 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan thiết yếu trị năm 2020

a) tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa
Miền BắcC00
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT

Thí sinh nam miền Bắc

26.50
Xét tuyển chọn từ kết quả thi TNTHPT

Thí sinh phái nam miền Bắc

28.50
Miền Nam
Xét tuyển chọn từ tác dụng thi TNTHPT

Thí sinh phái nam miền Nam

C0027.00Thí sinh nấc 27,00 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 9,00.

b) tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa
Thí sinh nam miền BắcA0025.90
Thí sinh nam giới miền Nam24.65
c) tổng hợp D01: Toán, Văn, tiếng Anh
Thí sinh nam miền BắcD0124.30
Thí sinh nam miền Nam23.25

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan tiền Công binh năm 2020

Thí sinh nam giới miền BắcA00,

A01

24.10Thí sinh nút 24,10 điểm:

Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh phái mạnh miền Nam23.65

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan thông tin năm 2020

Thí sinh phái nam miền BắcA00,

A01

23.95
Thí sinh phái mạnh miền Nam24.20

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan tiền Pháo binh năm 2020

Thí sinh nam giới miền BắcA00,

A01

24.40Thí sinh nấc 24,40 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.

Xem thêm: Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Hư Trở Lên Ngoan Ngoãn, Trường 'Đặc Trị' Trẻ Hư

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

Thí sinh phái nam miền Nam22.10

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan ko quân năm 2020

Phi công quân sự
Thí sinh nam giới (toàn quốc)A00,

A01

17.00

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan lại Tăng – Thiết ngay cạnh năm 2020

Thí sinh phái nam miền BắcA00,

A01

24.05
Thí sinh nam giới miền Nam22.50

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan tiền Đặc công năm 2020

Thí sinh nam miền BắcA00,

A01

24.15
Thí sinh nam giới miền Nam23.60

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan phòng hóa năm 2020

Thí sinh phái nam miền BắcA00,

A01

23.65
Thí sinh phái mạnh miền Nam22.70

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2020

Tên trường/Đối tượngTổ phù hợp xét tuyểnĐiểm chuẩnGhi chú
1. TRƯỜNG SĨ quan tiền LỤC QUÂN 1
Đại học tập ngành QSCSC0015.00 
2. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 2
Đại học ngành QSCSC00
– Quân khu 515.50
– Quân quần thể 716.25
– Quân khu 917.00

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2020

Tên trường/Đối tượngTổ hợp xét tuyểnĐiểm chuẩnGhi chú
1. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 1
Cao đẳng ngành QSCSC0011.00
2. TRƯỜNG SĨ quan tiền LỤC QUÂN 2
Cao đẳng ngành QSCSC00
– Quân quần thể 512.00
– Quân khu 715.25Thí sinh nấc 15,25 điểm:

Điểm môn Văn ≥ 4,50,

– Quân quần thể 910.50

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2020

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan không quân

Ngành: Kỹ thuật hàng không
Thí sinh phái nam miền BắcA00,

A01

21.25
Thí sinh phái mạnh miền Nam22.80

Điểm chuẩn chỉnh Trường Cao đẵng công nghệ và kỹ thuật ô tô

Ngành: technology kỹ thuật Ôtô
Thí sinh phái mạnh miền BắcA00,