Tổng cục an ninh nhân dân chào làng điểm chuẩn chỉnh của 4 trường cao đẳng khối công an. Bạn nữ khối C vào Cao đẳng bình yên nhân dân 1 lấy tối đa 29,5 điểm, chỉ hèn hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào cao đẳng Cảnh gần kề Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C với thí sinh chị em và thấp duy nhất 23,75 khối D1 cùng với nam.Cao đẳng bình an Nhân dân I bao gồm điểm trúng tuyển chọn với thí sinh cô bé khối C cao nhất 29,5. Thí sinh nam giới khối D1 bao gồm điểm trúng tuyển thấp nhất 23,5.Thí sinh phái mạnh khối D1 bao gồm điểm trúng tuyển thấp duy nhất vào cđ Cảnh cạnh bên Nhân dân II là 21,5.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn cao đẳng cảnh sát


Xem thêm: Thông Báo Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Đại Học Thương Mại Điểm Chuẩn 2014 Chính Thức

Điểm trúng tuyển cao nhất trường là 26,5 với thí sinh con gái khối A. 22 là vấn đề trúng tuyển thấp tuyệt nhất vào Cao đẳng an toàn Nhân dân II của thí sinh nam giới khối D1, tối đa là 27 điểm với thí sinh thanh nữ khối C.Điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 của 4 trường cao đẳng Công an Nhân dân ví dụ như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành kiến trúc khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 phép tắc thấm thía đúc kết từ đa số câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!